Hindi on internet
Hindi Translitate Dictionary: List of Hindi Translitate words starting with sa


सम्बंधित शब्दों की श्रेणी :

sa {} | saa {सा } | si {सि } | see {सी } | so {सो } | sau {सौ } | se {से } | sai {सै } | su {सु } | soo {सू } |Click on below words to see its meaning
ss pramaNs phalaks baDha kar honas baDha kar hona
s madans mals mudrs ravs roSh
s vatss vidhis shrams sattvs haban
s hitsaNitanasaNupanasaNakar bhagsaNakar bhag
saNakarasaNakara pathsaNakara jalaDamarumadhysaNakara pathsaNakara bhag
saNakaranasaNakarapansaNakari dararsaNakari khaDDi/niveshikasaNakari darar
saNakalanasaNakalpsaNakaranasaNakarasaNakuchit karana
saNakochanasaNakopanasaNagarasaNagrah karanasaNagharana
saNaghatisaNajogsaNajonasaNajovansaNajovana
saNajovalsaNajovassaNajovasaNajohsaNajh
saNajhalasaNajhavatisaNajhokhasaNajhokhesaNaTh
saNaDasasaNaDasisaNapIsaNaperasaNapela
saNapolasaNapoliyasaNabharaNisaNabharanasaNabhal saNabhalakar chalana
saNabhal saNabhalakar chalanasaNabhalanasaNabhalasaNabhalisaNabhavana
saNabharsaNabharanasaNabhalsaNabhal kar rakhanasaNabhalana
saNabhalasaNabhala honasaNabhala honasaNabhalusaNarakShit karana
saNavarsaNavaranasaNavarasaNavariyasaNavalana
saNavarsaNavaranasansanapattisanAchar
sanAchar kakShsanaksanakaTsanakaT suchanasanakaT ki ghaDai
sanakaT ki ghaDaisanakaT ghanaTisanakaT chauthsanakaT purNsanakaT prasthan
sanakaT maNaDaranasanakaT mukhsanakaT mensanakaT men paDaegasanakaT men paDaega
sanakaT sanaketsanakaT sanadeshsanakaT suchanasanakaT se ubaranasanakaT se ubarana
sanakaTakalsanakaTakalinsanakaTagrastsanakaTapurNsanakaTapurN Dhanag se
sanakaTapurN Dhanag sesanakaTapurN rup sesanakaTamaysanakaTasanakaTapann
sanakaTapann avasthasanakaTapann avasthasanakaTavasthasanakatsanakana
sanakarsanakar gharanisanakar padsanakar samassanakarak
sanakarakhaNsanakaraNsanakaraN karanasanakaraN karanasanakaraNa
sanakaraNiysanakaratasanakarasanakaritsanakaritana
sanakariyasanakari (rin)sanakari kharab saDaksanakari khaDDisanakari ghaTi
sanakarikaraNsanakarikaraN karanasanakarikaraN karanasanakarShaNsanakarShi (rShin)
sanakalsanakalansanakalanakartasanakalapsanakalapana
sanakalasanakalitsanakalit karanasanakalit karanasanakalp
sanakalp akShamatasanakalp akShamatagrastsanakalp lene valasanakalp shaktisanakalp.dan
sanakalpaksanakalpanasanakalpasanakalpitsanakaShT
sanakasanakanasanakaysanakayadhyakShsanakar
sanakalusanakashsanakassanakirNsanakist
sanakirNsanakirN khaDaisanakirN galisanakirN khaDaisanakirN ghaTi
sanakirN daRaShTikoNsanakirN mansanakirN man valasanakirN vicharon valasanakirN vicharon vala
sanakirNatasanakirNatapurvaksanakirNansanakirNamana/anudarsanakirNahaRaday
sanakirtansanakusanaku Akar se gheranasanaku Akar se gheranasanakuchak
sanakuchansanakuchanasanakuchitsanakuchit karanasanakuchit hona
sanakuchit karanasanakuchit margsanakuchit sanachikasanakuchit honasanakuDait
sanakuranasanakulsanakul yuddhsanakulatasanakulan
sanakulitsanakuShTsanakaRaShTisanakenadraNsanakenadraN shivir
sanakenadritsanakenadrit karanasanakenadrit karanasanaketsanaket karana
sanaket dekar savadhan karanasanaket paddhati se sanadesh bhejanasanaket parchchisanaket bhaShasanaket bhejana
sanaket vijnyanisanaket shabdsanaket honasanaket asphuTaksanaket karana
sanaket karana karanasanaket karana karanasanaket karana/siganal denasanaket ki siTisanaket ki siTi
sanaket grahsanaket chitrsanaket chinhsanaket chihnsanaket dikhana
sanaket dekar savadhan karanasanaket dekar savadhan karanasanaket denasanaket dene valasanaket dvara suchit karana
sanaket dhunsanaket paddhatisanaket paddhati se sanadesh bhejanasanaket parchchisanaket prayog vijnyan
sanaket prayog vijnyansanaket preShit karanasanaket bhaShasanaket bhejanasanaket mudrit karane vala tar yanatr
sanaket mudrit karane vala tar yanatrsanaket lipisanaket vijnyanisanaket shabdsanaket samajhana
sanaket sahitsanaket sursanaket se prakaT karanasanaket se prakaT karanasanaket se suchit karana
sanaket stanabhsanaket sthalsanaket honasanaketaksanaketak batti
sanaketak prashnsanaketak battisanaketakarsanaketakisanaketan
sanaketanasanaketanasanaketapurvak kah denasanaketabaddh karanasanaketabaddh karana
sanaketavachaksanaketavachak sarvanamsanaketavachak sarvanamsanaketavadsanaketavadi
sanaketashabdsanaketakSharsanaketatmaksanaketitsanaketitarth
sanaket vijnyansanakendrit karanasanakendrit karanasanakelanasanakoch
sanakoch karanasanakoch bharasanakoch sesanakoch karanasanakoch bhara
sanakoch sesanakochaksanakochansanakochapansanakochapurvak
sanakochashilsanakochashil Dhanag sesanakochashil Dhanag sesanakochahinsanakochit
sanakochini manasapeshisanakochiniIsanakochisanakochi (chin)sanakoch
sanakoranasanakoshsanakyasanakranadansanakram
sanakramaNsanakramaN pravesh paTrsanakramaN kalsanakramaN nashaksanakramaN prakriya
sanakramaN pravesh paTrsanakramaNakalinsanakramanasanakramiksanakramit
sanakramit karanasanakramit karanasanakramit daNatsanakramit rog/garami/upadanashsanakramita (taR)
sanakranatsanakranatisanakranati kalsanakramsanakramak
sanakramak bimarisanakramak rup sesanakramak rogsanakramak bimarisanakramak rup se
sanakramak rogsanakramak rog ke samansanakramak rog ke samansanakramakatasanakramit
sanakrami kamalasanakriyasanakriDansanakronsanakrosh
sanakShantasanakShaysanakSharaksanakSharaNsanakSharit karana
sanakSharit karanasanakSharit honasanakShalansanakShiptsanakShipt karana
sanakShipt parishiShTsanakShipt prarthanasanakShipt rupsanakShipt rup sesanakShipt vivaraN
sanakShipt suchisanakShipt karanasanakShipt parishiShTsanakShipt prarthanasanakShipt banana
sanakShipt banana/sanakShep karanasanakShipt bhenaTsanakShipt yatrasanakShipt rupsanakShipt rup se
sanakShipt lipisanakShipt vivaraNsanakShipt samacharsanakShipt suchisanakShipt suchi men nam rakhana
sanakShipt suchi men nam rakhanasanakShipt suchi men nam rakhanasanakShiptaksanakShiptatasanakShipta
sanakShiptakSharalipisanakShiptisanakShipti (shabdon ke pratham akSharon se bana shabd)sanakShipti{shabdo ke pratham shabd se bana shabd}sanakShishpt
sanakShubdh karanasanakShubdh karanasanakShepsanakShep mensanakShep karana
sanakShep taiyar karanasanakShep taiyar karanasanakShep me doharanasanakShep mensanakShep men duharana
sanakShep men kahanasanakShep men duharanasanakShep men likhitsanakShep/kathasarsanakShep/sar
sanakShepaksanakShepakartasanakShepakarsanakShepaNsanakShepaN karana
sanakShepata:sanakShepatayasanakShobhsanakhsanakh nari
sanakha hulisanakhiyasanakhiya/haratalsanakhyaksanakhyata
sanakhyasanakhya ki daRaShTi sesanakhya karanasanakhya ka baRhanasanakhya ki daRaShTi se
sanakhya men adhik honasanakhya men adhik honasanakhya lipisanakhya shastrsanakhya siddhanat
sanakhyanaksanakhyanakansanakhyanakanasanakhyatasanakhyatit
sanakhyatmsanakhyatmaksanakhyansanakhyanusarsanakhyavachak
sanakhyeysanakhyey sanajnyasanakhyey sanajnyasanakh8212darausanag
sanag aNagursanag asavadsanag kharasanag jarahatsanag tarash
sanag tarashisanag maramarsanag musasanag yashabsanag rasikh
sanag rodhsanag sarsanag suramasanagakupisanagachchhadhvan
sanagaTit karanasanagaThaksanagaThansanagaThan sanabanadhisanagaThan{sanabanadh}
sanagaThitsanagaThit karanasanagaThit honasanagaThit karanasanagaThit rahana
sanagaThit hokar kam karanasanagaThit hokar kam karanasanagaThit honasanagaThit ho janasanagaThit ho jana
sanagaDhasanagaNaksanagaNansanagaNanasanagaNana karana
sanagaNanatmaksanagatsanagat honasanagat karanasanagat dene val
sanagat dene valasanagat sanadhisanagat honasanagatakarsanagatata
sanagatarasanagatarashsanagatisanagatiyasanagati
sanagathsanagadilsanaganak anurupaNsanagapushtsanagabasari
sanagamsanagamansanagamapriysanagamaramar ki tarahsanagamaramar ki tarah
sanagamaramar jaisa rekhanakansanagamaramar jaisa rekhanakansanagamaramar jaisarekanakan karanasanagamitsanagar
sanagarejasanagarodhsanagarodh karanasanagarodh karanasanagarodh karana.
sanagarodhansanagarodhan karanasanagarShsanagarSh karanasanagarSh karana
sanagalsanagalan/galanasanagavsanagavanasanagavini
sanagahin/akelasanagatisanagayansanagitajnysanagini
sanagistansanagisanagitsanagit goShThisanagit pustika
sanagit peTisanagit pravidhisanagit prastutisanagit bajnasanagit rachana
sanagit rachansanagit lekhsanagit shalasanagit kalasanagit kalpana
sanagit ka ek neTsanagit ka sursanagit karyakramsanagit ki kadr n karane valasanagit ki rachana karana
sanagit ki rachana karanasanagit kushalatasanagit ke hisab sesanagit ke sath parTisanagit ke hisab se
sanagit kaushal ke sathsanagit goShThisanagit goShThi premisanagit naTaksanagit naTika
sanagit paThsanagit patrsanagit pustikasanagit peTisanagit pravidhi
sanagit prastutisanagit premisanagit bajnasanagit manaDalisanagit mahotsav
sanagit men padasvarsanagit men ruchihinsanagit rachanasanagit rachana{jisamen ek ya ek se adhik viShayon ko jaTil namune men doharaya ho}sanagit rachan
sanagit rupaksanagit lipi ko dekhate hi sanagit sunanasanagit lipi ko dekhate hi sanagit niShpadansanagit lipi ko dekhate hi sanagit niShpadansanagit lipi ko dekhate hi sanagit sunana
sanagit lekhaksanagit lekhsanagit vadyon ka sanagrahsanagit vidyasanagit viShay sanabanadhi
sanagit shalasanagit shastrsanagit samarohsanagit sukhantaksanagit se asanabaddh
sanagit se khelanasanagit svaron ka pratiksanagitaksanagitakarsanagitakari
sanagitakaron ki tikaDaisanagitakaron ki bastisanagitajnysanagitajnyatasanagitajnyon ya vady yanatron ka samuh
sanagitanaTy gaRahsanagitanaTyashalasanagitapaThsanagitapremisanagitamay ghanaTi
sanagitamay ghanaTisanagitayukt kursi dauDasanagitalekhsanagitashalasanagitashasTr
sanagitatmaksanagitisanagitikasanaginsanagin bhonakana
sanagin bhonakanasanaginisanaguTikasanaguTikashmansanaguTikaraNa
sanaguptisanagaRahitsanagaRahit dhan ko rakhanasanagaRahita (taR)sanagopan
sanagoShThisanagranathansanagranathan karysanagrathit chitrsanagrah
sanagrah karanasanagrah karanasanagrah karane yogysanagrah pustaksanagrah sthal
sanagrahasanagrahaksanagrahakartasanagrahaNsanagrahaN chakrika
sanagrahaNisanagrahaNiysanagrahaNiy vastusanagrahaNiy vastusanagrahana
sanagrahadhyakShsanagrahalaysanagrahalayadhyakShsanagrahi (hin)sanagrahit karana
sanagrahita (taR)sanagramsanagram karanasanagram tulasanagram paTah
sanagrahsanagrahaksanagrahakatasanagrahi (hin)sanagrahy
sanaglatasanaghsanagh ke khilaDaisanagh bananasanagh ka anumodan karana
sanagh ke khilaDaisanagh dvarasanagh dvara prakashansanagh nyayalaysanagh pratinidhi
sanagh bananasanagh vaRattisanaghacharisanaghachari (rin)sanaghajivi
sanaghaTsanaghaTaksanaghaTansanaghaTan karanasanaghaTit
sanaghaTit karanasanaghaTit karanasanaghaTit dalsanaghaTit rup sesanaghaTit sharir rachana
sanaghaTit ho janasanaghaTit honasanaghaTTsanaghaTT chakrsanaghaTTan
sanaghaTTitsanaghatiyasanaghatisanaghanatasanaghanan
sanaghanit dudhsanaghanit dudhsanaghapatisanaghabaddhsanaghabaddh karana
sanaghabaddh ho janasanaghabaddh karanasanaghabaddh ho janasanagharanasanagharSh
sanagharSh karanasanagharSh karanasanagharShaNsanagharShapurN sthansanagharShapurN sthan
sanagharShisanagharShi (Shin)sanagharShi dhvani{dhvani vijnyan}sanaghavadsanaghavadi
sanaghavadi{sanagh ka anumodan karane vale vyakti}sanaghaSh karanasanaghaTsanaghaTikasanaghaTi
sanaghaNaksanaghatsanaghataksanaghatansanaghati
sanaghadhipsanagharsanagharanasanagharamsanaghi
sanaghikaraNsanaghiysanaghiy jaNach karyalaysanaghiy sarakar dvarasanaghiy sarakar dvara
sanaghaRaShTsanaghelasanaghoShsanachsanachak
sanachakarsanachanasanachaysanachay karanasanachay karana
sanachayakartasanachayansanachayamansanachayashilsanachayaspad
sanachayikasanachayitsanachayisanachayi (yin)sanachar
sanacharaNsanacharaNasanacharanasanacharitr lekhansanachal
sanachalansanachalan karanasanachalan karanasanachalanashilsanachayak
sanachayak tapaksanachayak panajisanacharsanachar praudyogikisanachar madhyam
sanachar rodhsanachar sadhansanacharaksanacharaNsanacharaN karana
sanacharaN karanasanacharanasanacharavyavasthasanacharikasanachariNi
sanacharitsanacharit karanasanacharit karanasanacharisanachal
sanachalaksanachalak chakrsanachalak progamsanachalak manaDalsanachalak hona
sanachalansanachalan karanasanachalan samitisanachalan karanasanachalan karane vala
sanachalan kenadrsanachalan praNalisanachalan samitisanachalanalaysanachalit
sanachalit karanasanachalit yaTrasanachalit honasanachalit karanasanachalit yaTra
sanachalit honasanachalisanachikasanachitsanachit kary
sanachit nidhisanachit honasanachit karanasanachit karmsanachit kary
sanachit nidhisanachit malsanachit honasanachitisanachhardan
sanajsanajansanajanansanajanisanajanipati
sanajamsanajamisanajaysanajalpsanajat
sanajat balisanajaphsanajaphisanajabsanajal
sanajavanamur, sanajivanamurisanajidagisanajidasanajivsanajivak
sanajivakaraNisanajivansanajivanisanajivani buTisanajivit
sanajivi (vin)sanajuktsanajugsanajutsanajuta
sanajutsanajoilsanajoUsanajoe rakhanasanajog
sanajogitasanajoginisanajogisanajoye rakhanasanajoye rakhana
sanajauta karanasanajauta karanasanajnysanajnyaksanajnyapan
sanajnyaptsanajnyaptisanajnyasanajnya bananasanajnya ke pahale Ane vala
sanajnya bananasanajnyakaraNsanajnyakaRatsanajnyakendrsanajnyat
sanajnyatmaksanajnyatmakatasanajnyansanajnyanatmaksanajnyapan
sanajnyaputrisanajnyavalisanajnyavan vat)sanajnyasuchak vakyanashsanajnyahin
sanajnyikasanajnyisanajnyeysanajvarsanajha
sanajhiya, saNajhaiyasanaTaki (Tin)sanaTrastsanaDsanaD musanaD
sanaDasisanaDaaIsanaDasanaDassanaDas Tanaki
sanatsanat ghoShit karanasanat jarjsanat vailenTain divassanat aiDrio Del besas
sanat ki upadhi se vibhuShit karanasanat ki upadhi se vibhuShit karanasanat ghoShit karanasanat jarjsanat Daminik se sanabanadhit
sanat Daminik se sanabanadhitsanat divassanat papasanat maIkal ki yad men baDDa dinsanat vailenTain divas
sanatagaNsanatatsanatatisanatati nigrahsanatati hom
sanatapansanataptsanataraNsanatarasanatari
sanatari kakShsanatare ka sharbatsanatare ka peDasanatare ka sharbatsanatare jaisa magar chhoTa phal
sanatare ya ninabu ke chhilakesanatarjansanatarpaksanatarpaNsanatasulabh
sanatasulabhatasanatansanatan ki ichchhuksanatan gaNapatisanatan sanadhi
sanatanavesanatanahinsanataniksanatanikasanatanini
sanatanochitsanatanotpattiyogysanatapsanatap denasanatapakari
sanatapajanaksanatapansanatapanasanatapitsanatapi
sanatapi (pit)sanatapysanatisanatisanatulan
sanatulan banane ke liye As pas pakaDate hue chalanasanatulan banane ke liye As pas pakaDate hue chalanasanatulan bigaDa denasanatulanakari tarikasanatulanabhar
sanatulitsanatulit Aharsanatulit karanasanatulit tarike se vyakt karanasanatulit Ahar
sanatulit karanasanatulit tarike se prastut karanasanatulit tarike se vyakt karanasanatulit rakhanasanatulit rup se
sanatuShTsanatuShT karanasanatuShT honasanatuShT karanasanatuShT kiya
sanatuShT honasanatuShT hona honasanatuShTisanatuShTipurvaksanatur
sanataRaptsanataRapt karanasanataRapt kiya huAsanataRaptisanataRapti sima
sanataRapti sthitisanataRaptikaraNsanataRaShT/taRaptsanatokhsanatolak pahiya
sanatoShsanatoShaksanatoShajanaksanatoShajanak rup sesanatoShajanak Dhanag se
sanatoShajanak Dhanag sesanatoShajanak nahin honasanatoShajanak rup sesanatoShaNsanatoShaNiy
sanatoShanasanatoShapradsanatoShaprad sthiti men lanasanatoShaprad sthiti men lanasanatoShi
sanatoShi (Shin)sanatoShysanatrastsanatrassanatri
sanathasanadsanadanashsanadanashaksanadanashika
sanadansanadarpsanadarbhsanadarbh pustaksanadarbh pustakalay
sanadarbh granathsanadarbh pustaksanadarbh pustakalaysanadarbh sahitysanadarbh havala
sanadarbhikasanadarshsanadarshansanadarshikasanadal
sanadalisanadaShTsanadansanadaninisanaday
sanadahsanadisanadigdhsanadigdh rup sesanadigdh vyakti
sanadigdh vyaktiyon ka khojakartasanadigdh vyaktiyon ki khojsanadigdh Dhanag sesanadigdh Dhanag sesanadigdh Dhanag se ghumana
sanadigdh rup sesanadigdh vyaktisanadigdh vyaktiyon ka khojakartasanadigdh vyaktiyon ki khojsanadigdhata:
sanadigdhatasanadigdhatvsanadigdharthsanadigdhavasthasanadiShT
sanadisanadipaksanadipansanadipanisanadipit
sanadiptsanadiptisanadipysanaduShTsanaduk
sanaduk men rakhanaanasanaduk ka Dhakkansanaduk men rakhanasanaduk men rakhanaanasanadukacha
sanadukachisanadukaDaisanadukanuma gamalasanadukisanadur
sanaduShaNsanaduShitsanaduShit padarthsanadeshsanadesh paTr
sanadesh bhejanasanadesh kavysanadesh paTrsanadesh patrsanadesh paiD
sanadesh bhejanasanadesh sanapreShaN ke liye jaNachsanadesh sanapreShaN ke liye jaNachsanadesh harsanadeshavahak
sanadeshavahak kabutarsanadeshavahak kabutarsanadeshavahaksanadeshasanadeshi
sanadessanadesisanadehsanadeh honasanadeh karana
sanadeh karana karanasanadeh karana karanasanadeh ka mithyabhramsanadeh ka mithyabhramsanadeh ka labh dena
sanadeh ka labh denasanadeh ke ghere mensanadeh janaksanadeh dur karanasanadeh rahit
sanadeh sesanadeh se paresanadeh honasanadehasanadehajanak
sanadehapurN Dhanag sesanadehapurN Dhanag sesanadehayuktsanadehavadsanadehavadi
sanadehashilsanadehahinsanadehatmaksanadehaspadsanadehaspad viShay
sanadehaspad Dhanag sesanadehaspad daRaShTi se dekhanasanadehaspad viShaysanadehaspad vyaktisanadehi/avishvasi/sanashayatmak
sanadolsanadohsanadravsanadravsanadh
sanadhurasanadhanasanadhasanadha bhaShasanadha vachan
sanadhatasanadhansanadhananasanadhanasanadhanit
sanadhaninisanadhanisanadhapagamansanadharitrsanadhary
sanadhisanadhi guptsanadhi chaursanadhi chyutisanadhi patr
sanadhi banadhansanadhi bhanagsanadhi men milanasanadhi mokShsanadhi rag
sanadhi varta karanasanadhi vigrahak (hik)sanadhi vigrahisanadhi vichchhedsanadhi viddh
sanadhiksanadhichchhedsanadhijsanadhitsanadhini
sanadhiprachchhadansanadhibhagnsanadhiranadhrikasanadhilasanadhivat gaThiya
sanadhivat gaThiyasanadhivelasanadhishothsanadhishoth rogisanadhishothayukt
sanadhisthalsanadhiharaksanadhisanadheysanadh
sanadhysanadhyanagsanadhyanatarsanadhyasanadhya kal
sanadhya ki lalisanadhya bhaShasanadhya malatisanadhya/shamsanadhyanash
sanadhyakal/godhulisanadhyakalin madirapansanadhyakalin pahane jane vali poshaksanadhyakalin madirapansanadhyachal
sanadhyabalsanadhyaragsanadhyaloksanadhyavadhusanadhyasan
sanadhyopasansananadisananikarShsananikShaptasananigharShaN
sananyastsananyassananyas lenasananyasinisananyasini maTh
sananyasisananyasi (sin)sananyasi ke samansananyasi ke samansanapak
sanapaNansanapatisanapatisanapatsanapatkumar
sanapattisanapatti ka uttaradhikar is prakar sthir karana ki uttaradhikari usako hastanatarit n kar sakesanapatti sanabanadhi vilekhsanapattikarsanapattishali
sanapadakiy lekhsanapadasanapadsanapanasanapann
sanapann vyaktisanapann honasanapann kramsanapann vyaktisanapann samaj
sanapann honasanapannatasanaparaysanaparigrahsanaparidhan
sanaparikShaNsanaparikShasanaparikShitrsanaparksanapark adhikari
sanapark karanasanapark TuTsanapark men rahanasanapark rakhanasanapa
sanapaksanapaTsanapatsanapatisanapati
sanapati (tin)sanapadaksanapadakatvsanapadakisanapadakiy
sanapadansanapadan karanasanapadayitasanapaditsanapadi
sanapadysanapalaksanapashirvaksanapitsanapiShT
sanapiDDansanapiDansanapiDDaksanapuTsanapuTak
sanapuTikasanapuTit karanasanapuTit karanasanapuTit bhramaNsanapuTi
sanapuTikaraNsanapuShTisanapujysanapuraksanapurak hona
sanapurak honasanapurak/parishiShTsanapuraNsanapurNsanapurN kaRatiyaNAN
sanapurN oDavsanapurN kaRatiyaNANsanapurN DakTari jaNachsanapurN vistarsanapurNata:
sanapurNatayasanapurNatasanapurNata/nirdoShatasanapaRaktasanapaRaShT
sanapekhanasanapelasanapaisanapoShaksanapoShaN
sanapoShaNiysanapoShaNiyatasanapoShysanaprakShalsanaprakShalan
sanaprajnyatsanapratisanapratipattisanapratipannsanapratiti
sanapratyaysanapradasanapradansanapradaysanapraday ka sadasy
sanapraday sanabanadhisanapradayaksanapradayi (yin)sanaprabhusanaprabhuta
sanapramaNit karanasanapramaNit karanasanaprayuktsanaprayogsanaprayogi (gin)
sanaprayojansanapravattsanapravartaksanapravartansanapravarti (tin)
sanapravahsanapravaRattisanaprasadansanaprasadysanaprahar
sanapraptsanapraptisanaprekShaNsanaprekShysanapreSh
sanapreShaksanapreShaNsanapreShaNisanaproktsanaprokShaN
sanaplavsanaplutsanapheTsanabsanabanadh
sanabanadh joDanasanabanadh bannasanabanadh rakhanasanabanadh sthapit karanasanabanadh hona
sanabanadh karak ka chinhsanabanadh karak ka chinhsanabanadh khatm karanasanabanadh joDanasanabanadh tattv
sanabanadh toDDanasanabanadh banananasanabanadh bannasanabanadh men honasanabanadh men hona
sanabanadh ya sanadarbhsanabanadh rakhanasanabanadh vichchhedsanabanadh vichchhed karanasanabanadh vichchhed karana
sanabanadh sthapit karanasanabanadh sthapit karanasanabanadh honasanabanadhaksanabanadhakarak
sanabanadhadrshisanabanadhatishayoktisanabanadhatmaksanabanadhitsanabanadhit vyaktiI
sanabanadhit honasanabanadhit vyaktiIsanabanadhit honasanabanadhisanabanadhi (dhin)
sanabanadhusanabatsanabaddhsanabaddh utpadsanabaddh hona
sanabaddh utpadsanabaddh paripathsanabaddh linagsanabaddh honasanabaddhata
sanabaddhikaraNsanabanddhitsanabandhsanabandh joDanasanabandh baRhane ka ishara
sanabandh rakhanasanabandhavichchhedsanabandhitsanabandhit/viShay mensanabaran
sanabaranasanabalsanabalanasanabadhsanabadhak
sanabadhansanabavana taksanabuddhsanabuddhisanabul
sanabul khataIsanabesarsanabodhsanabodhaksanabodhan
sanabodhan karanasanabodhan gitsanabodhanakaraksanabodhanagitisanabodhana
sanabodhanatmaksanabodhisanabodhitsanabodhit karanasanabodhit karana
sanabodhysanabrerosanabhsanabhaktsanabhakti
sanabhakShsanabhagnsanabharsanabharaksanabharaN
sanabhalsanabhalakarsanabhalanasanabhavsanabhav banana
sanabhav ho sakanasanabhav/sadhysanabhavata:sanabhavat:sanabhavan
sanabhavanasanabhavanathsanabhavaniysanabhavitsanabhaviShNu
sanabhavisanabhavysanabhakhansanabhagsanabhar
sanabhar tanatranusarsanabhar tanatrsanabhar tanatr sanabanadhisanabhar tanatr sanabanadhisanabhar tanatranusar
sanabhar tantrsanabharadhipsanabhari (rin)sanabhal kar rakhanasanabhalana
sanabhalane valasanabhalane valasanabhali jane yogysanabhale rakhanasanabhale jane layak
sanabhale rakhanasanabhavansanabhavanasanabhavana ke sathsanabhavana hai ki
sanabhavana ka dhyan karanasanabhavana ke sathsanabhavana ke sathsanabhavana hai kisanabhavana hona
sanabhavana/sadhyatasanabhavanaon ka sukShm sanaketsanabhavanarthaksanabhavanarthak kriyasanabhavanasuchak
sanabhavaniysanabhaviatasanabhavitsanabhavit rup sesanabhavit rup se
sanabhavitavysanabhavysanabhavy ghaTanasanabhavy ghaTanasanabhavyata:
sanabhavyatasanabhaShsanabhaShaNsanabhaShaNiysanabhaSha
sanabhaShitsanabhaShi (Shin)sanabhaShysanabhinnsanabhinn pralap
sanabhitsanabhusanabhuktsanabhutsanabhuti
sanabhuysanabhuy kraysanabhuy gamansanabhuy samutthansanabhuyakari
sanabhaRatisanabhaRaShTsanabhedsanabhedansanabhedy
sanabhogsanabhog karanasanabhog ki purv kriDaasanabhog ke lie phusalanasanabhog Ranagar
sanabhog karanasanabhog karane ki sthiti men honasanabhog karane ki sthiti men honasanabhog karane ke bad shadi karanasanabhog kay
sanabhog ki purv kriDaasanabhog ke ie phusalane valasanabhog ke ie phusalane valasanabhog ke lie phusalanasanabhog ke liye libhana
sanabhog ke liye libhanasanabhog se viraktsanabhogi (gin)sanabhogysanabhoj
sanabhojaksanabhojansanabhojaniysanabhojysanabhram
sanabhramitsanabhramit ho karsanabhramit karate huesanabhramit karate huesanabhramit bhiDD
sanabhramit ho karsanabhranatavadisanabhranatisanabhrajsanabhrajana
sanabhrantsanamatsanamatraNsanamansanamit
sanamitasanamishraNsanamukhsanamukhinsanamudraN
sanamelansanayanaTrsanayanatasanayanatritsanayat
sanayat Dhanag sesanayat abhinay karanasanayat kar dene valasanayat kar dene valasanayat Dhanag se
sanayat praNsanayatatma (tman)sanayatisanayatsanayadvasu
sanayanTrsanayantrsanayamsanayam ke sathsanayam ke andar
sanayam ke sathsanayam men rakhanasanayam men rakhanasanayam rakhanasanayamak
sanayamansanayamanisanayamitsanayamit karanasanayamita
sanayaminisanayamisanayami (min)sanayami/samajhadarsanayat
sanayatrasanayansanayamsanayuktsanayukt padarth
sanayukt rajy amarika ka noTsanayukt raShTr amariki jal senasanayukt raShTr Ayog aur samitiyaNsanayukt raShTr vishvavidyalaysanayukt raShTr vyapar aur vikas sammelan
sanayukt raShTr sanagh amarikasanayukt shabdsanayukt svarsanayukt arab amiratsanayukt arab gaNatanatr
sanayukt karanasanayukt karana/joDDanasanayukt khatasanayukt gharsanayukt padarth
sanayukt parivarsanayukt maiksiko rajysanayukt morchasanayukt rajy amarikasanayukt rajy amarika ka noT
sanayukt rajy amarika ki svatanaTrata ka varShikotsavsanayukt rajy amarika ki svatanaTrata ka varShikotsavsanayukt raShTrsanayukt raShTr aparadh nivaraN aur Aparadhik nyay shakhasanayukt raShTr apradh rokatham tatha Aparadhik nyay
sanayukt raShTr amarika Aparadhik anveShaN prayogashalasanayukt raShTr amarika ka pashchimi rajysanayukt raShTr amariki jal senasanayukt raShTr amariki vayu senasanayukt raShTr amerika
sanayukt raShTr Ayog aur samitiyaNsanayukt raShTr divassanayukt raShTr nari vikas nidhisanayukt raShTr nari vikas nidhisanayukt raShTr bal nidhi
sanayukt raShTr madak dravy niyanatraN tatha apradh rok tham karyalaysanayukt raShTr manavadhikar uchchayukt karyalaysanayukt raShTr manavadhikar uchchayukt karyalaysanayukt raShTr vikas karyakramsanayukt raShTr vikas karyakram
sanayukt raShTr vishvavidyalaysanayukt raShTr vyapar aur vikas sammelansanayukt raShTr shaikShaNik, vaijnyanik evan sanaskaRatik sanasthasanayukt raShTr sanaghsanayukt raShTr sanagh amarika
sanayukt raShTr sanagh dvara shasit kShetrsanayukt raShTr sachivalaysanayukt raShTr surakSha samanvayak karyalayasanayukt rup sesanayukt lekha
sanayukt vakysanayukt vaky/samanadhikaraNsanayukt shabdsanayukt sarakarsanayukt suchi
sanayukt svarsanayukt honasanayukt hona[karana]sanayukt/mila huA/ek kiya huA/eksanayuktanagi
sanayuktakSharsanayugsanayugmansanayugman sanabanadhisanayugman karana
sanayugman sanabanadhisanayugman/sanayojansanayutsanayutisanayog
sanayog prathakatvsanayog bhumisanayog manatrsanayog viruddhsanayog sabase baDai chija hai
sanayog sesanayog se milanasanayog se honasanayog se milanasanayog se sun lena
sanayog se honasanayog/melsanayogajanysanayogavashsanayogavash milana
sanayogavash bhenaT honasanayogavash milanasanayogavash ho janasanayogatmaksanayogita
sanayoginisanayogisanayogi (gin)sanayojaksanayojakata
sanayojansanayojan karanasanayojan kShamatasanayojan chinhsanayojan rup
sanayojan, joDDanasanayojanasanayojansanayojitsanayojit anash
sanayojit anashsanayoji shalakasanayojysanayonasanayoSh
sanaranabhsanaraktsanarakShaksanarakShak manaDalsanarakShak sant
sanarakShakatasanarakShaNsanarakShaN kSheTrsanarakShaN dhansanarakShaN kSheTr
sanarakShaN denasanarakShaN dhansanarakShaN mensanarakShaN men ruchi rakhane valasanarakShaN men ruchi rakhane vala
sanarakShaN men lenasanarakShaN vadsanarakShaN shulksanarakShaN sanasthasanarakShaN{pratipalyata}
sanarakShaNavadsanarakShaNavadisanarakShaNiysanarakShansanarakShatmak abhirakSha
sanarakShatmak abhirakShasanarakShatmakata sesanarakShikasanarakShitsanarakShit rajy
sanarakShit karanasanarakShit bhavansanarakShit rajysanarakShitavysanarakShi
sanarakShysanarachanasanarachana karanasanarachana karanasanarachana vikas
sanarachana sanabanadhisanarachanatmaksanarachanatmak daRaShTi sesanarachanatmak daRaShTi sesanarachanatmak bhaShavijnyan
sanarachanatmak manav shastrsanarachanatmak samaj shastrsanarachanavadsanarachanavadisanarabdh
sanaradhaksanaradhansanaradhan adhikarisanaradhaniysanaradhit
sanaradhysanaravsanarashisanaruddhsanaruDh
sanarekhaNsanarodansanarodhsanarodhansanarodhaniy
sanarodhysanaropaNsanaropitsanaropysanaroh
sanarohaNsanalakShaNsanalakShitsanalakShysanalakShy kram vyanagy
sanalagnsanalagn karanasanalagn karanasanalagn koNsanalagn paTr
sanalagn patrsanalagn vastusanalagn shirasanalagn honasanalagnak
sanalagnashilatasanalapansanalabdhsanalaysanalap
sanalapaksanaliptsanalinsanalekhsanaloDan
sanalobhansanavatsanavatsanavattisanavatsar
sanavatsariysanavadansanavadanasanavadenashilsanavanan
sanavarsanavaraNsanavaraN karanasanavaraNiysanavarg
sanavarjansanavartsanavart kalpsanavartaksanavartaki
sanavartansanavartanisanavartaniysanavartisanavartika
sanavartitsanavartisanavarddhaksanavarddhansanavarddhaniy
sanavarddhitsanavardhak shalasanavardhansanavardhan sthansanavardhan sthan
sanavardhitsanavalsanavalansanavalitsanavasath
sanavahsanavahansanavahan tapaksanavahan tapaksanavahanakarak
sanavahanisanavachysanavataksanavatansanavatan marg
sanavadsanavad batanasanavad ke shabdsanavad batanasanavad viShayak
sanavadaksanavadadatasanavadansanavadapaTusanavadarahit
sanavadikasanavaditsanavaditasanavadisanavadochit
sanavaraNsanavaraNiysanavaranasanavaritsanavary
sanavavadatasanavavadata sammelansanavassanavasansanavasi (sin)
sanavahaksanavahak tarsanavahak tarsanavahakatasanavahan
sanavahitsanavahisanavahysanavisanavign
sanavijnysanavijnyansanavitsanavittisanavitpatr
sanavidsanavid dvara pradan karanasanavidasanavida ke tahatsanavida ke tahat
sanavida pravidhisanavida bhanagsanavidatmaksanavidapatrsanavidit
sanavidvadsanavidhsanavidhasanavidhata (taR)sanavidhan
sanavidhan pariShadsanavidhanaksanavidhanakari sabhasanavidhanavadsanavidhanavadi
sanavidhanasabhasanavidhaniksanavidhanisanavidhisanavidhi granath
sanavidhi pustaksanavidheysanavibhaktsanavibhagsanavibhagi (gin)
sanavibhajansanavibhajit karanasanavibhramsanavibhram rogisanavibhram rogi
sanavibhramisanaviveksanaviShTsanavikShaksanavikShaN
sanavikShasanavitsanavitisanavaRaktsanavaRat
sanavaRat sthan bhitisanavaRatisanavaRati bhitsanavaRati bhitsanavaRatt
sanavaRaddhsanavaRaddhisanavegsanavegisanavejan
sanavet gan, vadhadi ka nirdeshaksanavet gan, vadhadi ka nirdeshaksanavet gan,vadhadi ka nirdeshaksanavet gan,vadhadi ka nirdeshaksanavet gam
sanavedsanavedaksanavedak vachaghatsanavedansanavedan sutr
sanavedanavadsanavedanashilsanavedanashil bananasanavedanashil jagahsanavedanashil Dhanag se
sanavedanashil Dhanag sesanavedanashil bananasanavedanashilatasanavedanashunysanavedanashunyata
sanavedanaharisanavedanahinatasanavedanasanavedanagrahisanavedanatmak
sanavedanashunysanavedanashunyatasanavedanahinsanavedanahin Dhanag sesanavedaniy
sanavedanshilatasanavedaysanaveditsanavedisanavedi tanatrika tanatr ke anusar
sanavedi/inadriyagrahisanavedyatasanaveshsanaveshaksanaveshan
sanaveshisanaveshysanaveShTsanaveShTaksanaveShTan
sanaveShTitsanavaidhanik rajatanatrsanavaidhaniksanavaidhanik balatkarsanavaidhanik balatkar
sanavaidhanik rup sesanavaidhanik rup se adhiniyam lagu karanasanavyavaharsanashaptsanashaptak
sanashabdsanashamsanashamansanashaman vargsanashay
sanashay yuktsanashay samsanashayapurN Dhanag sesanashayapurN Dhanag sesanashayapurN Dhanag se
sanashayavadsanashayavadisanashayashilsanashayahinsanashayakShep
sanashayatmaksanashayatmak sthitisanashayatmasanashayalusanashayavah
sanashayaspadsanashayitsanashayitasanashayisanashayopama
sanasharaNsanasharuksanashasansanashitsanashitatma (tman)
sanashitisanashitsanashilansanashuddhsanashuddhi
sanashuShksanashodhaksanashodhansanashodhan karanasanashodhan/pratikar karane vala
sanashodhan/shuddhatasanashodhanavadsanashodhanavadisanashodhanatmaksanashodhanatmak TippaNi
sanashodhanatmak TippaNisanashodhaniysanashodhitsanashodhit karanasanashodhit karana
sanashodhisanashodhysanashobhitsanashoShaNsanashoShit
sanashoShi (Shin)sanashoShysanashaudhansanashraysanashrayaN
sanashrayaNiysanashrayisanashravaNsanashravsanashravak
sanashravitsanashravysanashritsanashrutsanashliShT
sanashleShsanashleShaksanashleShaNsanashleShaN karanasanashleShaN dvara
sanashleShaNatmaksanashleShitsanashleShisanaShsanas
sanasanajaksanasanajakatasanasanajansanasisanasikt karana
sanasikt karanasanasakaraNsanasaktsanasakt svamisanasakt hona
sanasaktatasanasaktata sesanasaktisanasagarsanasajakata se
sanasajjansanasaThasanasaThansanasatha bhavansanasathan
sanasadsanasad saTrsanasad ka manabar/sabhachatursanasad bhavansanasad men mat jisamen kisi bhi dal ke niyamon ko n manana
sanasad sanasadiysanasad saTrsanasad sadasysanasad sadasyi Asansanasad sadasyi Asan
sanasad sadasyi Asanasanasadiysanasadiy mamalon men dakSh vyaktisanasadiy mamalon men dakSh vyaktisanasamaraN
sanasaysanasaraNsanasargsanasarg doShsanasarg rodh
sanasarg vidyasanasargajsanasargabhavsanasargisanasarjan
sanasarpsanasarpaNsanasarpisanasasanasadan
sanasadhaksanasadhansanasadhaniysanasadhitsanasadhit karana
sanasadhit karane ka yantrsanasadhysanasarsanasar gurusanasar chakr
sanasar tilaksanasar pathsanasar bhavansanasar men saphal hone ka prayatn karanasanasar sarathi
sanasaraNsanasariksanasarisanasiktsanasiddh
sanasiddhisanasisanasuptsanasuptisanasuchak
sanasuchisanasuchysanasaRatsanasaRatisanasaRaShT
sanasaRaShT homsanasaRaShTatvsanasaRaShTisanasaRaShTi (ShTin)sanasek
sanasechansanasechan madhyamsanasevansanasevasanasevit
sanasevi (vin)sanasevysanasausanaskaraNsanaskarta
sanaskarsanaskaraksanaskaravarjitsanaskaravan (vat)sanaskarahin
sanaskarysanaskaRatsanaskaRatisanaskaRati vimukhsanaskaRatigrahi
sanaskaRatigrahyatasanaskaRatikaraNsanaskaRatsanaskriyasanaskhalan
sanastanabhata se piDait vyaktisanastanabhansanastanabhisanastanabhi (bhin)sanastar
sanastaraNsanastarit karanasanastavsanastavansanastar
sanastavsanastavysanastirNsanastutsanastuti
sanastaRatsanastravsanastravaNsanastraShTasanastrav
sanastravaNsanastravitsanastravysanasthsanasthan
sanasthasanastha {kartaRatv}sanastha bhavansanasthagatsanasthagat karana
sanasthagat karanasanasthansanasthan bana denasanasthaniksanasthanikaraN
sanasthapaksanasthapak sadasysanasthapak sadasysanasthapansanasthapana
sanasthapana honasanasthapaniysanasthapitsanasthapit karanasanasthapy
sanasthitsanasthitisanaspanadansanaspanadit Dhanag sesanaspanadit Dhanag se
sanasparddhasanasparddhisanasparshsanasparsh karanasanasparsh karana
sanasparsh lenssanasparshisanaspaRaShTsanasphuTsanasphoT
sanasmaraNsanasmaraNiysanasmaraksanasmaraNsanasmaRat
sanasmaRatisanasvikaRatsanasvedsanasvedi (din)sanahanata
sanahatsanahat janusanahatajanuksanahatanagsanahati
sanahanansanaharaNsanaharatasanaharanasanaharta
sanaharShsanaharShaNsanaharShisanahatsanahar
sanahar bhairavsanaharaksanaharakarisanaharakalsanaharana
sanaharamudrasanahariksanahari (rin)sanaharysanahit
sanahitasanahita bananasanahitakaraNsanahitabaddhsanahitabaddh karana
sanahitabaddh karanasanahaRatsanahaRatisanahaRaShTsanahnad
sanahnadansAdatsAdatamanadsisignas kolanabiyanas kolanabiyanas
sijansinsinasiyaNsiyo
silsivarsIsIkanaTasId
sIssuNsukhasujasut
sutelasUNsUNassUNahsUdi arab
sUrsaRaShTi karanasaRaShTi karanasaksakanap anagaghat
sakanap anagaghatsakaTsakaT chauthsakaTannsakaTi
sakaDaisakaNTaksakatsakatasakati
sakatisakansakanasakapaksakapakana
sakar khaDaisakar machhalisakarakanadisakaranasakarapala
sakarasakaraI sesakariyasakarunaDsakaruN
sakarNsakarmaksakarmak kriyasakarmak kriyarupsakarmakata
sakalsakal labhsakalatsakalatisakali
sakalenadusakassakasakanasakasanasakasana
sakasaka/kar sakatasakakulsakakolsakana
sakamsakam nirjarasakamasakami (min)sakar
sakaraksakaranasakarasakaratmaksakaratmak karravaI
sakaratmak pratikriyasakaratmak karravaIsakaratmak pratikriyasakaratmak bhedabhavsakaratmak rup se
sakarisakaresakalatsakashsakiya
sakilanasakinsakilsakuchsakuchaI
sakuchanasakuchisakuchilasakuchilisakuchauhaN
sakuDanasakunsakunisakupanasakul
sakulajsakulasakuladanisakulisakuly
sakushalsakuNakarsakutarasakunatsakaRatapraja
sakaRataphalsakaRatassakaRatsakaRatprajsakaRadagami marg
sakaRadsakegnasakeTsaketsaketana
saketisakendrisakeranasakelanagsakelana
sakelasakochsakochanasakoDanasakotara
sakopanasakopitsakoranasakorasakkar
sakkarisakkasaktsakt chakrsakt mutr
saktisaktusaktuksaktukarsaktuphala
sakte men Anasakte men Anasakthisakthisakr
sakr sarovarsakraghaNsakrapatisakrarisakriy
sakriy karanasakriy bananasakriy kar denasakriy kar denasakriy karana
sakriy bananasakriy rup sesakriy rup sesakriy sahayata karanasakriy sahayata karana
sakriy sevasakriy shayata karanasakriyakaraNsakriyaNsakriyata
sakriyata sesakriyata sesakriyatavadsakriyatavadisakriy
sakriy honasakshansakShsakShamsakSham banana
sakSham bananasakSham honasakShamatasakShamata sesakh
sakhatsakhatisakhatvsakhanij jharanasakhayaU
sakharsakharachsakharach, sakharajsakharaNsakharas
sakharasakharisakhassakhasavansakhat
sakhat sajaa denasakhatisakhati sesakhasakha (khin)
sakhavatsakhitasakhitvsakhinisakhi
sakhi sanapradaysakhibhavsakhuAsakhunsakhun paravar
sakhun shanassakhun sanajsakhun sajsakhunachinsakhunatakiya
sakhunadaNsakhunadanisakhesakhtsakht parishram ke lie badhy karana
sakht bananasakht kapaDe se bana huA nartaki ka ghagharasakht karanasakht kaThiya phalsakht kam lene vala
sakht chikani miTTisakht daND denasakht daND panasakht niyanatraNsakht parishram ke lie badhy karana
sakht bananasakht bananasakht bannasakht bimarsakht mehanat karane vala
sakht lakaDDisakht virodh men honasakht virodh men honasakht saja denasakht ho ja hona
sakht ho ja honasakht ho janasakhtisakhti karanasakhti ke sath
sakhti sesakhti karanasakhti karana karanasakhti ke sathsakhti baratana
sakhti sesakhti se pesh Anasakhysakhyatasag
sag jubansag pahatisag lagisaganadhsaganamaramar
sagaDaisagaNsagatsagatisagada
sagadhasagadhisagansaganautisagapan
sagabagsagabaganasagabhattasagabhysagar
sagarasagarbhsagarbhasagarvsagal
sagalatsagalasagavatisagavarasaga
sagaIsagaI honasagaI karanasagaI ki anaguThisagaI banadhan
sagaI honasagapansagabisagaratsagi
sagirsaguNsaguNatasaguNisagun
sagunanasagunautisagurasagaRahsage bhaI bahan
sage sanabanadhisage sanabandhisagotsagotisagotr
sagotratasagautisaghansaghan sanarakShaNsaghanata
saghanatapurvaksaghanavardhisaghalasaghoShsaghoSh dhvani
saghoSh bolanasaghoSh dhvanisaghoSh bolanasangket paddhatisangket stambh
sachsach ko jhuTh jaisa kahanasach to yah haisach nikalanasach puchha jae to
sach batanasach muchsach mensach sabit karanasachakri
sachansachanasachanavatsachamuchsachamuch karane ka irada rakhana
sachamuch mensachamuch karane ka irada rakhanasachamuch kasachamuch mensachamuch hi
sacharanasacharacharsachalsachal durabhaSh yanatrsachal lavaN
sachasachaIsachansachanasacharana
sachavaTsachinatsachikkaNsachikkansachit
sachittsachitrsachitr patrikasachitr patrikasachitr vyakhya karana
sachitr/chitramaysachinsachivsachiv manaDalsachivata
sachivadhikarsachivalaysachisachi sutsachu
sachetsachet karanasachet aur pahale se hathiyaraband Adhi laDaaI jit jata haisachet aur pahale se hathiyaraband Adhi laDaaI jit jata haisachet karana
sachet rahanasachet/chetansachetaksachetansacheta (tas)
sachetisacheShTsachaiyatsachcharitsachcharitr
sachcharitratasachcharitrata sesachcharitrata sesachcharotrsachcha
sachcha mitr vahi jo samay par kam Aesachcha aur dayalu vakti honasachcha mitr vahi jo samay par kam Aesachcha mitr vahi jo samay par kam AesachchaI
sachchaI ki janach paDatalanasachchaI ki janach paDatalanasachchaI bata denasachchaI man lenasachchaI yah hai ki
sachchaI yah hai kisachchaI sabake samane haisachchaI sabake samane haisachchaI sesachchaI se bhara
sachchaI se muNah nahin moDa sakate hosachchaI svikar karanasachchaIpurNsachchapansachchahaT
sachchitsachchidananadsachchinmaysachchisachchi TipaI
sachche dil sesachche man sesachchhsachchhanadsachchhat
sachchhanatisachchhaysachchhisachchhilsaj
saj dhajsaj bajsajagsajaDaasajadar
sajadhajsajansajanasajana dhajanasajani
sajane saNavarane ki shalinatasajane saNavarane ka Dhanagsajane saNavarane ka Dhanagsajane saNavarane ki shalinatasajane saNavarane ki shalinata
sajapsajarisajalsajalasajavana
sajavaIsajavanasajaa denasajaa milanasajaa ke taur par ghuTane toDana
sajaa ke taur par ghuTane toDanasajaa denasajaa milanasajaa honasajaakar rakhana
sajaakar rakhanasaja denasaja denasajasaja dena
saja yaphtasaja saNavarasajaisajaIsajakar rakhana
sajagarsajatsajatisajatiysajatiyata
sajatysajansajanasajaysajaya saNavara huA
sajayabsajalsajavsajav dahisajavaT
sajavaT karanasajavaT karanasajavaT ki vastusajavaT ke liye chitrit phalon ka guchchhasajavaT ke liye chitrit phulon ka guchchha
sajavaTisajavaTi paratsajavaTi pinsajavansajaval
sajavalisajavarsajinsajiusajila
sajivsajiv Dhanag sesajiv Dhanag sesajiv varNan karanasajiv vastu
sajiv honasajivatasajivansajivan chalachitr nirmatasajivan chalachitr nirmata
sajivani manatrsajugsajutasajutsajona
sajoyalsajjsajjaksajjaNsajjata
sajjansajjanatasajjanataIsajjanonsajja
sajja gaRahsajja jhalarsajja hetu vistaRat varNansajjakalasajjakar
sajjadsajjad nashinsajjadasajjansajjit
sajjit karanasajjit karanasajjisajjikharsajjidar pani
sajjibuTisajjutasajjesajnyansajnyan rahit
sajyasajvar piliyasajhsajhaNusajhani
sajhidarsajhiyasajhjhsajhnasaT
saT janasaT kar leTanasaT janasaT paTsaT saT
saTIsaTaksaTakansaTakanasaTakar Aram se leTe rahana
saTakar baiThanasaTakar ya chipaTakar leT janasaTakar leTanasaTakanasaTakar
saTakaranasaTakarasaTakarisaTakkasaTana
saTane valasaTapaTanasaTapaTisaTar paTarsaTa
saTa huAsaTa honasaTa rahane vaAsaTa lenasaTa huA
saTa honasaTaksaTakisaTansaTana
saTaysaTalsaTasaTsaTisaTiyal
saTiyasaTisaTiksaTikapansaTe hue
saTaiyasaTailasaToriyasaTTsaTTak
saTTasaTTa baTTasaTTa laganasaTTisaTTe
saTTebajsaTTebajasaTTebajaisaTrsaTva
saThsaThIsaThamatisaThiyanasaThiyapa
saThiyaya huAsaThiyavsaThurisaTherasaThorana
saThorasaThThosaThyapasaD ka niyamsaD jana
saDana/saDanasaDaksaDak margsaDak avarodhsaDak ka kam
saDak ka kinarasaDak ka gaDDhasaDak ka kamsaDak ka kinarasaDak ka gaDDha
saDak ke samipavartisaDak ke kinare vahan khaDaa karane ka sthansaDak ke kinare kasaDak ke kinare vahan khaDaa karane ka sthansaDak ke kinare vahan khaDaa karane ka sthan
saDak ke samipavartisaDak dvarasaDak dvipsaDak parsaDak parikShaN
saDak parikShaN karanasaDak margsaDakabanadisaDakon parsaDakon par ghumane vala parityakt laDaka
saDakon par bhikh managanasaDakon par bhikh managanasaDakkasaData huAsaData huA
saDansaDanadarsaDanasaDasisaDaa
saDaa huAsaDaa gala maNasasaDaa gala maNasasaDaa huAsaDaaNadh
saDaaksaDaake se janasaDaansaDaanasaDaane vala
saDaayaNadhsaDaavsaDaasaDasaDaiyalsaDiyal
saNagarsaNiksatsat konasat khanaDa
sat gaNaThiyasat gajarasat gurusat jugsat danata
sat dalsat dhratsat patimasat parabsat pat
sat putiyasat puriyasat bhaeNsat bhaysat may
sat maRattikasat yugsat ranagsat laDaasatakar
satakaranasatajitsatatsatat karyarat rahanasatat jvar
satat vidyut Apurtisatat vidyut pravahsatataksatatagsatatapeshisanakuchan
satatsatatvsatanajasatanisatanu
satapadisataphalsatapherasatabaragsatabarava
satabhiyasatabhavsatabhikhasatabhaunarisatam
satamakhsatamasasatamulisatayugisatar
sataranagasataranajsataranajisatarakisataraI
sataranasatarahaTsatarisatarusatarauhaN
satarauhensatarksatark aur taiyar honasatark aur taiyar rahanasatark aur taiyar hona
satark daRaShTisatark rahanasatark honasatarkatasatarkata samiti
satarkata se kahanasatarkatapurNsatarkatapurvaksatarpanasatarSh
satalajsataliysatavanatisatavanasasatavar
satavarasatasanagsatasanagatisatasanagisatasI
satasaThsatasalsatahsatah ke niche kasatah Dak
satah par adhishoShit honasatah par ikaThTha karanasatah par ikaThTha honasatah par jama karanasatah par jama hona
satah laganasatah vivartanikisatah se hava men mar karane valasatah se hava men mar karane valasatahattar
satahisatahi Dhanag sesatahi taur parsatahi ghavsatahi Dhanag se
satahi taur parsatahi bhagsatahi manoranajansatahipansatanag
sataanasataUsatananadsatanasatane vala manuShy
satarsataruksatarusataluIsatalu
satavanasatavarsatasaTh/saDasaThsatasisatassi
satisatigursatitv khonasatiprathasatibhaeN
satiyasativansatisati chaurasatitv
satitv haraNsatidoShonmadsatinsatipansatirth
satilsatuAsatuA sanakranatisatuA sonaThsatuAn
satulasatunsatunasatejsaterak
saterisatokhanasatoguNsatoguNisatodar
sataulasatausarsatsatkadanabsatkaraN
satkaraNiysatkarta (rtt)satkarmsatkarma (man)satkay daRaShTi
satkarsatkar karanasatkar karane valasatkaraksatkarapurvak
satkarysatkaryavadsatkirtisatkulsatkulajat
satkaRatsatkaRatisatkriyasatchariTrsatt
sattamsattarsattar aur assi ke bich mensattar ka dashaksattarava
sattaravaNsattaravsattarahsattarah/satrahsattarahavaN
sattasatta se haTanasatta ke dalalsatta chhoDDanevalasatta mimanasa
satta mimanasa sanabanadhisatta samanyatvsatta se haTanasattanataraNsattanatarit
sattaIssattadharisattadhari (rin)sattadhari senasattanave
sattanashsattanashisattarsattaruDhsattaruDh rajanitik dal ka sadasy
sattaruDhasattavansattavadsattavadisattashastr
sattasisattasuchaksattusattvsattv dipti
sattv vidya sambandhisattvaksattvaguNsattvaguNisattvadham
sattvalakShaNsattvavatisattvavansattvashalisattvashil
sattvasthsatthisatpathsatpashusatpatr
satpuruShsatysaty ka Abhassaty ka kShaNsaty ki jaNach karana
saty ke samipsaty Thaharanasaty narayaNsaty puruShsaty pratijny
saty pratit hone vala (satyabhasi)saty bulavane ki auShadhisaty mananasaty yugsaty vachan
saty vasusaty sanakalpsatyanakarsatyaksatyakam
satyakirtisatyaketusatyajitsatyata:satyata
satyata ko janachanasatyata purvaksatyatasuchak vakysatyanishThasatyaniShTh
satyaniShThasatyaparsatyabhamasatyabhuShaNisatyayugadya
satyayugisatyaloksatyavatisatyavachsatyavad
satyavadinisatyavadisatyavansatyavratsatyashil
satyasanadhsatyasatyakaRatisatyagrahsatyagrahi
satyacharaNsatyatma (tman)satyanashsatyanash kar denasatyanash karana
satyanash karana/miTana9satyanash honasatyanashasatyanashisatyanaRat
satyapaksatyapansatyapanasatyapaniysatyapit
satyapit karanasatyabhassatyabhasisatyarjavsatyetar
satyottarsatrsatr ke bich mensatr nyayadhishsatr nyayalay
satrapsatrahsatrahasatrahavaNsatrajiti
satrajitsatrayaNsatravasansatrisatri
satrusatrughan, satruhansatvsatv vallarisatvar
satvadhikarsatsanagsatsanagatisatsanagisatsamagam
satsarsatharsatharisathapan8211nikShepsathapit karana
sathiyasad baragsadanajansadanashaksadi
sadIsadakasadansadan sadasysadan tyag
sadan netasadan sachivsadan sadasysadanasadapha
sadabargsadabhavapurvaksadamasadama pahuNachanasadama pahuNachana
sadama pahuNachanasadama pahuNachanasadama pahuNachane valasadama pahuNachane valasadama pahuNachanevala
sadamagrastsadame ki laharsadame se pagal honasadame se pagal honasaday
sadayata/naramisadarsadar daravajasadar Alasadar daravaja
sadar nashinsadar bajarsadarisadarthsadarthana
sadasatsadasadviveksadasisadassadasy
sadasy deshsadasy honasadasy deshsadasy bananasadasy varg
sadasy sanakhyasadasy honasadasyasadasyatasadasya
sadasyon ki suchi mensadahasadahisadasada ke lie
sada ek sasada kusumsada ke liesada ke liesada ke lie ghar chhoDakar chalaana
sada ke lie chhoDakar chalanasada ke liyesada ke liye hone valasada gatisada Thelate rahane vala dal
sada prasunsada phalsada baharsada suhaginsadakat
sadakarisadagamsadacharaNsadacharsadachar sambandhi
sadacharitasadacharita sesadacharita sesadacharitapurvaksadachari
sadachari (rin)sadatansadatma (tman)sadadansadananad
sadanartsadapuShpsadapuShpisadapharsadaphali
sadabaratsadabaharsadabahar vaRakShsadabahar ki lakaDaisadabahar jhaDai
sadabahar phulon ke charon or bana huA gherasadabahar phulon ke charon or bana huA gherasadabahar vaRakShsadarsadarat
sadavartsadavartagaRahsadavartisadavratsadashay
sadashayatasadashayisadashivsadaharitsadiya
sadiyonsadishsadisadupadeshsadur
sadaRashsadaRash vastusadaRash vyaktisadaRash honasadaRash vastu
sadaRash vyaktisadaRash honasadaRashatasadaRashata honasadaRashata hona
sadehsadaivsadaiv Apakasadaiv ke liesadaiv tatpar
sadoShsadoSh manavavadhsadoShatasadsadgati
sadguNsadguNi (Nin)sadguNon ko ujagar karanasadgurusadgranath
saddsaddarsadbhavsadbhav sesadbhavana
sadbhavapurNsadbhavapurN Dhanag sesadbhavapurN Dhanag sesadbhavisady
sady paraksady prasutsady prasutasadyasksadyini
sadyojatsadrsadhansadhanasadhanyavad
sadharsadharmsadharmaksadharma (rman)sadharmiNi
sadharmi (min)sadhavasadha huAsadha huA svarsadha huA svar
sadhanasadharaNsadharaN kapaDDesadhavsadhavar
sadhiyasadhi huIsadhi huIsadhe hue pagsadhe hue pag
sadhaursadhrichisansan Isavisan ka kapaDaa
san Isavisan ka paudhasan ka kapaDaasan ka paudhasan ke ranag ka
san ke ranag kasananaksananadansanatsanak
sanak valasanakanasanakapurNsanakanasanakarana
sanakiyanasanakiyon ki tarahsanakiyon ki tarahsanakisanaki vyakti
sanaki vyaktisanaki honasanaki/jhakkisanaki/murkhsanakipan
sanajitsanatsanatarashsanatkumarsanatta
sanatsujansanadsanadayaphtasanadisanadi lekhakar
sananasananisanabanadhsanamsanamakada
sanamansanamananasanamukhsanaysanas
sanasana janasanasanate hue janasanasanate hue nikal janasanasanate hue nikalanasanasanana
sanasanahaTsanasanahaTavalsanasanisanasani AvaJsanasani khej khabar
sanasani paida karanasanasani phailane ka karysanasanikhaeja aur khunakharabe se bhara huAsanasanikhejsanasanikhej din
sanasanikhejasanasanikheja Dhanag sesanasanikheja naTaksanasanikheja pracharsanasanikheja banana
sanasanikheja kitabsanasanikheja khabaren istemal karane valasanasanikheja khabaren istemal karane valasanasanikheja Dhanag sesanasanikheja Dhanag se
sanasanikheja naTaksanasanikheja patrakaritasanasanikheja pracharsanasanikheja prachar karanasanasanikheja prachar karana
sanasanikheja bananasanasanikheja sinemasanasanikheja khabaren istemal karane valasanasanikheja khabaren istemal karane valasanasanidar
sanasaniparaksanasaniparakatasanahakisanahanasana
sana kakShsana huA ATasanaIsanakasanaDhy
sanatansanatan dharmsanatan dharmisanatan puruShsanatani
sanathsanathasanabhsanabhisanamak sanama (man)
sanaysanasanasanahsanisanit
sanidrsanicharsanicharisaniDasanu
saneTsanemsanes, sanesasanehsanehi
sanai sanaisanobarsanauDhaiyasanaubar ka peDD/sanTisanauvar
sansannatulitsankirNsankuchitsankuchit,chhoTa rup
sant charitr ka sanagrahsantatisantati nigrahsantati niyanaTraNsantati niyantraN karana
santati bigaDDane sambanghisantati men virasati visheShataen bigaDDane/badalane sanabanadhi adhyayan (chikitsa shabdakoSh)santarasantarisantare ka sharabat
santasulabhsantansantan utpann karanasantan prasavsantanahin
santap dene valasantulansantulan khone se giranasantulitsantulit rup se
santuShTsantuShT karanasantuShT rakhanasantuShT karanasantuShT rakhana
santoShsantoShajanaksantoShaNsantoShisantras
santrast honasandarbhsanduksandukachasandesh
sandesh AkashavaNi dvara prasarit karanasandesh AkashavaNi dvara bhejanasandesh AkashavaNi dvara prasarit karanasandesh AkashavaNi dvara bhejanasandesh vahak
sandeshavahaksandehsandeh karanasandeh karanasandeh karane vala vyakti
sandeh janaksandeh dur karanasandeh hai kisandehayukt manuShysandeharthata
sandehaspadsandhan karanasandhan karanasandhisandhi nirmaN
sandhikartasandhipatr ityadi par hastakShar karanevala vyaktisandhya vargsandhya samaysann
sannaksannatsannatisannaddhsannaddh karana
sannaddh karanasannayansannayan lekhaksannayan vidyasannayam lekhan
sannaTasannaTaAsannadisannadi taranag samikaraNsannah
sannikaTsannikaT rahanasannikaTatsannikaTatasannikaTatapurvak
sannikarShsannikashsannikaRaShTsannidhsannidhata (taR)
sannidhansannidhisannipatsannibanadhsannibaddh
sannibhsannibhutsannimagnsanniyogsanniruddh
sannirodhsannivassanniviShTsanniveshansanniveshit
sannihitsannisanmansanmansanmanana
sanmargsanmarg par lanasanmarg par lanasanmarg se haTanasanmukh
sanyasansanyassanyasin/bairaginsanyasinisanyasi
sanyasi se sambaddhsan8205jnyansapanak (a)sapIsapakSh
sapakShisapachanasapachchhsapaTasapat
sapat (d)sapatanasapatnsapatnatasapatni
sapatniksapathsapadisapansapana
sapana dekhanasapana dekhanasapana sasapananasapanila
sapanesapanon ka deshsapanon ka sanasarsaparadaIsaparana
saparanasaparikarsaparichchhadsaparijansaparivar
saparishram karavassapareTasapareTa dudhsaparNsapaaI pesh karana
sapaTsapaT tal vala nausainik potsapaT Akar denasapaT karanasapaT genad{Ais hOki}
sapaT tal vala nausainik potsapaT svaron memsapaTasapadsapinaD
sapinaDisapinaDikaraNsapiNDatasapiDsapun
sapurdsapurdagisaputsaputisapeT
sapeTasapeti (di)sapedasaperasapela
sapolasaptsapt patalsapt prakaRatisapt bhanagi
sapt raktsapt ratrsapt rashiksapt svarasaptaRaShi
saptaRaShi manaDalsaptaksaptakisaptakaRatsaptakoNiy
saptagrahisaptachchhadsaptajihvsaptatisaptati veShiy vyakti
saptati veShiy vyaktisaptati varShiysaptatitamsaptatrinashsaptatrinashat
saptadash (n)saptadashasaptadvipsaptadhatusaptadhany
saptanaDai chakrsaptapanachashsaptapanachashatsaptapatrsaptapadi
saptaparNisaptaputrisaptapurisaptabahysaptabhadr
saptabhujsaptabhuj[rekhagaNit]saptabhujiysaptabhuvansaptabhum
saptamsaptamataRakasaptamisaptami (chanadramas ke shuklapakSh athava kaRaShNapakSh ki satavin tithi)saptam
saptaruchisaptarShisaptarShimaNDalsaptalasaptavarN
saptavarShiy bechainisaptavadisaptavinashsaptashirShsaptaShaShTh
saptaShaShThisaptasaptsaptasaptatisaptasagarsaptasinadhu
saptasvarsaptanagsaptanashusaptatma (tman)saptarchi
saptarNavsaptalusaptashitsaptashrsaptashv
saptahsaptah ka madhysaptah ka antim dinsaptah ka madhysaptah ke madhy men
saptah paryantsaptah men ek barsaptah men ek barsaptahabharsaptahanat
saptahanat bitanasaptahanat ki chhuTTi manane valasaptahanat ki chhuTTi manane valasaptahanat bitanasappan
sapratibanadhisaprayojansapreTasaplaIsaplaI karana
saplaI karanasapShT karanasapShT taur sesapShT taur sesapShT rup se
sapShT rup sesaphsaphagolsaphadarsaphar
sapharachanadsapharadaIsapharabhattasapharamainasaphara
sapharisaphari palanagsaphari palanagsaphalsaphal rahana
saphal honasaphal udghaTan karanasaphal evan akasmat kriyasaphal evan prabhavashali honasaphal aur sukhi banana
saphal aur sukhi bananasaphal jivan bitanasaphal jivan bitanasaphal nahin honasaphal nahin hona
saphal prayatn karanasaphal prayatn karanasaphal rahanasaphal varShsaphal vyakti
saphal ho janasaphal honasaphalatasaphalata darsaphalata pana
saphalata ki kuNajisaphalata ki kuNajisaphalata ke shikhar parsaphalata darsaphalata pana
saphalata pane valasaphalata prapt karanasaphalata prapti ki ichchhasaphalata se nikal janasaphalatapurvak
saphalatapurvak udghaTan karanasaphalatapurvak pura karanasaphalatapurvak pura karanasaphalatapurvak hasil karanasaphalit
saphalikaraNsaphalibhutsaphahasapha karanasaphar
saphar karanasapharisaphari baigsaphal honasaphaaI
saphaaI karanasaphaaI karana karanasaphaaI karane vali mahilasaphaaI karmisaphaaI dena
saphaaI vyavasthasaphaaI sesaphaaI karanasaphaaI karana karanasaphaaI karane vali mahila
saphaaI karmisaphaaI denasaphaaI mensaphaaI vyavasthasaphaaI se
saphaaI se jhaDanasaphaaI se jhaDanasaphaayasaphaaya karanasaphaari
saphaed tutuyasaphaed bal valasaphaed vhelsaphaed sassaphaed akharoT
saphaed akharoT vaRakShsaphaed Alusaphaed Alu ki belsaphaed kar denasaphaed kar dena
saphaed karanasaphaed karane valasaphaed kinari valasaphaed klovarsaphaed genaDa
saphaed chehare vala viduShaksaphaed chhal vala devadarsaphaed jadusaphaed jaisasaphaed jhuTh
saphaed jhuTh bolanasaphaed tutuyasaphaed tejapatsaphaed thisalsaphaed danon se bhara
saphaed dum vala hiraNsaphaed dhariyon valasaphaed namrasaphaed nasl kasaphaed pipal
saphaed pelikansaphaed phunasisaphaed phulon valasaphaed bal valasaphaed balon vala
saphaed biyarsaphaed bijon valasaphaed bheDaiyasaphaed mahin kapaDae par kaDhaaIsaphaed mirch
saphaed rnag se chhipa denasaphaed vhelsaphaed shahatutsaphaed sharksaphaed sarason
saphaed sassaphaed sasaphaed sTarksaphaed snaipaDraigansaphaed hota
saphaedaposhsaphaedisaphaedi kiya huAsaphaT balsaphaT bal
saphaTaveyarsaphaTaveyar programsaphaTaveyar paikejsaphaTaveyar programsaphaTaveyar sisTam
saphasapha chaTsaphaIsaphaI karanasaphaI karmachari
saphaI purvak susajjitsaphayasaphaya karanasaphinasaphir
saphilsaphurtimansaphedsaphed chhaDaisaphed nishan
saphed moTa kagajasaphed ranagsaphed kapaDaasaphed karanasaphed chakaleT
saphed chhaDaisaphed jhanaDasaphed jhuThsaphed dalachinisaphed dalachini ka peDa
saphed devadarsaphed dhabbasaphed nishansaphed paDa nasaphed paDa na
saphed palakasaphed pisi huI chinisaphed puShp ka viShaila paudhasaphed peT vali ababilsaphed posh
saphed phalisaphed bajaji samansaphed moTa kagajasaphed ya gulabi phulonavala peDDsaphed ya lal sharab boraDeks sthan se
saphed ranagsaphed sanakhiyasaphed sir vali gauraiyasaphed suramasaphed spiriT
saphed hanisakalsaphed hathisaphed/gulabi/pile ranag ke phulon v achchhi mahak vala paudhasaphedasapheda (ek peDD)
saphedisaphedi karanasaphede ka ayasksaphtalusab
sab kasab ki haN men haN milane valasab kuchsab kuchh khatm nahin huA haisab jagah
sab malik hi malik, nahin koI naukarsab milakarsab kahi/sarvatrsab kasab ka bhagwan
sab ki haN men haN milane valasab kuchsab kuchhsab kuchh santoShajanak haisab kuchh khatm nahin huA hai
sab kuchh khatm honasab kuchh janane valasab kuchh jit lenasab kuchh Thik Thak haisab kuchh daNav par lagana
sab kuchh santoShajanak haisab ke bad kasab ke bad kasab ke sath ek hi jaisa saluk karanasab ke sath ek hi jaisa saluk karana
sab ko pata chal janasab kya honasab jagahsab Thik hai ka sanaketsab Thik hai ka sanaket
sab tarapha sesab prakar se sanatoShapradsab bech Dalanasab matabhed bhulakar ek honasab mashin gan
sab malik hi malik, nahin koI naukarsab mila karsab milakarsab men phanasa honasab men phanasa hona
sab logon ki ray mensab se achchhasab se chhoTasab se achchhasab se Uparavala/sab se UchaN
sab se chhoTasab se niche star kasab se burasab se mahatvapurN bhagasab se mahatvapurN bhaga
sab se mahatvapurN muddasab sTeshansabanadh, sabanadhaksabaksabakat
sabaka dhyan AkarShit karanasabaka saman adhikarsabaki khabar rakhanasabaki khushi men khushsabakuchh
sabakuchh jananasabakuchh de denasabakuchh dhyan men rakhate huesabakuchh naShT hone ka Darsabakuchh bata dena
sabakuchh bata denasabake lie eksabake sath ek hi nyay karana chahiesabake sath ek hi nyay karana chahiesabake sath sanabanadh
sabake sath sima se adhik khul janasabake sath honasabako milakarsabajsabad
sabadisababsabamarinsabamarin sainaDavichsabamarin sainaDavich
sabarsabarasabarisabalsabalaiphaTinenaT
sabase achchhasabase adhiksabase Agesabase UNache darjae kasabase nanha
sabase pahalasabase pichhalasabase priysabase baDaasabase bekar
sabase mahatvapurNsabase anatim evan tuchchh bhagsabase achchhasabase achchha prayassabase achchha prayas
sabase achchhe kapaDaesabase adhiksabase adhik AkarShak dikhanasabase adhik AkarShak dikhanasabase adhik AkarShak dikhana
sabase adhik mahatv denasabase Agesabase Age kasabase Age dauDane valasabase Age rahane vala
sabase UNacha giyarsabase UNacha giyarsabase UNachi bindusabase UNache darjae kasabase Upar
sabase Upar kasabase Upar kasabase Upar ki chhtsabase Upar honasabase kharab
sabase kharab honasabase kharab honasabase chhoTi anaguli/kaniShTikasabase jayada khaushsabase jayada khaush
sabase jayada bikane vali kitabsabase jayada bikane valasabase jayada bikane vali kitabsabase jyada nukasansabase jyada kendravasari
sabase jyada nukasansabase dursabase dur taksabase dur taksabase nanha
sabase nichale daraje kasabase nimn starsabase nichale darjae kasabase niche kasabase niche ka
sabase niche ka bhagsabase pahalasabase pahalesabase pichhalasabase pichhe ka
sabase pichhe Anasabase pichhe kasabase pichhenasabase pichhevalisabase purv men
sabase pramukh honasabase priysabase baDaasabase baDaa naiTsabase baDaa hissa
sabase baDhiya kapaDaasabase bahatarsabase bad mensabase budhdiman vyaktisabase budhdiman vyakti
sabase buri batsabase buri halatsabase bekarsabase behatar Dhanag se upayog men lnasabase behatar Dhanag se upayog men lna
sabase behatar Dhanag se upayog men lnasabase bhala chupsabase mariyal bachchasabase mariyal bachchasabase mahaNaga
sabase mahatvapurNsabase mahatvapurN lakShaNsabase mahatvapurN lakShaNsabase raddisabase sasti siT
sabasabatsabadh dauDasabadh dauDasabar
sabilsabihsabujsabunanasabu
sabutsaburasaburisaberasabera hona
sabaisabjsabj kadamsabjaasabjai ka guda
sabjai tarakari bechanevalasabjai tarakari bechanevalasabjiyon ka supsabjiyon ka supsabji
sabji ka khetsabji ka khetsabji ka chhoTa bagsabbalsabr
sabr kar kesabr kar lenasabr kar kesabr kar lenasabrahmachari
sabse chhoTasabse chhoTasabhsabh logsabhanag
sabhanag shleShsabhaysabharttaRakasabhasabha karana
sabha gaRahsabha chatursabha chaturisabha tyagsabha bulana
sabha men shamilsabha men shamil honasabhaAsabhaIsabhakakSh
sabhagsabhagaRahsabhagraNisabhacharsabhaneta
sabhapatisabhapati mahodayasabhapati bananasabhapati mahodayasabhapati
sabhabhavansabharyaksabhavastr pahan anasabhavastr dharaN karanasabhavastr pahan ana
sabhavisabhasanagsabhasachivsabhasadsabhasad ka pad
sabhasad/{sabha ka} sadasysabhasthalsabhisabhi jagahsabhi sadasyon ko sammilit karake
sabhi uddeshyon men prayog karane yogysabhi uddeshyon men prayog karane yogysabhi orsabhi ka ek din Ata haisabhi ki ray lena
sabhi ke liesabhi ke anusarsabhi ke dvarasabhi ke liesabhi chhedon men ek bar genad pahuNacha dena
sabhi chhedon men ek bar genad pahuNacha denasabhi jagahsabhi jagah se suchana ekatr karanasabhi jagahsabhi TiakT bikana
sabhi daRaShTiyon sesabhi pahaluon par vichar karane parsabhi purjaon ka seTsabhi purjaon ka seTsabhi bajaiyon ki jit
sabhi bajaiyon ki jitsabhi sadasyon ko sammilit karakesabhitsabheysabhy
sabhy bananasabhy aur bana Thana vyaktisabhy tarike se bat karanasabhy banana.sabhy banana
sabhyata:sabhyatasabhyacharsabhyetarsam
sam ajirsam aShTabhuj (gaNit)sam kakShsam koNaksam kramik
sam kramaksam chaturbhujsam charsam chittsam jatik
sam jatiysam taTsam talsam tolsam tolan
sam traysam tribhujsam thalsam darshansam daRaShTi
sam dvibhajansam dhvanisam panachabhuj (gaNit)sam padsam pad
sam parsam bahusam bhujsam rajjusam rat
sam rassam linagi ratisam vaRattsam vyuhsam shanaku
sam shitoShNsam ShaTbhuj (gaNit)sam sanadhisam samunnatsam sar (sari)
sam samayiksam sthalisam svarsamanagsamanaga
samanaginisamanagi (gin)samanacharsamanajaksamanajan
samanajan prativartsamanajan sanabanadhisamanajanashilsamanajaniysamanajas
samanajitsamanatsamanat panachaksamanat bhadrsamanatadarshi
samanatarsamanataloksamanadsamanadarsamakakSh
samakakSh vyaktisamakakSh vyaktisamakakSh vyaktion ka dalsamakakSh sarakarsamakakSh/samapad vali vastu
samakanasamakarNasamakarisamakari golsamakalan
samakaliksamakalik honasamakalinsamakalin vyaktisamakoN
samakoN chaturbhujsamakoN chaturbhujsamakoN TribhujsamakoN tribhujsamakoN banana
samakoN samanantar chaturbhujsamakoNaksamakoNiysamakramaNsamakramik bana dena
samakvathsamakShsamakSh rakhanasamakSh lanasamakShata
samagati se chalanasamagrsamagr yuddhsamagr rup sesamagrata
samagrisamachaturbhujsamachartubhujsamacharsamacheta (tas)
samajsamajanasamajanasamajnyasamajya
samajhsamajh men Ane laganasamajh men n Anasamajh lenasamajh ki kami
samajh ke pare karanasamajh ke baharsamajh ke bahar honasamajh janasamajh pana
samajh bujhsamajh men Anasamajh men Aanasamajh men Anasamajh men Ane layak Dhanag se
samajh men Ane ki kShamatasamajh men Ane yogysamajh men Ane laganasamajh men Ane layaksamajh men Ane layak Dhanag se
samajh men Ane layak Dhanag sesamajh men n Anasamajh men nahin AAsamajh lenasamajh se bahar
samajh se paresamajh se baharsamajh se bahar , kalpanatitsamajh se bahar honasamajhadar
samajhadar honasamajhadar ko ishara kaphaisamajhadar honasamajhadarisamajhadari se
samajhadari ki bat karanasamajhadari dikhanasamajhadari sesamajhadari se kam lenasamajhadari hona
samajhadaripurNsamajhanasamajhana kaThin honasamajhana kaThin honasamajhane yogy
samajhane ke Dhanag sesamajhane ke Dhanag sesamajhane ke yogysamajhane men nahin Anasamajhane men asaphal rahana
samajhane men kaThinsamajhane men nahin Anasamajhane men saral honasamajhane yogysamajha
samajha gayasamajha jata haisamajha jata haisamajha janasamajha dena
samajhanasamajhane ki koshis karanasamajhavasamajhotasamajhota kar lena
samajhautasamajhauta karanasamajhauta n karane vale Dhanag sesamajhauta aur tuShTisamajhauta kar lena
samajhauta karanasamajhauta n karane valasamajhauta n karane vale Dhanag sesamajhautakarsamajhautaparak
samaTalsamaTal karanasamatsamatatvsamatal
samatal karanasamatal bhagsamatal karanasamatal karane ka yanatrsamatal karane ka yanatr
samatal kShitij ke samananatarsamatal jagah par ghuDDadauDDsamatal tale valasamatal pichhaDaisamatal banana
samatal bhagsamatal bhumisamatal bhumisamatal bhumi par ghuDa dauDasamatal bhumi par ghuDa dauDa
samatal hona[karana]samatalatasamatalansamataliysamata
samata rakhanasamatap maNDalsamatap rekhasamatapisamatavadi
samatukant padatraysamatulysamatulyatasamatolsamatth
samatribhajansamatvsamadsamadansamadana
samadarshi (shin)samadanasamadab rekhasamadavansamadurasth
samaddibahu Tribhujsamadvadashastrsamadvibahusamadvibahu tribhuj/trikoNsamadvibhuj
samadhansamadharmisamadhanasamadhiksamadhikar
samadhinsamadhiyanasamadhisamadhinsamadhaus
samadhvanik shabdsamadhvaniy bhinnarthak shabdsamadhvaniy bhinnarthak shabdsamansaman bhejana
samananatarsamanagasamanacharsamanatasamanam
samanavikiysamaniksamanukramsamanujnyasamanudeshan
samanudeshitisamanurupsamanurup bananasamanurup bananasamanjasy sthapit karana
samandar/sailamaiNDarsamanyusamanvaysamanvay karanasamanvayak
samanvayansamanvayikaraNsamanvayikaraN karanasamanvayikaraN karanasamanvit
samanvit karanasamanvit karanasamanvit sarakiTsamanveShaksamanveShaN
samapanasamapaharaNsamaparshvsamapuraksamapoShak
samappanasamabaddh karanasamabahusamabahu Tribhujsamabahu Tribhuj
samabahu tribhuj/trikoNsamabuddhisamabolsamabharisamabhiharaN
samabhiharsamabhuj samabahusamabhujakoNiysamabhumisamabhumik
samabhvsamamatisamamitsamamitisamamitiy
samamitiy rekhasamamulyatasamaysamay kaTanasamay ki pabanadi
samay gaNavanasamay gujaaranasamay denasamay nirdharit karanasamay nishichit karana
samay parsamay milanasamay visheSh ki vastusamay vyarth gaNavanasamay vyarth gaNavane vala
samay vyarth gaNavane valasamay simasamay avadhisamay A gaya thasamay A gaya hai
samay Ane parsamay aur gati sambandhisamay aur prayas ka adhyayansamay ka galat nirdharaNsamay ka adhyayan
samay ka galat nirdharaNsamay ka galat hisab laganasamay kaTanasamay kisi ki pratikSha nahin karatasamay kisi ki pratikSha nahin karata
samay ki pabanadisamay ki pragati ke sathsamay ki gaNana karane ki shailisamay ki pabanadisamay ki pragati ke sath
samay ki prachalit ritisamay ki barbadisamay ke sath sathsamay ke sath chalanasamay ke sath sath
samay kriyasamay kShetrsamay gaNavaanasamay gaNavae binasamay gaNavae bina
samay gaNavanasamay ganavanasamay gavanevalasamay gujaaranasamay ghaDDi
samay dekhanasamay denasamay dhire dhire vyatit honasamay dhire dhire vyatit honasamay naShT karana
samay naShT karanasamay naShTanasamay niyamaksamay niyamak baTansamay nirdharaN
samay nirdharaNanasamay nirdharit karanasamay nirdharit karanasamay nishichit karanasamay nishichit karana
samay nishchit karanasamay nishchit karanasamay niShThsamay niShThatasamay noT karana
samay panakh lagakar uDate haisamay parsamay par pahunachanasamay par dhyan rakhosamay par pahunachana
samay phalaksamay bamsamay barabad karanasamay barbad karanasamay bahut hi kam bacha hai
samay bitanasamay bitane kelie kitabsamay mapakramsamay milanasamay men
samay men Age ya pichhe janasamay laganasamay vitanasamay visheSh ki vastusamay vyatit karana
samay vyarth gaNavanasamay vyarth gaNavane valasamay vyarth gaNavane valasamay sanaketsamay samay par
samay samay par kiya jane valasamay samay parsamay samay par kiya jane valasamay samay par kiya jane valasamay sajhedari vyavastha
samay sajhedari vyavasthasamay saraNisamay sariNisamay simasamay suchak
samay suchisamay se Agesamay se pahale pura karanasamay se pahale samapt kar denasamay se purv
samay se Agesamay se pahalesamay se pahale janmasamay se pahale karane ki doDasamay se pahale janma
samay se pahale pura karanasamay se pahale samapt kar denasamay se purvsamay/kalsamay/paristhiti
samayasamayachakrsamayajnysamayaniShTsamayaniShTh
samayapalsamayabaddhsamayasariNisamayasariNi ke anusar prabanadhansamayasariNi ke anusar yojana karana
samayasariNi ke anusar yojana karanasamayasuchisamayanakansamayadeshsamayananad
samayanukulsamayanuvartisamayanuvarti (tin)samayanusarsamayanusari
samayavadhisamayugalsamayochitsamayochitatasamayopari
samay ki batsamay ki batsamarsamar devsamar neta
samar puDinagsamaranagisamarakanadsamaratthsamarana
samarabhumisamarashayisamarasamaranagaNsamarajir
samaranasamaruchisamarupsamarupsamarup se
samarup honasamarupatasamarupisamarchaksamarchan
samarchanasamartaksamarthsamarth bananasamarth hona
samarth bananasamarth honasamarth hona[banana]samarthaksamarthata
samarthansamarthan karanasamarthan karanasamarthan kararanasamarthan dena
samarthan dena[pana]samarthan praptsamarthan maNaganasamarthan men bolanasamarthan men bolana
samarthan men likhanasamarthan vapas lenasamarthan vapasisamarthan vapase lenasamarthan se inakar karana
samarthan honasamarthanasamarthaniysamarthansamarthanag
samarthanag naviksamarthitsamarthysamarddhaksamarpak
samarpaNsamarpaN karanasamarpaN karanasamarpaN ka AshaysamarpaN patr
samarpaN mulysamarpaN vachansamarpaNisamarpan karanasamarpan karana
samarpanasamarpitsamarpit karanasamarpit honasamarpit karana
samarpit honasamarpysamaryadsamalsamalanab
samalanabaksamalanabak asthisamalambsamalinag kami mahilasamalinagakami
samalinagakamukatasamalinagisamalinagi sabit honasamalisamalainagik
samalainagik puruShsamalainagik Adamisamalainagik puruShsamalainagikatasamavakar
samavatarsamavayasksamavarodhsamavargisamavartan
samavartisamavalanabsamavasaraNsamavaksamavay
samavayiksamavayi (yin)samavegsamavetsamavet gan
samavet svarsamavet gansamavet dhvanisamavet svarsamavet svaron men bolana
samavet svaron men bolanasamavetansamashitoShNsamashitoShN kaTibanadhsamashil
samasheShsamasheShatasamaShTisamaShTi nigamsamaShTivad
samaShTivadisamaShThilsamaShThilasamaShShsamasamayik
samasamayik prahasansamasamayik prahasansamastsamast vicharadhin vastusamast vicharadhin vastu
samast sanasar kasamastikasamasthaniksamasthanikiysamasy
samasyamansamasyasamasya ka mahatvapurN anagsamasya ka samadhan karane ka tarikasamasya ke bare men bat karana
samasya ke bare men bat karanasamasya ko hal karanasamasya nivaraNsamasya purtisamasya paida karana
samasya/pahelisamasyaeN paida karanasamasyaeN paida karanasamasyakarak vyaktisamasyatmak
samasyaprad sanatansamasvarsamasvar sanagitsamasvar sanagitsamasvarak
samasvaratasamasvaritsamahsamaharsamahit
samasama lenasama janasama denasama lena
samaNsamaNaNsamanagsamanajansamanat
samanataksamanatar shreDhaisamanatar asam chaturbhujsamanatar asam chaturbhujavatsamanatar asam chaturbhuj
samanatar asam chaturbhujavatsamanatar bananasamanatar shreDhaisamanataravadsamanashik
samaatsamaIsamausamakarShaNsamakalan
samakalan gaNitsamakalan gaNitsamakalitsamakarsamakul
samakaRatisamakSharsamakhyasamagatsamagata
samagatisamagamsamaghatsamacharaNsamacharana
samacharsamachar udghoShaksamachar karyalaysamachar paTrsamachar prasaraN
samachar phalaksamachar vivaraNsamachar sanasthasamachar udghoShaksamachar ejensi
samachar karyalaysamachar karyalay adhikarisamachar denasamachar paTrsamachar paTr vitarak
samachar paTr sthansamachar paTr ki kataransamachar paTr ki kataransamachar paTr vikretasamachar paTr vikreti
samachar paTr vitaraksamachar paTr sthansamachar patrsamachar patr ke chhapate chhapate samay ka samacharsamachar patr{saptahik ya masik}
samachar patron ka shirShaksamachar purN paTrsamachar purN paTrsamachar prakashansamachar prasaraN
samachar paDDane valasamachar phalaksamachar phailmsamachar buleTinsamachar vachak
samachar vivaraNsamachar sanaghsamachar sanasthasamachar samitisamacharapaTr
samacharapaTr ka ranagin puraksamacharapaTr ka ranagin puraksamacharapaTr vitaraN ka kamsamacharapatrsamacharapatr bechane vala
samacharapatrikasamachchhannsamachchhadansamajsamaj dvara
samaj sevaksamaj kalyaNsamaj ka UNacha starsamaj ka rahasyamay evan aparadhashil sthalsamaj kary
samaj ke niyamon ke pratikulsamaj dvAra svikaRatsamaj dvarasamaj dvara svikaRatsamaj dvara svikaRat nahin
samaj men uchch varg ki or Rhalane valasamaj vijnyansamaj vijnyan/samaj shastrsamaj virodhisamaj shastr
samaj shastr sambandhisamaj shastr se sambandh rakhate huesamaj shastrisamaj sammatsamaj sanaskaRatik
samaj sudharsamaj sudharaksamaj se dur rakhanasamaj se nikal denasamaj se nikal dena
samaj se bahar karanasamaj sevaksamaj sevasamajachyut kar denasamajajaiviki
samajajaiviki sanabanadhisamajajaiviki sanabanadhisamajatsamajaparaksamajavad
samajavadisamajavadi gitsamajavadi vyavastha karanasamajavadi vyavastha karanasamajashastri
samajashastriysamajashastriy Dhanag sesamajashastriy Dhanag sesamajashilsamajashilata
samajik buraiyaNsamajisamajikaraNsamajnyaptsamajnya
samata (taR)samataRaksamataRakasamadarsamadar karana
samadar karanasamadaraNiysamadansamadarsamadiShT
samadaRatsamadeysamadeshsamadesh yachikasamadeshak
samadhsamadhasamadhansamadhan karanasamadhan karana
samadhan karane yogysamadhan nikalanasamadhan hona[karana]samadhanakartasamadhanana
samadhanahinsamadhanatmaksamadhanitsamadhisamadhi ka
samadhi kShetrsamadhi prastarsamadhi lekhsamadhi shilasamadhi sthal
samadhitsamadhitvsamadhidashasamadhilekhsamadhishila
samadhist haisamadhisthsamadhisamadhi (dhin)samadhey
samadheyatasamansaman bananasaman samajhanasaman hona
saman adhikarsaman uThane kelie ek baDDa jzhajzsaman karana/barabar karanasaman kalinsaman gati se chalana
saman guNsaman gotrsaman tanatrsaman dar kasaman dar ka
saman dharm ko manane vala samuhsaman parsaman bananasaman banayasaman rup se
saman rup sesaman rup sesaman rup se/usi prakar sesaman vyaktiyon kha samuhsaman samajhana
saman samay kShetrsaman star ka bananasaman stariysaman hissasaman hona
saman/ek sasaman/tulysaman/sadaRashsamanasamanak
samanatasamanata dikhanasamanata dikhanasamanata dekhanasamanata par nikalanevala Ashchary bhav
samanatavadsamanatavadisamanatvsamananamsamanayan
samanayan karanasamanayanasamanarShsamanavartani shabd jinake arth bhinn hosamanasthan
samanasamana[samananatarsamananatar rekhasamananatar hona
samananatar chaturbhujsamananatar rekhasamananatar rekhaeN khinachanasamananatar rekhaeN khinachanasamananatar hona
samanakar shabdsamanakar shabdsamanadhikaraNsamanadhikaraN/atiriktoktisamanadhikar
samananupatsamanantarsamanantar chaturbhujsamanantar vyayam daNDsamanantar ADDi tirachhi lakiron dvara nakshe ya graph chihn banana
samanantar gaDDi khaDDi karanasamanantar chaturbhujsamanantar vyayam daNDsamanarthsamanarthak
samanarthisamanarthi rup sesamanikasamanisamanikaraNa
samanupatsamanupatiksamanupatik pratinidhitvsamanupatik pratinidhitvsamanupati
samanubhutisamanubhuti honasamanubhuti honasamanuvartitasamanopama
samantar shreDhai (gaNit)samantar asamachaturbhujsamanysamapaksamapat
samapatisamapansamapan karanasamapan Ratusamapan karana
samapan rekhasamapanakartasamapaniysamapannsamapavartak
samapavartansamapavartysamapatsamapikasamapika kriya
samapitsamapi (pin)samaptsamapt karanasamapt hona
samapt kar denasamapt kar Dalanasamapt kar danasamapt kar denasamapt karana
samapt karane valasamapt sainysamapt ho janasamapt ho rahnasamapt ho chuka hona
samapt ho janasamapt ho jana/khatm hojanasamapt ho rahnasamapt honasamapt hone par
samaptenasamaptavasthasamaptisamapti ki ghoShaNasamapti ka karaN
samapti ka karaNsamapti ki ghoShaNasamapti taksamapti/nindasamaptik
samaptiIsamapysamabhirup honasamabhirupatasamamelan
samamnasamamnayiksamayatsamaya huA honasamayukt
samayuktaksamayutsamayogsamayojaksamayojan
samayojitsamayojit karanasamayojysamaranabhsamaranabha
samaranabhaNsamaranasamarabdhsamaramysamari/phon par milane vali sahayata
samaruDhasamarop (N)samarohsamaroh saptahsamaroh saptah
samarohiksamarohisamarohi vasTrsamarthsamarthak
samarthi (rthin)samalanabhansamalaysamalinagansamalena
samalokansamalochaksamalochansamalochanasamalochana karana
samalochana karanasamalochanatmaksamalochisamalochysamav
samavaraNsamavarjansamavarjitsamavartansamavartaniy
samavarti (rtin)samavassamavishT karanasamaviShTsamaviShT karana
samaviShT honasamaviShT karanasamaviShT karana[karana]samaviShT honasamavaRatt
samavaRattisamaveshsamavesh karanasamavesh honasamavesh karana
samavesh honasamaveshaksamaveshansamaveshitsamashodhan
samashodhanagaRahsamashraysamashritsamashrit bilsamas
samasanajansamasaksamasaktisamasannsamasin
samasoktisamahanasamaharaNsamaharta (rtaRsamahartalay
samaharsamahar dvanadsamahitsamahit karanasamahit karana
samahutsamahaRatsamahaRat karanasamahaRatatasamahvan
samitsamitasamitisamiti ka sadasysamiti ka sadasy
samithsamiddhsamiddhansamidhsamidha
samidhisamirsamirtijaysamil karanasamil karana
samishr sanakhyasamishraNsamisamiksamikar
samikaraNsamikarsamikaRatsamikaRatisamikriya
samikShsamikShaksamikShaNsamikShasamikSha karana
samikSha karanasamikSha praNalisamikShatmaksamikShitsamikShy
samichsamichinsamichiNnsamijsamiti
samipsamip Anasamip ka/paDDos mensamip sugamysamip se
samip/udyat/lage/banata huAsamipatamsamipatasamipavartisamipavarti (rtin)
samipasthsamibhavsamirsamiraNsamirit
samihasamihitsamunadsamunadarsamunadar pat
samunadar phalsamunadar phensamunadar sokhsamuktsamukh
samuchitsamuchit bananasamuchit kapaDae n pahana huAsamuchit karaNon sesamuchit karaNon se
samuchit garam kapaDae n pahananasamuchit garam kapaDae n pahananasamuchit bananasamuchit rup sesamuchit rup se
samuchit rup sesamuchit rup se vyavasthitsamuchit rup se vyavasthitsamuchit vyavasthasamuchch
samuchchaksamuchchaysamuchchay bodhaksamuchchay bodhak avyaysamuchchay siddhanat (gaNit)
samuchchayaksamuchchayansamuchchayabodhaksamuchchayarthaksamuchchayopama
samuchchitsamuchchit chitrasamuchchit chitrakalasamuchchit chitrasamuchchit chitrakala
samuchchhinnsamuchchhedsamuchchhedansamuchysamujjhit
samujhsamujhanasamutthsamutthansamutthanashakti
samutthanashaktisanapannsamutthanashaktisanapann Dhanag sesamutthanashaktisanapann Dhanag sesamutthitsamutpann
samutsuksamudsamudanar phensamudagasamuday
samudacharsamudaysamuday keliye bolane valasamudavsamudit
samudgatsamudgarsamudghatsamuddharaNsamuddharta (rtaR)
samuddharsamudbhavsamudbhutisamudyatsamudyam
samudrsamudr ke nikaT sthitsamudr parsamudr kanapsamudr kaph
samudr ka alpaprakashit talsamudr ka gaharaI vala hissasamudr ka jvarsamudr ka Darsamudr kanachi
samudr kanatasamudr kinarasamudr kinare ka samatal bhagsamudr ki orsamudr ki satah ke niche ka
samudr ki orsamudr ki or se Ane valasamudr ki or se Ane valasamudr ki gaharaI ko upakaraNaun se nikalanasamudr ki Dakaiti
samudr ki tarapha se Ane valasamudr ki tarapha se Ane valasamudr ki satah ke niche kasamudr ke kinare par lanasamudr ke gaharaI men
samudr ke taT par lanasamudr ke taT par lanasamudr ke nikaT sthitsamudr chuluksamudr jal
samudr jhagsamudr taTsamudr taTabandhsamudr talsamudr tara
samudr navanitsamudr patnisamudr parsamudr parsamudr phen
samudr manaDukisamudr manathansamudr margsamudr malinisamudr men
samudr men antarikShayan avataraNsamudr men antarikShayan avataraNsamudr men jakar milanevala taje pani ka vegsamudr men jakar milanevala taje pani ka vegsamudr men tairata huA barph ka TukaDDa
samudr men bikhare jahaJ ke TukaDDesamudr mekhalasamudr ya nadi taT ke pichhe ka pradeshsamudr yatrasamudr yan
samudr rasanasamudr lavaNsamudr laharisamudr vasanasamudr vahni
samudr vasi (sin)samudr vijnyansamudr vijnyanisamudr vihar karanasamudr vaRaShTi nyay
samudr satahsamudr sarsamudr sthalisamudrakaksamudragarbh
samudragamisamudraguptsamudrajsamudrataTsamudrataT par takhte se bana huA path
samudrataTiy bhagsamudrataTiy bhagsamudratalsamudranemisamudrapar
samudrapar janasamudrapar janasamudraphenisamudrabhimukhsamudrayatra karana
samudrayatra karanasamudrayatrisamudravarNi ratnsamudravarNi ratnsamudranabara
samudrabhimukhsamudrabhisariNisamudrarusamudravaraNsamudriy
samudrisamudri karysamudri kenachuAsamudri khadysamudri gal
samudri jhinagasamudri Dakusamudri pakShisamudri paryaTansamudri pani
samudri pokarsamudri milsamudri yatrasamudri yatra yogyatasamudri viman
samudri shaivalsamudri simasamudri kachhuAsamudri karysamudri kinara
samudri kenachuAsamudri koharasamudri khaIsamudri khadysamudri gal
samudri gaysamudri ghonaghasamudri jiv ka kavachsamudri jiv ka kavachsamudri jhinaga
samudri Dakaitisamudri Daksamudri Dakusamudri tarsamudri tar bhejana
samudri dasyu dhvajsamudri daRashysamudri nakshasamudri pakShisamudri paryaTan
samudri paryaTan karanasamudri panisamudri pokarsamudri pocharsamudri bhojan
samudri machhalisamudri margsamudri milsamudri yatrasamudri yaTra shuru karana
samudri yaTra shuru karanasamudri yatrasamudri yatra ke yogysamudri yatra ke ayogysamudri yatra ke yogy
samudri yatra yogyatasamudri vayusamudri vimansamudri shaivalsamudri shvet minapakShi shark
samudri simasamudri senasamudri skuTarsamudri havasamudriy
samudriy utsavsamudriy jivsamudrafulsamudvahsamudvah
samundarsamunnatsamunnaddhsamunnayansamupakaraN
samupaveshansamupasthansamupasthitsamupasthitisamupet
samuraIsamullassamuhasamuhanasamuhai
samuchasamuDhasamudrataT par kheli jane vali genadsamudraphulsamur
samulsamuhsamuh bananasamuh {Dher}samuh chikitsa
samuh bananasamuh mensamuhagan ganasamuhata:samuhana
samuhanisamuhavachak sanajnyasamuhavadsamuhavadisamuhit
samuhikaraNsamaRatisamaRaddhsamaRaddh Dhanag se kiya gayasamaRaddh Dhanag se kiya gaya
samaRaddh bananasamaRaddh honasamaRaddh Dhanag se kiya gayasamaRaddh bananasamaRaddh rup se
samaRaddh vyaktisamaRaddh honasamaRaddh/dhanisamaRaddhisamaRaddhi (dvin)
samaRaShTsamekansamekaniysamekitsameT
sameTanasameTana/sikoDDana/ainaThana/moDDanasametsamedhsamai, samaiya
samosamokhanasamochch rekhaAsamochch rekhasamochch rekha khinachana
samochch rekhaAsamodaksamonasamovarsamosa
samohsamausamauriyasamkaNachsampati
sampati bech denasampattisampatti ke dharmik niyanatraN ka nagarik niyanatraN men hastanataraNsampatti ke dharmik niyanatraN ka nagarik niyanatraN men hastanataraNanasampatti ke dharmik niyanatraN ka nagarik niyanatraN men hastanataraN
sampatti ke dharmik niyanatraN ka nagarik niyanatraN men hastanataraNanasampatti ke dharmik niyanatraN ka nagarik niyanatraN men hastanataraNsampatti ke dharmik niyanatraN ka nagarik niyanatraN men hastanataraNanasampatti haraN kar lenasampatti haraN kar lena
sampattiharaNsampada se sampannsampada se sampannsampanda se sampannsampanda se sampann
sampannsampann bananasampann honasampannatasampannikaraN
samparksampark karanasampark bananasampark karanasampark chhuTana
sampark toDanasampark bananasampark men Ananasampark rakhanasampark varjit
sampark sadhansampark sthapit karanasampaksampatsampadak
sampadakiysampadakiy lekhsampadan karanasampaditsampuRaNavastha
sampurak davasampurNsampurN shakti sesampurN saRaShiTisampurN IsaI jagat
sampurN deshsampurN pareshani ka janaksampurN rup sesampurN shakti sesampurN saRaShiTi
sampurNata:sampurNatayasampurNatasampratisampradan karak
sampradan karak mensampradaysampraday sanabanadhisampradayavadsampradayavadi
sampradayisamprabhutasambanaddh honasambanaddh honasambanadh joDDana
sambanadh toDanasambanadhit vivadyako parsambaddhsambaddh honasambaddh karana
sambaddh vichar dvara niShkarSh nikalanasambaddh vichar dvara niShkarSh nikalanasambaddh honasambaddh hona honasambaddhit
sambandhsambandh toDanasambandh bodhaksambandh rakhanasambandh suchak
sambandh karaksambandh toDanasambandh baDhanasambandh bodhaksambandh mamala
sambandh mensambandh men honasambandh rakhanasambandh rishtedarisambandh vachak kriya viSheshaN
sambandh vachak sarvanamsambandh vichchhedansambandh sudharanasambandh suchaksambandh hona
sambandhasambandhakaraksambandharahit/besarokar/begarajsambandhavachaksambandhatmak
sambandhitsambandhisambedana, sahanubhuti ya shok prakaT karanasambodhansambharaN
sambhalsambhavsambhav n honasambhav bananasambhavata:
sambhavatasambhal kar rakhanasambhal kar rakhanasambhal kar rakha huAsambhalana
sambhavanasambhavana prakaT karanasambhavana prakaT karanasambhavana honasambhaviki
sambhavitsambhavit vijetaon mensambhavit vijetaon mensambhavit vijetaon men nahinsambhavy
sambhavy pratyashisambhavy pratyashisambhavyatasambhavya pratyashisambhavya pratyashi
sambhaShaNsambhogsammaDhasammatsammat hona/ek mat hona
sammatisammadsammansamman jari karanasamman dena
sammardsammardansammardi (rdin)sammalit karanasammalit hona
sammataRsammadsammansamman karanasamman dena
samman men jhukanasamman karanasamman denasamman patrsamman men jhukana
samman ya Ashirvad lenasamman ya shraddha prakaT karanasamman ya shraddha prakaT karanasamman yogysammanajanak
sammanansammananasammananiysammananiy Dhanag sesammananiy Dhanag se
sammananiyatasammanapurNsammanapurvaksammanapradsammanarth
sammanarth bhenaTsammanarth bhenaTsammanitsammanit karanasammanit karana
sammanit vyaktisammanit vyaktiyon ki suchisammanit vyaktiyon ki suchisammani (nin)sammany
sammargsammarjaksammarjansammarjanisammit
sammitisammilansammilanisammilitsammilit karana
sammilit sabhasammilit honasammilit karate huesammilit karanasammilit karavaI
sammilit karysammilit nahin honasammilit sabhasammilit ho kar kam karanasammilit ho kar kam karana
sammilit honasammilit hona, juDanasammishrsammishraksammishraN
sammilansammukhsammukh honasammukhisammukhin
sammuDha piDaikasammurchchhansammurchhasammurchhitsammaRaShT
sammelansammelan sanabanadhisammelan sanabanadhisammodsammoh
sammohaksammohak Dhanag sesammohakatasammohansammohan se chhuDaana
sammohanajanysammohanisammohitsammohit karanasammohit karana
sammohit karane valasammohit karane ki shaktisammohit karane valasammohit honasammraj
samyaksamyaksamyak charitrsamyak jnyansamyak sanabaddh
samyak samadhisamyanasamrathsamrajanasamraji
samrajnyisamraTsamritisamvadadatasamvaidhanik rup se
samvaidhanik rup sesamsamayiksamhalanasamhalanasayaN
sayansayalsayansayanapsayanapan
sayanasayanacharisayanisayonisar
sar (s)sar anajamsar ainagas vilsansar ka bal jagah jagah se jhaDanasar ke bal
sar ke bal ka munaDansar garohsar gujashtsar gharsar chakara dena
sar chakara denasar chakara denasar chhipane ki jagah honasar jaminsar jivan
sar jems Dyuarsar jyauphari vilkinsansar jhukanasar tabisar dar
sar dardsar dvipsar panachsar paradasar parast
sar parastisar putsar pechsar poshsar pharaj
sar pharainak vhiTilsar phonakasar barsar barahsar barahi
sar barisar bulanadsar magjisar maurTimar vhilarsar richarD ovan
sar valTar railesar vinasTan lenarD spensar charchilsar viliyam alekjaainaDar kregisar viliyam krukssar viliyam valTan
sar sharsar sabjsar sarsar se maranasar se marana
saranagsaranagasaranagisaranajamsaranaD
saranadipsaranadhrsaranadhratasarIsarak
sarakanaDasarakaNDon se bharasarakate hue janasarakansarakana
sarakane vala chaukhaTasarakane vala chaukhaTasarakashsarakashisarakas ke khel ka prabanadhak
sarakas ke khel ka prabanadhaksarakasarakanasarakarsarakar ki laggat
sarakar dvara nirdharit karsarakar samarthit anudansarakar samarthit anudansarakar se kisi visheSh ki Ajnyasarakari
sarakari abhiyokttasarakari Avassarakari karmacharisarakari jholasarakari vikray
sarakari abhiyokttasarakari Adatasarakari Avassarakari RaNsarakari karmachari
sarakari kagajsarakari kaGaJsarakari gajaTsarakari jholasarakari taur par
sarakari taur parsarakari taur par kam karanasarakari taur par kam karanasarakari taur sesarakari vakil
sarakari vakilsarakari vikraysarakari vijnyaptisarakari sanasthan honasarakari saDak
sarakari samacharsarakari huNDisarakavsarakksarakna
sarakhatsarakhapsaragsarag duvarisarag patali
saraganasaragamsaragam ke do suron ka anataralsaragarami (bahuvachan:: saragaramiyan)saragarm
saragarmisaragarmi sesaragunasaraguniyasaragoshiyon men kiya gaya
saragoshisaragoshi karatasaraghasaraghisaraj
sarajadsarajanasarajasarajiv (jiv)sarajenaT
sarajorsaraTsaraTikasaraNsaraNi
saraNisaraNyusarata baratasaratansaratara
saradsarad parab (parv)saradIsaradardsaradal
saradasarada, phuTT (ek prakar ka kharabuja)saradanasaradabasaradar
saradarisaradinadumukhisaradiyanasaradisaradi ka
saradeshamukhisaradhansaradhasaransaran dip
saranasaranaIsaranapannsaranamsaranama
saranisarapanachsarapaTsarapaT chalsarapaT bhagana
sarapaT chalsarapaT janasarapaT dauDaanasarapaT dauDDsarapaT dauDDana
sarapaT bhaganasarapaN karanasarapaN karanasarapatsarapat ki chaTaI
sarapanasarapisarapharanasaraphasarab
sarabanagsarabanadhisarabagysarabadasarabarana
sarabassarabeTasaraborsarabhanagsaram
saramadsaramanasaramasaramaIsaramaya
sarayasarayusarayuparisararsararana
saralsaral bananasaral bhaSha mensaral upaysaral evan karagar bana dena
saral evan karagar bana denasaral kaShThsaral dravsaral niryassaral banana
saral banane valasaral bhaSha mensaral margsaral rassaral rasta akhtiyar karana
saral rekhaeN khinachanasaral samasyasaralatasaralata sesaralata se
saralata se chu chur hone valasaralasaralanagsaralitsaralikaraN
saralikaRatsaralikaRat karanasaralikaRat karane valasaralikaRat karanasaralikaRat karane vala
saralikaRat karane valasaravatsaravatisaravansaravani
saravarsaravarisaravariyasaravarisarava
saravaksaravansaravarsaravalasaras
sarasIsarasatasarasata sesarasata sesarasati
sarasanasarasaranasarasarahaTsarasarahaT ( hava ya pani ki )sarasari
sarasari taur parsarasari taur se paDhanasarasari najarsarasari nigahsarasari taur par
sarasari taur par dekhanasarasari taur par sochanasarasari taur par dekhanasarasari taur par najar Dalanasarasari taur par sochana
sarasari taur se paDhanasarasari najarsarasari najar Dalanasarasari najarsarasari najar se paDhana
sarasari najar Dalanasarasari najar mar kar chhoDa denasarasari najar mar kar chhoDa denasarasari najar se paDhanasarasari nigah
sarasari naJarsarasari naJar se dekhanasarasari se kiya huAsarasaIsarasana
sarasamsarasarsarasikasarasijsarasij yoni
sarasiruhsarasisarasiksarasiruhsarasuti
saraseTanasarasonsarason ka paudhasarason ka sassarason ka paudha
sarason ka sassarasauhaNsarasvatisarasvati kanaThabharaNsarasvati puja
sarasvan (svat)sarahsarahanagsarahajsarahaTi
sarahatsarahatanasarahathsarahadsarahad banadi
sarahadisarahanasaraharsaraharasarahari
sarasaraN dipsaraNagsaraIsarak
sarakarsarakhsarakhasarajamasaradh
saranasarapanasarapasaraphsaraphaa
saraphasaraphisarabsaraborsarabor kar dena
sarabor karanasarabor kar denasarabor kar denasarabor karanasaray
saray valasaray valasarayatsararsararati
saravsaravagsaravagisaravanasaras
sarasansarasarsarasar galatsarasar galatsarasari
sarahsarahatsarahanasarahana karanasarahana karana
sarahanapurNsarahaniysarahaniy rup sesarahaniy rup sesarahaniyata
saraha janasarisarikasarigamsarit
saritarajsaritasaritalsaritsaritpati
saritvan (tvat)saritsutsaridihisaridsarima (man)
sariyasariyaNsariyanasarivansarivar sarivari
sarishtsarishtasarishtedarsarishtedarisaris
sarisariksarikatsarikatasarikh
sarikhasariphaasariphasarirsarisaRap
sarisaRap sanabanadhisarisaRap ke samansarisaRap vijnyansarisaRap sanabanadhisarih
sarusarujsarupasaruShsaruhana
saruhanasarupsarupatasarupatvsarupi
sarursaruvsare dastsare nausare sham
sareAmsareAm chhupe huye anagon ka dikhanasarekhsarekhanasarekha
sarebajarsarelasareshsaresh laganasareSh
saressares jaisasares mahisares laganasares se chipakana
sares se joDanasares se chipakanasares se chipakanasares se joDanasaro
saro ka peDDsaronaTsaroIsarokarsarokari
sarogesisarojsarojanasarojamukhsarojini
saroji (jin)saroTsarotsarotarsarota
sarotsavsarodsarodhasaroruhsarola
sarovarsarovar kSheTrsarovar kSheTrsarovar pradeshsarosaman
sarohisarausarautasarksarkas
sarkas ka bahut baDaa tambusarkas ka bahut baDaa tambusarkasarkarsarkari
sarkilsarkularsarkyularsargsarg patali
sarg puTsarg lekhsarg/kaNDsargaksargabanadh
sargunsarjsarj/sarajsarjaksarjan
sarjanatmakatasarjanisarjamaNisarjisarjika
sarjikSharsarjitsarjusarjusarjeT
sarTiphaikeTsartsartatanatrisardsard daI
sard bajarisardIsardakhanasardamijajsarda
sardabasardarsardiyon men sab se Upar pahanane vala baDa koTsardisardi ke sabase ThanaDe samay men
sardi khaNasi ki davasardi ho janasardhasarpsarp taRaN
sarp danaShTrsarp danaShTrisarp devatasarp netrasarp prastar
sarp phaNsarp banadhsarp belisarp bhakShaksarp min
sarp yajnysarp latasarp vidyasarp vyuhsarp shirSh
sarp satrsarp satrisarpakalsarpakeshi devisarpakeshi devi
sarpaganadhasarpagatisarpachchannsarpaNsarpaNadhara
sarpadanatisarpadanashsarpapatisarpapuShpisarpabhuk, sarpabhuj
sarpaminsarpayagsarparajsarpavat/sarpilsarpaha (han
sarpasarpanagisarpakar vasTrsarpakShsarpakShi
sarpadanisarpavassarpashansarpasysarpasya
sarpisarpikasarpiNisarpitsarpil
sarpil rekhasarpil gati se janasarpil gati se chalanasarpil gati se janasarpil garari
sarpil chakrsarpil rekhasarpi saDaksarpi (rpin)sarpi saDak
sarpeshvarsarpeShTsarponmadsarpoleniya phaeraikssarph
sarphasarbarisarbassarbiya manaTenegrosarbiya manaTenegro sanagh
sarmsarmathan denasarminadagisarminadit honasarminadit hona
sarr se nikalanasarr se nikalanasarraksarrasarraTa
sarranasarraphsarraphasarraphisarv
sarv kamsarv kamadsarv kalsarv kunyjisarv kesar
sarv kShamasarv kSharsarv kShar nitisarv gatisarv gadh
sarv gamisarv gramsarv chakrasarv charisarv janin
sarv jivi (vin)sarv tanatrsarv tapansarv dalsarv daliy
sarv nashaksarv nashisarv nidhansarv niyanata (taR)sarv priy
sarv priyatasarv bhog