NOSTALGIA MEANING IN HINDI - EXACT MATCHES

Nostalgia    
NOSTALGIA= घटनाओं की यादें (pr. {ghaTanaon ki yaden} )(Noun)
Usage : He had a bout of nostalgia when he went abroad.
+86
-21
NOSTALGIA= अतीत की ललक (pr. {atit ki lalak} )(Noun)
+37
-8

Advertisements

Advertisements

Word of the day (2016-02-06)

Word Of Day RSS Feed

Learn English

Namaste English App

85,00,000+ App Users

Download Hinkhoj App Now