Hindi on internet
Hindi Translitate Dictionary: List of Hindi Translitate words starting with na


सम्बंधित शब्दों की श्रेणी :

na {} | naa {ना } | ni {नि } | nee {नी } | no {नो } | nau {नौ } | ne {ने } | nai {नै } | nu {नु } | noo {नू } |Click on below words to see its meaning
nn kaTa huAn kharch kiya huAn chipakanevalan chukane yogy
n chukane valan jane kyon?n pata laga huAn badalane valan bharane vala
n mananan manane valan liya janan sulajha huAn hilaya gaya
n kaTa huAn kam n jyadan kar panan kar pane yogyn karane ka bahana
n kanapanevalan kinachann keval balkin keval...balki bhin khapaya huA
n kharch kiya huAn khilaya janan khinacha gayan khelane layakn khoja huA
n khonan khola gayan ghira huAn ghulanevalan chalaya huA
n chahanan chikanaya huAn chipakanevalan chuka panan chuka pana
n chukane yogyn chukane valan chhoDane yogyn chhoDae jane yogyn chhoDDane layak
n jaNachane valan jaNachane valan jama huAn janane valan jane kahaN?
n jane kya?n jane kahaN?n jane kaise?n jane kaun?n jane kya?
n jane kyon?n juDDi huIn jotane yogyn jota gayan jota huA
n jhaDaa huAn jhukane valan jhuka huAn Talane yogyn Dagamagane vala
n Dub sakane valan tarasha gayan tarasha gayan ton daphanaya huA
n napa,huAn nibhaya gayan pachane valan pachane valan pata laga huA
n pata lagae jane yogyn parajitn pahachana gayan pahanane yogyn paya huA
n palane yogyn painaya huAn phailmaya gayan phisalanevalan baNaTa huA
n banadha huAn badalane valan bardasht karane valan bikane ke karaN sasta TikaTn bika huA
n boya gayan bharane valan bhara gayan bhara huAn bhulana/yad karana
n mananan manane valan manane vala/haThin miT sakane valan milana
n muskurata huAn ranaga huAn rakha gayan lapeTa gayan lalachaya huA
n liya janan lubhaya huAn vasula ja sakane valan sadhaya huAn samajh pana
n samajh panan samajhane yogyn samajhane valan samajha gayan samajhaya ja sakane yogy
n samajhaye jane yogyn sikuDane valan sikuDaa huAn sirphan sun pana
n sunaI dene valan sulajha huAn hilaya gayan hin hone par/ke abhav men
naNadolananagnanag dhaDanagnanag dhaDanag (a)nanag paira
nanag manunagananagInanagaTananagarnanagar vari
nanagananaga karanananaga jhorinanaga jholinanaga dhaDanaga
nanaga nachnanaga bunagananaga buchchananaga buchananaga munanaga
nanaga luchchananaga honananaga/khalinanagapannanagiyana
nanage paNavnanage paNavnanagepan me vishvas rakhane valananagyanananachana
nanajannanadnanad kishornanad kuNavarnanad kumar
nanad gaNavnanad gopitananad gramnanad nanad (n)nanad nanadini
nanad putrinanad rukhnanad vanashnanadanatnanadak
nanadakinanadaki (kin)nanadathunanadadnanadan
nanadan kanannanadan pradhannanadan malananadan vannanadanak
nanadanajnanadanananadaninanadapalnanadarani
nanadalalnanadananada devinanada puraNnanadatirth
nanadatmajnanadatmajananadarthnanadashramnanadi
nanadi kunaDnanadi ghoShnanadi tarunanadi turynanadi mukh
nanadi varddhannanadi vardhannanadiknanadikarnanadika
nanadikavarttnanadikeshnanadikeshvarnanadigramnanadit
nanadininanadimukhinanadirudrnanadivaralaknanadiSheN
nanadi (din)nanadigaNnanadighanaTananadipatinanadimukh
nanadivaRakShnanadishnanadishvarnanadeUnanadoI
nanadosinanaddnanadyavarttnanabarnanabaradar
nanabaradar talananabaradar talananabaradarinanabaravarnanabari
nanabari gajnanabari chornanabari tahnanabari noTnanabari ser
nanaburinanashuknanasnanasananiya
niharnInI imarat ke nirmaN hetu anumatinI khoj karananI lahar dauDana
nI imarat ke nirmaN hetu anumatinI umrnI koshishon se katarane valanI koshishon se katarane valanI khoj karana
nI TolinI disha denanI disha men moDananI disha men moDananI naveli
nI parat bichhananI pratibhaon ko DhuNaDhananI pratibhaon ko DhuNaDhananI pratibhaon ko DhuNaDhane valanI pratibhaon ko DhuNaDhane vala
nI basti basananI bhumika denanI mahatvapurN khoj nikalananI roshani mennI lahar dauDana
nI lahar dauDananI vyavasthanI sena se sahayata karananunuNaji
nuAnukanujnunnuniyaN
nurnuranagnuranuline sire se shuru karana
ne Dhanag se praranabh karanane Dhanag se praranabh karanane sire sene sire se bananane sire se shuru karana
nepanajnoDhanoDhanaknak kaTa
nak kaTinak ghisaninak chaDhaanak choTinak chhikani
nak toDaanakachaDhaanakachaDhaapannakachaDhae Dhanag senakaTa
nakaTesarnakaDaanakat suranakadnakad khata
nakad dam de karnakad dam de karnakad dekar mal chhuDaananakadavanakadi
nakadi phasalnakadi ki mashinnakadi ki mashinnakadi purjanakadi praviShTi
nakadi phasalnakananakanyananakapoDaanakaphul
nakabnakabajaninakabesarnakamotinakal
nakal karananakal utarananakal kar ke haNasi uDDane ki prakriyanakal karananakal karane vala
nakal navisnakal parchinakal bahinakalachinakalachi chiDDiya
nakalanornakalaparavananakalapurNnakalinakali DakTar
nakali danatnakali karatusnakali chare se machhali pakaDDananakali DakTarnakali daNat
nakali danatnakali noTnakali banananakali balnakali vastu
nakali vijnyan ya baDhaa chaDhaa kar batane ka vijnyannakali/anukaraNnakalipannakalolnakava
nakashnakash marnakashabanadinakashanakashanavis
nakashabanadnakashinakashidarnakashimainanakas
nakasamarnakasanakasirnakadnakad rupaya
nakadinakalnakal utarananakal karananakal utarana
nakal karananakalinakali mukkebajinakali mukkebaji karananakali mukkebaji
nakali mukkebaji karananakashanakanakananakapavadi
nakabnakab utarananakabanadi karananakabaposhnakar
nakar diya jananakar diya jananakarachinakarananakaravad
nakaravadinakaranakaratmaknakaratmak Dhanag senakaratmak uttar
nakaratmak Dhanag senakaratmak pariNamnakaratmak pahalunakaratmak rup mennakaratmakata
nakarinakashnakashananakashinakashi kiye hue chaddar par ubhaDDi huI pratilipi banane ki vidhi
nakashidarnakasnakasananakasinakasidar
nakiyatanakiyananakiyana/nak se bolananakiyahaTadar sthaniy lahajanakiyahaTadar sthaniy lahajaa
nakiyahaTadar sthaniy lahajae men bolananakibnakuchnakuTnakuDaa
nakulnakul kanadnakul tailnakulaknakula
nakulanadhnakulanadhatanakulaDhyanakulinakulish
nakuleshnakuleShTanakulauShThinakuvanakel
nakel hath men rakhananakkananakkalnakkaashi karananakka
nakkaduAnakkarakhananakkarachinakkaranakkal
nakkalinakkashnakkashinakkashi karananakkashi karana
nakkashi karane ki kalanakkashi karane ki rukhaninakkashi karane vala vyaktinakkashi karane vala vyaktinakkashi ki kala
nakkashidarnakkashidar chitrnakkashidar chitrnakkinakkipur
nakkimuThnakkunakkhaynaktnakt mukha
nakt vratnaktanadin, naktanadivnaktaknaktacharnaktachari (rin)
naktamalnaktanaktanadhnaktanadhatanaktanadhy
naktahnaktinakdnakdinakr
nakr rajnakranakrashrunaklnaksh
naksh nigarnakshamarnakshanaksha banananaksha banna
naksha taiyar karananaksha taiyar karananaksha banananakshakarnakshanavis
nakshanavisinakshinakShatrnakShatr kalpnakShatr ka paribhramaN
nakShatr kanati vistarnakShatr gaNnakShatr chakrnakShatr chinatamaNinakShatr darsh
nakShatr dannakShatr nathnakShatr patinakShatr patrnakShatr path
nakShatr pad yognakShatr puruShnakShatr malanakShatr yajaknakShatr yog
nakShatr yoninakShatr rajnakShatr roshaninakShatr loknakShatr vithi
nakShatr vaRaShTinakShatr vyuhnakShatr vratnakShatr shulnakShatr sanadhi
nakShatr satrnakShatr sadhannakShatr suchaknakShatr suchi (chin)nakShatr/taron ka samuh
nakShatramaRatnakShatriynakShatrinakShatreshnakShatreshvar
nakShatreShTinakhnakh kartaninakh kuTTnakh kainachi
nakh kShatnakh choTinakh chholiyanakh daraNnakh pad
nakh parNinakh puShpinakh prasadhaknakh prasadhannakh prasadhan karana
nakh prasadhan karananakh prasadhikanakh ranajaninakh rekhanakh reti
nakh vinadunakh viShnakh viShkinakh vaRakShnakh shastr
nakh shikhnakh shulnakh sanakhnakh haraNinakhakurch
nakhakhadi (din)nakhachari (rin)nakhachirnakhachchhatnakhajah
nakhatnakhatarnakhatarajnakhataraynakhata
nakhatesnakhananakhaniShpavnakhapurvikanakhaban
nakhamuchnakharnakhar hathauDDanakhar hathauDDinakhara
nakhara tillanakharayudhnakharahvnakharinakharila
nakhare senakhare senakharebajnakharebajainakharebaji
nakharebaJnakharauTnakhashikhnakhanaknakhanag
nakhaghatnakhanakhinakhayudhnakharinakhali
nakhalunakhashi (shin)nakhasnakhitrnakhidd
nakhiyananakhi (khin)nakhednakhoTananakhora
nakhkhasnagnag chananag nanadininag nadi
nag patinag bhunag vahannag svaruNinagaj
nagajanagaNnagaNanagaNynagaNy rup se
nagaNy vastunagaNy rup senagaNy vastunagaNy/tuchchhnagaNyata
nagadnagad narayaNnagadanatinagadinagadi baTTa
nagadharnagadharannagannagananaganika
naganinagannikanagapunagnagaphaninagabhid
nagamanagarnagar kenadrnagar parisarnagar ka
nagar ka mukhy kShetrnagar kirtannagar ke lognagar kenadrnagar koT
nagar kShetrnagar nayikanagar narinagar nikalanagar nigam
nagar niyojannagar pariShadiy prashasanik bhavannagar pariShadiy prashasanik bhavannagar pariShadnagar parisar
nagar palikanagar palinagar pita (taR)nagar pramukhnagar bhavan
nagar mahapalikanagar margnagar mustanagar yojananagar rakShak sainikon ki tainati ke samay ki pareD
nagar rakShak sainikon ki tainati ke samay ki pareDnagar rakSha dalnagar vivadnagar vaRaddhnagar sanabanadhi
nagar sanniveshnagar seThnagar sainiknagaraghatnagarajan
nagaratirthnagarapalnagarapalikanagarapalika ke adhin karananagarapalika babu
nagarapalika sabhanagaramardi (rdin)nagaravanagaravasinagaravasi (sin)
nagarahanagaraharnagaraInagaradhipnagaradhyakSh
nagarinagari kaknagarikaraNnagariynagariy jivan
nagariy jivannagariy bana denanagarotthanagaropanatnagarauka (kas)
nagarauShadhinagar nigamnagavasnagavasinagaTan
nagaDaanagaDaavadaknagaDae ki DanaDinagaDae ki dhvaninagaDae ki dhvani
nagaDanagadhipnagaranagarinagavas
nagashraynagaDDanaginagichnagina
naginagarnaginasajnagenadrnageshnageshar
nagoDaanagauk (s)nagnnagn karananagn murti
nagn karananagn kShapaNaknagn chitrnagn padnagn murti
nagn vadnagn vadi (din)nagn/nanaganagnaknagnakaraN
nagnajitnagnatanagnatayuktnagnatavadnagnatavadi
nagnapannagnaparNnagnavadnagnavadinagnaT
nagnavasthanagnavastha mennagnikanagmanagr
nagrodhnaghananaghananangaratnangarata
nangge paNavnangge paNav senachananachaninachaniya
nachaninachavaiyanachananacharnachari
nachinatnachiketa (tas)nachirnachilanachauhaN
nachhatrnachhatrinajadiknajadikinajar
najar anadaj karananajar anadaj karananajar Dalananajar banadinajar rakhana
najar rakhana , nirikShaN karate rahanenajar saninajaranajarananajarabanad
najarabandnajarabajnajarabajinajarahayanajara
najaranananajarananajarana denanajarinajala
najalabanadnajadikinajadiknajadikinajar
najar dauDaananajar rakhananajar aNadaja kar denanajar anadaj kar denanajar dauDaana
najar n lage!najar n lage!najar bacha karnajar bacha karnajar men girana
najar men rakhananajar rakhananajar se dur dimag se durnajaranadaja karate huenajaranadaja karana
najarabanad vyaktinajarabanad karananajarabanad vyaktinajarabanadinajarabag
najariyanajariya senajariya se dekhananajare churananajaakat se
najaakat senajaakat se nachananajaamatnajaaranajadiki
najakatnajatnajaratnajaranajarebaj
najarebajinajasatnajikananajisnajik
najibnajirnajuminajulnajm
naTnaT kunaDalnaT khaTnaT khaTinaT charya
naT nagarnaT narayaNnaT patrikanaT banadininaT bolT kasane ka upakaraN
naT bhuShaNnaT manaDaknaT manaDannaT mallarnaT raj
naT varnaT sanajnyaknaTInaTaknaTaka
naTakhaTnaTakhaT bachchanaTakhaT parinaTakhaT bachchanaTakhaT/shararati
naTaTnaTatanaTannaTananaTani
naTaninaTani jab baNas par chaDhai to ghuNaghaT kyanaTani jab baNas par chaDhai to ghuNaghaT kyanaTani jab baNas par chaDhai to ghuNaghaT kyanaTani jab baNas par chaDhai to ghuNaghaT kya
naTabaJinaTamalnaTarajnaTavananaTavar
naTavarinaTavanaTava sarasonnaTasarnaTasal
naTanatikanaTaInaTinaTitnaTin
naTinaTuAnaTeshnaTeshvarnaTaiya
naTs aiND krasejanaThananaDnaD minnaDak
naDininaDinaDvalnaDvalanaDhana
natnat gullanat naDainat mastaknatit
natakurnataninatapalnatamnatamastak
nataminatarnataraknatarakunataru
natanagnatanaginatanashnataulnati
natijanatitnatininatijaa nikalananatijaa nikalana
natijanatija nikalananatija nikalananatunatait
natodarnatodaratanatonnatnatthnatthiyaN
natthinatthi karananatthi kaibineTnatthi karananatthi karane ki pin
natthi kaibineTnatyuhnatrashleShmakalanatvarthaknath
nathananathaninathinathiyanathiya banad
nathinathunanathuninadnad raj
nadanaprayagnadannadananadanunadam
nadamukhnadarnadannadaratnadarad
nadinadikanadiyanadinadi udgam
nadi ka kinaranadi talnadi udgamnadi kadanabnadi ka kinara
nadi ka chauDDa muhananadi ka talanadi ka dahina taTnadi ka baNadhnadi ka vah bhag jahaN dhara bahut shighr bahati ho
nadi kanatnadi kanatanadi kinaranadi ki ghaTinadi ki ghaTi
nadi ke tal se miTaTi khinachana khinach kar nikalananadi garbhnadi gularnadi jamunnadi taT
nadi tarnadi talnadi dattnadi durgnadi doh
nadi dharnadi niShpavnadi patinadi patrnadi par utarane ki baDDi nav
nadi bhallataknadi mataRaknadi mukhnadi ya samudr men ek dusare ko kaTati pani ki laharennadi vaT
nadi sambanadhinadi sarjnadi se bana ek tikona upaja kShetrnadi/samundr ke kinare ke pas ki jaminnadikaRakanaTh
nadijnadijanaditaTnadidanadin
nadipatrnadibhavnadimaShaknadishnadish nanadini
nadishvarnadiShNnadiShNatanadisarnadeya
nadeyinadolanaddnaddinaddh
naddhananaddhinadynadyamrnadyavarttak
nadyutsaRaShTnadhananadhavnadhiynananad
nananadananakananakaranananakiravananad
nanadinanadoInanasarnanananiaura (Aur)
naniyananiya sasurnaniya sasnaniharinanihal
nanunanu nachnanon ka shirovastrnanoInandi
nandoInannananyaurananhananha sa
nanha bachchananha sananha saAnanhaInanhiya
nanhinanhe jamuni phulnanhaiyanapatnapata
napananaparakanapasandaginapa tulanapaI
napaknapatnapunasaknapunasak banananapunasak karana
napunasak banananapunasak manatrnapunasak linagnapunasak vednapunasakata
napunasakata senapunasakatvnapuAnaputranapta (ptaR)
naptaRakanapharnapharatnapharat honanapharat karana
napharat honanapharatanapharinaphasnaphasa naphasi
naphasaninapharatnapharat karananapharat karananapharat hona
naphaanaphairivadaknaphapherinaphasnapha
napha ghaTanaphasatnaphirinaphisnaphsa naphsi
naphsaniyatnabiyanabinabeDananabeDaa
naberananaberanabjnabdigarnabbe
nabbe ka dashaknabbe ka dashaknabbe se ninyanave ke bichnabbe se ninyanve varSh ke bich ki umr kanabbe se ninyanve varSh ke bich ki umr ka
nabbe se ninyanve varSh ke bich ki umr ka vyaktinabbe se ninyanve varSh ke bich ki umr ka vyaktinabbe se sau varShiynabbe sau ki umr mennabbevaN
nabbevaN bhagnabhnabh (s)nabh dhvajnabha: kranati (tin)
nabha: panathnabha: pramednabha: praNnabha: shvasnabha: sad
nabha: saritnabha: sutnabha: sthitnabha:aketannabhag
nabhag nathnabhagami (min)nabhageshnabhacharnabhanirap
nabhayannabhashchakShu (s)nabhashchamasnabhashcharnabhas
nabhasanagamnabhasthalnabhasthitnabhasynabhasvan (svat)
nabhanabhaknabhinabhinabho nadi
nabhognabhogajnabhogatinabhogami (min)nabhod
nabhoduhnabhodaRaShTinabhodvipnabhodhumnabhodhvaj
nabhomanaDalnabhomaNinabhoyoninabhoraj (s)nabhorup
nabhoreNunabholaynabholihnabhovaTnabhovithi
nabhauka (kas)nabhynabhyasinabhraT (j)nam
nam karananam (s)nam karananam/gilanamak
namak chhiDakananamak ka paninamak ki khannamak khvarnamak chhiDakana
namak Dalananamak dannamak mirch lagananamak mirch lagananamak lagakar rakha huA gosht
namak haramnamak haraminamak halalnamak halalinamakadan
namakadaninamakayukt machhali{sukhaI ya pakaI huInamakasarnamakaharamnamakaharami
namakinnamakinnamakin svad ki chhoTi machhalinamagiranamat
namadanamade se bani nok vale kalamnamannamananamani
namaniynamanonnamanashilatanamanshilnamabhumi par ugane tali moTi ghasnamabhumi par ugane tali moTi ghas
namabhumi men ugane vale ek prakar ka paudhanamabhumi men ugane vale ek prakar ka paudhanamartapurvak bolananamashnamasit
namaskarnamaskar karananamaskar karananamaskar kahananamaskar svikar karana
namaskar/abhivadan/salaminamaskar{jate samay}namaskarinamaskarynamaskriya
namastenamasynamasyanamasvnamasvi
namajnamajagahnamajabanadnamajinamana
namaJ paDhananamitnamisnaminami pradayak krim
nami pradayak krimnamuchinamuchi ripunamuchisudannamud
namudarnamunanamuna banananamuna honanamuna banana
namuna banana ya lenanamuna lekha parikShanamuna sanagrahnamuna honanamune ke taur par
namune ke taur parnamune ke taur par lenanamune ke taur par lenanamune janane valanameru
nambarnambar kranachinagnambar ya karD ya TikaT uTha kar vijayi ghoShit karananamynamy niti
namyatanamrnamr banananamr aur vinamrnamr banana
namr/vinit/sidha sadanamraknamratanamrata senamrata purvak
namrata senamrata honanamratapurvaknamratapurvak nivedan karananamra
namra vaRakShnamranagnamritnamre ki lakaDainay
nay Ratinay nagarnay vadnay shastrnay shil
nayaknayakarinayajnynayaNnayan
nayan gocharnayan jalnayan paTnayan pathnayan puT
nayan varinayan salilnayanachchhadnayanatanayanaranajak
nayananayananabunayanabhiramnayanimanayani
nayanunayanotsavnayanauShadhnayarnayavadi (din)
nayashali (lin)nayanaya arthnaya ghoDaanaya pata
naya bachchanaya moDanaya sadasynaya amirnaya arth
naya Adhar lagananaya karananaya khol chaDhaananaya ghoDaanaya chamaDaa lagana
naya chelanaya janmnaya jivannaya jivan pradan karananaya jivan pradan karana
naya jivan shuru karananaya joshnaya Dhanag nikalananaya tar lagananaya naya
naya nam denanaya nam rakhananaya patanaya paida huAnaya paudha
naya phalnaya phrem chaRhananaya bachchanaya mulyavarg chhapananaya moDa
naya yauvannaya rup denanaya rup denanaya vikasnaya vidhan
naya sharir denanaya sadasynaya sadasyanaya/abhi tak samany rup se svikaRati na mila huAnaya/navin/nutan
nayacharnayapannayamnayinayi lahar
nayi abhinetrinayi arth vyavasthanayi arth vyavasthanayi kharid ke muly ke rup men apani purani chij denanayi jagah basana
nayi javaninayi tarah kanayi tarah kanayi dishanayi bharti karana
nayi laharnayi vyakhyanaye yuvanaye sire se banananaye kram me rakhana
naye ghoDae denanaye jaisanaye pate par bhejananaye prakar senaye yuva
naye rup men Dhalananaye rup men Dhalananaye vatavaraN ke anukul honanaye shaili ka honanaye samuhon men Ayojit karana
naye samuhon men Ayojit karananaye sipahiyon ki bhartinaye sire senaye sire se banananaye sire se sikhana
naye sire se banananaye sire se shuru karananaye sire se shuruAt karananaye sire se sikhananaye sire se sikhana
naye sthan par basananarnar kharagoshnar battakhnar hiraN
nar kaTiyanar kucharnar kesharinar kesarinar kehari
nar kautuknar kharagoshnar gaNnar ghoDaanar tan/tanu
nar tatnar traNnar daranar devnar nath
nar nayaknar narayaNnar narinar narinar nahar
nar patinar padnar pashunar pishachnar pur
nar priynar battakhnar balinar bhakShitanar bhakShi
nar bhu, nar bhuminar madhumakkhinar madanar madnar munaD
nar medhnar yanatrnar lilanar loknar vadh
nar vanarnar vahannar vyaghrnar shakrnar sanahar
nar sarnar sinahnar hatyanar harinar hiraN
nar hirannar hiranaranagnaranadhinaranadhip
narInaraknarak gatinarak chaturdashinarak chaudas
narak bhumikanarak vasnarakanatnarakagami (min)narakaT
narakaT ka bana huAnarakadanaDnarakalnarakavasnarakavasi
narakasnarakasthanarakanarakanataknarakamay
narakarinarakavasnarakasurnarakinarakul
narakul aur miTTinarakul aur miTTinarakuliynarakhaDaanaraga
naragisnaragis ka phulnaragis ka paudhanaragis ka phulnaragisi
naraghatinarachanarajananarajanaraji
narataknaratvnaradnaradaNavanaradan
naradamanaradanaranahnaraninarapakShi
narapashunarapalnarapalinarabadanarabhakashak
narabhakraNnarabhakShaknarabhakShinarabhakShi (kShin)narabhakhShi pishach
narabhakhShi pishachnaramnaram karananaram khadynaram lagam
naram karananaram khadynaram chamaDe se bana sapaT jutanaram dal vadinaram dal vadi
naram paD jananaram paDa jananaram paDa jananaram paDananaram pani
naram banananaram miTTinaram roANnaram lakaDainaram lakaDDi jo pepar banane men istemal hoti hai
naram lagamnaram lohanaram suti kapaDaanaram suti kapaDDanaram ho jana
naramaTnaramadaliynaramadanaramadilnaramapanathi
naramanaramaInaramananaramanikanaramanini
naramavaDainaramahaTnaraminarami A jananarami A jana
narami senararShabhnaravarinaravanaravaI
naravanarnaravainarasanaharnarasamnarasal
narasinagnarasinaganarasinaghnarasinaghanarasinah jvar
narasinah puraNnarasinahi murtinarasi mehatanarasejnarason
narahatyanaraharnarahar kavachnaraharinaraha
naranaranataknarachnarajnarajagi
narajananaraTnaradhamnaradharnaradhip
narayannarash, narashannarinarinadnariyar
nariyarinariyalnariyanariyananari
narunaruAnarenadrnarenadr manaDalnaretar
narebinarelinareshnareshvarnares
naronnarottamnar hathinarRatynark
nark ke samannark ke samannarkuTnarkuTaknarg
nargisnargisinarDiknartnartak
nartakinartannartan shalanartananartayita (taR)
nartunartunarthainapTannardnardaki
nardannardabajnardabajinardabannardama
nardanarditnarbadanarmnarm (n)
narm aur gilanarm kapaDae se chamakananarm dyutinarm royaNnarm sachiv, narm suhaRad
narm ho jananarmaTnarmaThnarmatanarmad
narmadanarmadeshvarnarman logon se sanabanadhitnarman shaili kanarmi
narrananarrinarsnarsarinal
nal kholane ka tarnal ka paninal ki ToTinal kupnal kubar
nal kholane ka tarnal tantrnal danabunal shauchalay ki shitnal se le jana
nal setunalaknalakanalakininalaki
nalakupnalakolnaladnaladanalani
nalaniruhnalapurnalabaNasnalaminnalava
nalavahinalasajanalasajainalasaJnalasaJi
nalanalaInalakarnalananalika
nalikakarnalitnalinnalininalininanadan
naliniruhnalineshaynaliyanaliyo ki katarnaliyo ki katar
nalinali kavachnali ka chhednali ka chhednali moj
nali valvnali/naraharnaliInaliknalidar
nalidar bartannalirahit TayarnaluAnalottamnalopakhyan
nallanallinalvnavnav kalevar
nav kalpnav karikanav kumarinav khanaDnav grah
nav jagaraNnav jatnav jvarnav danaDaknav dal
nav didhitinav durganav dvarnav nidhinav niyukt variShTh adhikari
nav niyukt variShTh adhikarinav patrikanav padnav parivartan lananav prasut
nav prashannav bhaktinav mallikanav malikanav malini
nav yuginnav yuvaknav yuvatinav yuva (van)nav yoninyas
nav yauvannav yauvananav ranagnav ratnnav ras
nav varShnav vallabhnav vasudevnav vastunav vinash
nav vinashatinav viShnav shaktinav shayaknav shikShit
nav shobhnav sanagamnav sapt (n)navanabarnavanabara
navanashnavaknavakanavakarnavakalika
navagrahinavachandrnavachhavarinavajagaraNnavajagaraNakal
navajatnavajat shishunavajat kiDaanavajat shishunavajat shishu sanabanadhi
navaDaanavatnavatanatunavatannavata
navataranavatinavatikanavadanapatinavadikSha kal
navadikSha kalnavadikShitnavadvipnavadhanavadha anag
navadha bhaktinavannavananavaninavanirmit prayog
navanirmit prayognavanirvachitnavaninavanitnavanit gaNap
navanit dhenunavanitaknavapadinavaparivartannavapaShaN yugin
navapaShaN yugnavapaShaN yuginnavapravartanashilnavaphalikanavam
navamanashnavami (chanadramas ke shuklapakSh athava kaRaShNapakSh ki naunavi tithi)navambarnavayuvaknavayuvati
navayauvannavaranaginavaranavaratanavaratr
navalnaval ananaganaval kishornaval vadhunavala
navalevanavavadhunavavadhu/dulhannavavari (ri)navavarSh
navavarSh dinnavavasanatnavavidhannavavivahitnavashabd
navashabd prayognavashikShitnavashiShynavasatnavasar
navasasinavasikhanavasikhuAnavanavaN
navaN anashnavanagnavanaganavaInavagaNatuk
navaganatuknavagatnavacharnavajananavajish
navaDaanavannavananavannnavab
navabajadanavabapasanadnavabinavabhyutthannavar
navarananavaranavarinavarchi (s)navasa
navasinavassi/unanavenavahnavah/navahrnavi
navishtanavinavikaraNnavikaraNiynavita
navinnavin vidyarthinavin Dhanag kanavin logo ka rajynavin vidyarthi
navinAnavinakarinavinatamnavinatam takaniki se purNnavinatam takaniki se purN
navinatanavinata lananavinikaraNnavinikaraN karananavinikaraN karana
navinikaraN yogynavinikaraNiynaviyannaviyan karananavis
navisinavednaveraDaanavelanavaiyat
navoDhanavoDhaanavotpadnavodaknavodit
navodit aur vikasashilnavodit vikasashil udyognavodit vikasashil udyognavoddhaRatnavonmeSh
navchandrnavynavy upaniveshavadnavvabnavvabi
nashnashannashananashanasha utarane ke lie sharab
nasha utarane ke lie sharabnasha khatm honanasha dur karananashakhorinashana
nashamuktinashavannashinnashininashila
nashila padarthnashilinashili dava ke asar men honanashili davaon ka Adinashili dava
nashili dava ke asar men honanashili dava khilananashili dava denanashili davaInashili davaen bechane vala
nashili davaen bechane valanashili davaon kanashili davaon kanashili davaon ka taskarnashili davaon ka Adi
nashili davaon ka taskarnashili davaon ka durvyaparnashili davaon ka vyasannashile padarthon ka pratikarnashe men dhutt
nashe ka sahasnashe ka sahasnashe ke lie gonad sunaghananashe ke lie gonad sunaghananashe men
nashe men dhuttnashe men dhutnashe men dhut honanashe men dhuttnashe men dhutt ya nashe men mast
nashe men lananasheDainasheDinashebnashebaj
nashebaJnashoharnashtarnashyatprasutikanashr
nashvarnashvaratanash8205varnaShnaSh shiSh
naShatnaShananaShkriynaShTnaShT kar dena
naShT kar DalananaShT karananaShT honanaShT karnaShT kar dena
naShT kar DalananaShT kar dananaShT kar denanaShT karananaShT karana ya ho jana
naShT chanadrnaShT chittnaShT chet (s)naShT cheShTnaShT janma (nman)
naShT jataknaShT daRaShTinaShT n hone denanaShT n ho sakane valanaShT n hone deena
naShT n hone deenanaShT n hone denanaShT nidhinaShT pot kanaShT prabh
naShT praynaShT buddhinaShT bhraShTnaShT bhraShTAnaShT rajy
naShT rupanaShT viShnaShT shukrnaShT ho jananaShT ho hona
naShT ho jananaShT ho honanaShT honanaShT hona{jalapot vayuyan Adi}.naShT hone yogy
naShTagaDainaShTacheShTatanaShTatanaShTapraynaShTa
naShTagninaShTatma (tman)naShTaptisutrnaShTartavnaShTarth
naShTashvadagdharathanyaynaShTinaShTedukalanaShTendriynas
nas kaTnas kaTanas taranagnas nas pahachanananas phaDa
nas men Dal denanasanaknasataliknasadarnasana
nasabnasabanadinasabanadi karavananasabandinasayukt
nasarnasarinasalnasavarnasavar ki Dibiya
nasavar lene valanasahanasanasakhornasana
nasavannasinasi pujanasiThnasit
nasininasibnasib jalanasib ya kismatnasibavar
nasibanasimnasilanasihatnasiha
nasuDaiyanasurnasennaseninast
nast karaNnastaknastannastanastalik
nastitnasynasyanasyadharnasl
naslabhednaslavadnaslinasvarnas8205li
nahnahaNnahachhunahaTTanahan
nahananahanninaharnahar ke phaTak ka paharedaranahar ke phaTak ka paharedara
nahar naukanaharaninaharamnaharinahari nav
naharuAnaharunahalanahalaInahalana
nahavananahasnahasutnahaNnahan
nahananahana{phuhar men}nahaninahane ka sabunnahaya huA
naharnaharinahinnahiannahik
nahiyaNnahiraninahi dekhananahi, Apako dhanyavadnahin
nahin ke barabarnahin chahate hue bhi svikar karananahin manananahin ke barabarnahin khelane layak
nahin khelane layaknahin chalatanahin chahate hue bhi svikar karananahin chhoDananahin to
nahin dikhananahin manananahin lenanahin se der bhalanahin hain
nahin{anumat}nahuShnahuShakhynahuShatmajnahur
nahusatnana keval...balki...bhina ittiphakina umenad
na ummidna kadarna kadarina kabilna kam
na kamayabna keval balkina keval...balki...bhina khushna gavar
na gavarana gahaNna gahanina ghar ka na ghaT ka rahanana chaki
na charna chijna jayajna jebna tamam
na takatna takatina danistana nukarna pasand
na payadarna pasna pharamaNna pharamanna pharamani
na baligna baligina manajurna manajurina maharam
na makulna malumna muAphikna munasibna mumakin
na muradna muvaphikna meharabanna maujuNna yah na vah
na yah na vahna rasana rasaIna vaktna vakiph
na vajibna vapasi simana shaistana shadna shukara
na shukarina shudanina samajhna samajhina saj
na hinaNuNnaNakhananaNaganaNaghan
naNaghananaNaThananaNadnaNadananaNada
naNabnaNayaNnaNavaNnaNavagarnaNavaN
naNahnanadnanad/Tokarananadikarnanadi
nanadi paTnanadi mukhnanadiknanadimukhinainasaphai
naiT ki upadhinaiTaklabnaiTasharTnaiTinaiTras oksaiD
naiTras oksaiDnaiTrik kSharnaiTrik kSharnaiTrejan AksaiDnaiTreT
naiTreT ka tejabnaiTroglisarinnaiTrojannainnainapins
naibnailonan se bana kapaDao ke hisson ko joDDane ka visheSh dhaganailonnaInaI ki dukan
naI ki dukannaInnaITrik esiDD aur glisarin se bani visphoTak padarthnaITrojan (rasayan shastr)naIn
naunautnaunnaUnaetabari
naknak ghuseDananak suDakananak kaTananak kaTi
nak kaTaiyanak ki sidh mennak ki sidh mennak ki sidh men chalenanak ki sidh men chalena
nak ghuseDananak chaDhaa kar bolananak chaDhaa kar bolananak charnak nath
nak pakaD chashmanak patinak paRaShThnak buddhinak bhaun sikoDana
nak men dam kar denanak men dam kie rahananak ragaDananak vanitanak vas
nak Shedhaknak suDakananak se saNas khinachananakanadnaka
nakaDaanakananakabhaun sikoDananakanaka banadi
nakadarnakabanadinakabanadi karananakabanadi karananakabandi
nakabilnakamnakam honanakamayabinakara
nakisnaki (kin)nakunakulnakulak
nakulinakulinakunakedarnakebanadi
nakeshnakon chane chabavananakShatrnakShatr dinnakShatr mas
nakShatr varShnakShatriknakhnakhananakhuda
nakhunnakhun prasadhan karananakhun prasadhan karananakhunanakhur
nakhunnakhun palishnakhun saph karane ka brashnakhunanakhuna
nakhunon ko sahi Akar men rakhane ki vastunagnag kanadnag kanyanag karN
nag kinajalknag kumarikanag kesarnag khanaDnag ganadha
nag gatinag garbhnag chanapanag chuDanag jihva
nag jihvikanag jivannag jhagnag danatnag danatika
nag danatinag damannag damaninag dru (drum)nag dvip
nag dharnag dhvaninag nakShatrnag nagnag namak
nag nama (man)nag panachaminag patinag patranag patri
nag padnag parNinag pashnag purnag puShp
nag puShpikanag puShpinag phalnag phennag banadh
nag banadhunag balnag balanag bhagininag bhid
nag bhuShaNnag mallnag mata (taR)nag marnag mukh
nag yajnynag yaShTinag ranagnag raktnag raj
nag ripunag ripuchhalanag reNunag latanag lok
nag vanashnag vallarinag vallinag variknag vithi
nag vaRakShnag shatnag shunaDinag shuddhinag sanabhav
nag sanabhutnag samanatnag sahvaynag suganadhanag stokak
nag sphotanag hanunagachchhatranagajnagadala
nagadumanagadaunnagadaun telnagaputnagaphani
nagaphani ka phalnagaphani ka phalnagaphaNasnagabelnagamanaDalik
nagamaNinagamaroDanagarnagar dhannagar bel
nagar mustanagar yuddhnagaraknagaratanagaranaT
nagaramothanagarajnagarahvannagariknagarik rakSha
nagarik vargnagarik shastrnagarik svatanaTratanagarik adhikarnagarik abhiyanata
nagarik abhiyanaTrikinagarik kanunnagarik giraphtarinagarik prashasan vibhagnagarik banana
nagarik bainaDnagarik rakShanagarik vargnagarik vijnyannagarik shastr
nagarik senanagarik sena sadasynagarik svatanaTratanagarik svatv/pauradhikarnagarikata
nagarikatahinnagarikatahinatanagarikikaraNnagarinagarik
nagarikata apana lenanagariTnagaruknagareyaknagarotth
nagarythnagalnagavanashi (shin)nagavallinaga
naga karananaganagnaganagananaganachalanaganajana
naganataknagakhynagananadnaganannagabharaNi
nagabhibhunagaratinagarinagarjunnagarjuni
nagalabunagashannagashraynagahvnagahva
naginnagininagulanagenadrnagesh
nagesarnagesarinago (gin)nagodnagodar
nagodbhednagaudnagaurnagauranagauri
nachnach karananach karana shuru karananach kudnach gane ki parTi
nach gharnach na jane ANagan TeDhanach mahalnach ranagnach/naRaty
nachananachane vala daraveshnachiketnachinnaj
naj adanaj nakharanajabunaja baradarinajani
najarinnajailnajainajai parTinajai parTi
najaivadnajauknajauk paristhiti se gujarananajauk samasyanajauk sthiti
najauk halatnajaNnajayaj auladnajayaj auladnajayaj sambandh rakhana
najayaj sambandh rakhananajayajanajayaja tallukatnajayaja auladnajayaja tallukat
najimnajirnajiratnajirinnaji
najivadnajuknajuk dimagnajuk paristhiti se gujarananajuk paristhiti se gujarana
najuk badannajuk bhagnajuk mijajnajukapan se vyavahar karananajo
naTnaT vasanatnaTaknaTak karananaTak prastut karana
naTak karananaTak ka anagnaTak ka patr/naTak ka charitrnaTak ka pratham purvabhyasnaTak ka rup dena
naTak ka rup denanaTak ka shaukinnaTak ke rup men parivartit karananaTak kelie chunananaTak khelana/baja bajana
naTak gaRah men jane vala vyaktinaTak dekhane ka shaukinnaTak paTrnaTak prastut karananaTak men hissa lena
naTak men kisi patr ka abhinay karananaTak men patr ki svagat uktinaTak men mukhy abhineTri honanaTak men mukhy abhineTri honanaTak men mukhy abhineta hona
naTak men hissa lenanaTak ya philm ke kalakarnaTak shalanaTak sanabanadhinaTak sadaRash ghaTanaeN
naTak samapt hone ke bad abhivadan ke lie manach par A karananaTak samapt hone par jhuk kar abhivadan svikar karananaTak se purv ki jane vali laghu naTikanaTak se purv ki jane vali laghu naTikanaTak/svanag
naTakanaTakakarnaTaka devadarunaTakadi ki daRaShTi senaTakavatar
naTakiyanaTakinaTakikaraNanaTakiynaTakiy Dhanag se
naTakiy banananaTakiy vyavaharnaTakiy sthalnaTakiy Dhanag senaTakiy Dhanag se
naTakiy Dhanag se bat kahananaTakiy daRashy banananaTakiy prastutinaTakiy banananaTakiy rupanataraN
naTakiy rupanataraN karananaTakiy vyavaharnaTakiy sthalnaTakiyatanaTana
naTanaTa AdaminaTa AdaminaTa aur gaThilanaTa aur chalak
naTa karanajnaTa ghoDDanaTa/kamajornaTabhrnaTar
naTikanaTitnaTinaTeraknaTo
naTynaTy duravikShaNayanaTrnaTy rachananaTy kalanaTy duravikShaNayanaTr
naTy nirdeshnaTy pradarshannaTy priynaTy manadirnaTy rachana
naTy rasaknaTy shalanaTy shastrnaTy shilpnaTy sanabanadhi
naTyakalanaTyakarnaTyadharmitanaTyarup senaTyashala
naTyashala kanaTyagarnaTyalanakarnaTyoktinaTyochit
naThnaThananaThanaDanaDak
naDaiknaDaikanaDaikelnaDaipatrnaDaiya
naDainaDai kalapaknaDai kuTnaDai kelnaDai chakr
naDai charaNnaDai janaghnaDai taranagnaDai tiktnaDai deh
naDai nakShatrnaDai manaDalnaDai yanatrnaDai valaynaDai vraN
naDai shaknaDai spanadnaDai hinagunaDaiknaDaika
naDaichnaDanaDinaDinadhamnaDinadhay
naDinaDi spandnaDimaynaDudananaNak
natnatakanatajarabakarnatarinataru
natavaNnatavaninatanata gotanatin
natininatinatiInatenatedar
nataiyarnatrnathnath dvaranath panath
nath harinathatanathananathapanathinathavan (vat)
nadnad paTnad paTnad mudranad vidya
nad svarnadananadapeTinadalinadan
nadaninadarnadarinadinadit
nadimnadiyanadirnadirashahnadirashahi
nadirinadihanadnadihanadinadinadeali
nadeynadeyinadehanadnadynadhan
nadhananadhanannan khataInanak
nanak panathnanak panathinanakashahnanakashahinanakar
nanakinnanabaInanabaI ki dukannanabaI ki dukannanas
nananana prakarnana naninana prakarnanakanad
nanatmavadi (din)nanarthnaninani ke pas nanihal hi kahaninani ke pas nanihal hi kahani
nani phlaiTnaniInanumitinanusarinanh
nanhaknanhariyananhanapnap ka
nap ka honanap ke anusar banananap ke Adhar par n chhaNaTa huAnap jokhanap tol karana
nap taulnap mannap vidyanapatnapana
napane ka phitanapane ka phitanapane ki ikaI/bairomiTarnapasanad karananapasanad karana
napasanad karane lagananapasanad vastunapasanad vyaktinapasanadaginapasanadagi dikhana
napasanadagi senapasanadidanapasandnapasand karananapasand/apriy/aniShT
napasnad karananapaknapakinapitnapity
napaidnaphnaphadaninaphainab dan
nabadannabarnabalignabalig aparadhiyon ka nyayalaynabud
nabhnabhaknabhasnabhanabhag
nabhadasnabharatnabhariShTnabhinabhi kanaTak
nabhi golaknabhi chhedannabhi naDainabhi paknabhi rajju
nabhi varddhannabhi varShnabhi sanabanadhnabhi(gaNit) (bahu0 nabhiyaN)nabhik
nabhikanabhikiynabhikiy shitnabhikiy bam visphoT ke bad bane badalnabhikiy bam visphoT ke bad bane badal
nabhikiy balnabhikiy riekTarnabhikiy shitnabhigatnabhigulak
nabhijnabhiTopinabhilnabhinabhiy
nabhilnabhynamnam knam dena
nam paTTnam batananam rakhananam likhananam se
nam (n)nam anakit honanam udhar likhananam udhar likhananam kar dena
nam karaNnam karm (n)nam kanam ka galat prayognam ka pahala akShar likhana
nam kirtannam ke lienam ke liyenam ke lienam ke liye
nam ko joDananam koshnam knam chaDhaaInam jad
nam jadaginam darja karananam darja karananam denanam dvadashi
nam dharatanam dharaInam dhamnam dharaknam nikShep
nam nirdesh patrnam nirdeshannam niveshnam nishannam panakti
nam paTTnam patrnam pasanad nahin hainam batananam batana/pahachanana
nam bolanam maTr ke lienam matr kanam malanam yajny
nam rakhananam rasinam rupnam rupavadnam likhaI
nam likhananam levanam vapas lenanam sheShnam suchi
nam senam se darj karananam haNasaInam{kisi jati ya prakar ka}namaNajur karana
namanajurnamanajur karananamanajur karananamanajurinamak
namakaraNnamakaraN karananamakaraN karananamata: (tas)namadar
namadevnamadhannamadhari (rin)namadheynamanirdeshit
namapaTTnamapaTTinamapatritnamamaTrnamamatr ka
namamatr ka shasaknamamatr konamarashinamarashinamard
namardinamavarnamavar vyaktinamavarinamavad
namavadinamahinnamanamanaknamanakan
namanakan suchinamanakan patrnamanakan suchinamanakitnamanakit vyakti
namanakit karananamanakit vyaktinamanatarnamanataraNnamanatarit
namanushasannamabhidhannamavalinamavali/namasuchinamavali patr men likhana
naminamiknamik vidheynamikanamit
naminami garaminami giraminami graminami/prasidhd
namibiyanamibiyaI gaNatanatrnamunakin batnamumakin karananamumakin karana
namudnamusinamename praviShTinamollekh
namaujudnamaujudagi men ghar ki dekhabhal karananamaujudagi men ghar ki dekhabhal karananamnanamy
naynayaNnayaknayakanayaki
nayaki kanhaDaanayaki mallarnayatnayannayab
nayab ka daphatarnayabinayalannayabnayika
nayikadhipnarnar bebarnaranagnaranagi
naranagi ranagnaranagi vaTikanaranagi ke phulnaranagi ranagnaranagi vaTika
naraknarakiknarakinarakiTnarakiy
naradnarad puraNnaradi (din)naradiynaran
narananaraphaiknaramannarasinahnarasinah murti
narasinahinaranaranataknarainnarach
narach ghaRatnarachikanarachinarajnaraj karana
narajaginarajanaraja ho kar chala jananaraja honanaraja kar dena
naraja kar denanaraja karananaraja ho kar chala jananaraja honanarajagi
narajagi bharanarajagi senarajagipurvaknarajagnaraji
narayaNnarayaN kShetrnarayaN tailnarayaN priynarayaN bali
narayaNinarayaNiynarashanasnarashanasinaraJ karana
naraJ karana/gussa dilananaraJ hone ke lie ukasananarinari jatinari mala
nariayal ki chaTaInariayal ki chaTaInariknarikernarikeri
narikelnarikel kShirinarikelinaridannariyal
nariyal ki jaTanariyal ka tailnariyal ka paninariyal ki khopaDDinariyal ki jaTa
nariyal jaTanariyal purNimanariyalinariyon ke prati shiShTacharnariyon ke prati shiShTachar
narinari Anadolannari Topi vikretanari sulabhnari adhikar
nari adhikaravadinari Anadolannari kavachnari jatinari jaisa
nari Topinari Topi nirmaNnari Topi nirmaN shalanari Topi nirmaN shalanari Topi vikreta
nari tanatrnari taranagaknari tirthnari pujanari bhakti
nari matadhikar Anadolanakartrinari mukti Anadolannari muktivadinari mukhnari shakti
nari sulabhnari sThiTi Ayoganari svatanatratanari svar ki uchchatam shreNinarikel
narichnaritvnarivatnarivadnarivadi{stri ke adhikaron ke pakSh ka vyakti}
nariShTanarunatudnarunare banananare banane vala
nare lagananare banananare banane valanare lagananarebajai karane vala
narebajinardalnarpatynarmadnarmar
naryyagnaryyatiktnarvenalnal lagana
nal kaTaInal baNasnal lagananal shatirinal shak
nalanadanalanabnalanabinalaknalaki
nalakernalapaRaShThnalabanadnalabanadinalabanash
nalamukhnalanalakarnalayaknalayaki
nalinali kerinali janaghnaliknalika
nalikernalitanalininalishnalish karana
nalish karananalinali banananali ka kiDDanali banana
nali vraNnali/patanalanali/mori/dhamaninaliknalikini
nalidarnalipnaluknalauTnalaur
navnav ki doDae dauDananav chalananav Adi ka TuTananav ka tirenada
nav ka ANakuDanav ka tirenadanav ka pulnav ki doDae dauDananav ke bhitar se pani ulichane vala
nav ke bhitar se pani ulichane valanav khol dananav khol dananav ghaTnav ghumana
nav chalananav chalane valanav par se pani mennav men jananav men le jana
nav men le jananav men se pani nikalananav rakhane ki jagahnavaNnavak
navaNnavananavanitnavapulnavar
navaranavarinavanavaNnavadhikaraN
navadhipati padnavaShikaraNnaviknavik kalanavik adhikari
navik kalanavik ka kam karananavik ka kam karananavik jaisa nahinnavik Topi
navik banane ke lie ghar se bhag jananavik banane ke lie ghar se bhag jananavik banane ke lie ghar se bhag jananavik borD ke nausena sadasynavik borD ke nausena sadasy
navik/mallahnavikagaNnavikon se sanabandhit ek prakar ka naRatynavi (vin)navel
navon ka samuhnavon dvara bhagane vale sharaNarthinavynavy nalamargnash
nash honanash karananash karane yogynash karane valanash vad
nash honanashanashaknashak jivnashak jiv
nashakari (rin)nashakari vijaynashannashananashapati
nashapati ki sharabanashapati ki madiranashapati ki sharabanashavadnashavadi
nashitnashi (shin)nashuknashtanashta karana
nashta karananashta karananashte aur khane ko sath khananashynaShTik
naShTik dhannasnas piTanasatynasatya
nasadannasadaninasananasapalinasamajh
nasamajhapurNnasamajhinasamajhi senasanasa jvar
nasa danaDnasa paritoShnasa paknasa yoninasa vanash
nasa veShnasa shoShnasa sravnasakhatnasaguha
nasagrnasadanaDnasadvarnasanahnasabit
nasamaNinasalunasalomnasiknasikanadham
nasikanasika chhidrnasika chhedannasika bhuShaNinasika sanabanadhi
nasikachakrnasikynasirnasinasiy
nasirnasutnasurnastanastik
nastikatanastikata n sahane valanastikynastidnastivad
nastivadinasynahnah nuNahnahak
nahaTnaharnahar mukhinahar saNasnaharu
nahinnahinahinnahuShnahuShi
naJi parTi ki khuphiya pulisnaJuknaJukapannaDDi sanabanadhinaDDigranthi
nini karShaNni rebhni savadni: sandeh
niNadaIniNadananiNadiyaniNabakauriniNabariya
niNabadityninatninadninadakninadana
ninadaniyninadaniy Dhanag seninadaniy Dhanag seninadarananinadara
ninadariyaninadaninada karananinada kathanninada karana
ninada prastavninada rachananinada lekhninada stutininadatmak
ninadatmak Dhanag se pesh karane valaninadatmak lekh likhananinadatmak Dhanag se pesh karane valaninadatmak baten ya ninadatmak prabandhninadatmak lekh likhana
ninadaraninadasaninaditninaduninady
ninadraninabninabarkninabarkacharyninabu
ninabu,anaDa,tatha makkhanayukt avalehni:ni:akapaTni:akaraNni:akas
ni:akasanni:akramitni:akShatrni:akShepni:akShobh
ni:achhalni:apakShni:apapni:aprabhni:aprayojan
ni:aphalni:ashanakni:ashatruni:ashabdni:ashabdak
ni:ashamni:asharaNni:ashalakni:ashalyni:ashastr
ni:ashastrikaraNni:ashakhni:ashilni:ashukrni:ashulk
ni:ashulk Dakni:ashulk Dakni:ashulk durabhaShni:ashulk pattanni:ashulk prati
ni:ashulk DDakni:ashukni:ashunyni:asheShni:asheSh karana
ni:asheSh karanani:ashokni:ashodhyni:ashrayaNi (yiNi)ni:ashrik
ni:ashreNini:ashreyasni:ashvasanni:ashvasan karanani:ashvasan karana
ni:ashvasni:ashvas rodhni:asanakochni:asanakhyni:asanag
ni:asanacharni:asanajnyni:asanatanni:asanadehni:asanadhi
ni:asanapatni:asanabalni:asanabadhni:asanashayni:asatv
ni:asandehni:asaraNni:asahayni:asarni:asaraN
ni:asarani:asaritni:asaruni:asimni:asim (n)
ni:asukini:asaRatni:asaRat padarthni:asaRat padarthni:astravan
ni:astravni:asnehni:asnehani:aspanadni:aspaRah
ni:asravni:asravni:asvni:asvaduni:asvamik
ni:asvarthni:asvarthataniarniarananiare
niAuniAthiniAnniAnaniAmat
niAraniArthiniuNajiniUtsahitniRati
nikanaTaknikanad rognikanadannikanadananikaT
nikaT daRaShTinikaT pahuNachananikaT bhaviShy mennikaT rakhananikaT sanapark ka prabhav
nikaT sambanadhinikaT senikaT honanikaT AnanikaT daRaShTi
nikaT pahuNachananikaT purvnikaT bhaviShy mennikaT rakhananikaT shaT
nikaT sanapark ka prabhavnikaT samparknikaT sambanadhinikaT senikaT hona
nikaTachiTrnikaTatamnikaTatam sambandhinikaTatanikaTadarshi
nikaTadaRaShTinikaTadaRaShTi grastnikaTadaRaShTi grastnikaTapananikaTavarti
nikaTavarti (rtin)nikaTavarti/samipasthnikaTasthnikatinikanatis
nikammanikamma Adaminikamma vyaktinikamma Adaminikamma vyakti
nikammi jati ka kuttanikarnikar kanikar kanikarana
nikaraguAnikaraguA kanikaraguA gaNatanatrnikaraguAInikartan
nikarmanikarShaN potnikarShaN potnikarShaN yanatrnikal
nikal Ananikal jananikal paDananikal Ananikal jana
nikal paDananikal paDDananikal bhagananikalanaknikalanaki
nikalananikalana/utpann honanikalana/ubharana/prakaT honanikalavananikala huA
nikala huAnikala huA honanikala huA honanikalananikali huI ANakhon vala
nikaShnikaShaNnikaShanikaShatmajnikaShopal
nikasnikasananikanikaal dnanikaI
nikak denanikak denanikajnikananikam
nikaynikayynikarnikaraNnikarana
nikaranikalnikal denanikal bahar karananikal lena
nikal diyananikal deenanikal denanikal do!nikal phenakana
nikal bahar karananikal bahar karananikal lenanikalakar rakhananikalana
nikalana shuru karananikalana,prapt karananikalana[uttejak bhavon ko]nikalanananikalane ka kary
nikalanikala gayanikala gayanikala jananikalena
nikalnanikashnikaShnikasnikas nali
nikas naliInikas karananikas dvarnikas nalnikas nali
nikas naliInikas panakhanikas patrnikas vyavasthanikas hetu nali khodana
nikas,nalikanikasannikasananikasarahitnikasi
nikasi gaRahnikasi gaRahnikasi patrnikasi bainaknikah
nikahinikiyaInikiyananikiShTnikunach
nikunachaknikunachannikunajnikunabhnikunabhit
nikunabhilanikunabhinikuTananikuranabnikulinika
nikuhinikulnikaRanatannikaRatnikaRati
nikaRattnikaRaShTnikaRaShT vastunikaRaShTataniket
niketannikochaknikochannikoTananikoTin
nikoThaknikosananikauDaiyanikauninikkama
nikkanikriDanikvaNnikShaNnikSha
nikSharaknikSharaN chitrakalanikSharaN chitrnikSharaN chitrakalanikShipt
nikShipt karate huenikShipt vakyanikShipt karate huenikShipt vakyanikShiptak
nikShiptinikShiptinikShubhanikShepnikShep nirNay
nikShep sanasthannikShepaknikShepagrahinikShepaNnikShepadharta
nikShepitnikShepi (pin)nikShepta (ptaR)nikShepynikhanag
nikhanaginikhanaDnikhaTaknikhaTTarnikhaTTu
nikhanannikharnikharaknikharachenikharana
nikharavananikharinikharvnikhavakhnikhat
nikhadnikharnikharananikharanikhal dena
nikhalisnikhiunikhiddhnikhilnikhuTana
nikhednikhedhananikhoTnikhoDananikhoDaa
nikhorananiganadniganadananiganadaniganadh
nigaDanigaDannigaDaitnigaNnigati
nigadnigadannigaditnigananiganatmak
nigamnigam karnigam karnigam bodhnigam sanachari
nigam sadasynigam se sambandhitnigam se sambandhitnigamannigamanatmak
nigamaniknigamanivasi (sin)nigamapatinigamagamnigamadhyakShaki
nigamitnigami (min)nigamikaraNnigamikaRatnigamy
nigarnigaraNnigarananigarabharnigara
nigaraNnigarananigaraninigarani karananigarani ka Adesh paTr
nigarani ka Adesh paTrnigarani mennigarani samiti sadasynigarunigart
nigal lenanigal jananigal lenanigalakar sharir ke andarnigalan
nigalananigahnigahabannigahabaninigad
nigarnigalnigalavan (vat)nigalikanigali
nigahnigah Dalananigah DalananigibhnigirN
nigunaphniguNnigunaniguninigura
niguDhaniguDhaarthniguhannigaRahaNiynigaRahit
nigaRahitinigeTivnigeTiv{phoTo ka}nigoDaanigol
nigrahnigrah karananigrah sthannigrahaNnigrahana
nigrahi (hin)nigraninigrahnigrahaknigrodh
nighTnighnighanaTikanighanaTunighaTana
nighar ghaTnigharanigharShnighasnighat
nighatinighati (tin)nighaRaShTnighornighn
nichnichanatnichanadrnichakrnichay
nichayannicharnichalnichalanichala khanaD
nichala talnichala bhagnichala siranichala sthannichala khanaD
nichala DhaNachanichala talnichala bhagnichala sadannichala sira
nichala sthannichala honaThnichali chaddarnichali manajail ka padayatri margnichali chaddar
nichali manajailnichali manajail ka padayatri margnichali manajil parnichali satahnichale star se kam shuru karana
nichale hisse men lepitnichanichaInichannichay
nichinatnichikinichitnichinichuDana
nichulnichulakniche karananiche karananiche jane ka rasta
nichetnichelynichainichoD mashinnichoDana
nichoDanichoDakar nikal denanichoDakar nikal denanichoDakar nikalananichoDana
nichonanichornichorananicholnicholak
nichovananichoDDananichoDDanevalanichauhaNnichauhain
nichchhanadnichchhavinichchhahnichchhivinichhakka
nichhatrnichhaddamnichhaniyaNnichhalnichhala
nichhala bhagnichhala bhagnichhavarnichhavarinichhoh
nichhohinijnij pratinidhinij prayog ke liye kiraye par lenanij bhavon ki akasmat Tika
nijakananijakarinijagatnijatanijan
nijarinijavachak AtmavachaknijanijaInijat
nijamnijamashahinijiniji udyogniji kamara
niji kampaniniji davakhananiji yuddhapotniji yuddhapot ka kaptanniji shikShak
niji shikShaNalayniji sahayakniji udyogniji kamaraniji kampani
niji kary kelie upayog kiya huAniji kuNajiniji kSheTrniji kSheTriyniji DakTari pesha
niji davakhananiji bayanniji makan men rahane valaniji makan men rahane valaniji yuddhapot
niji yuddhapot ka karmachariniji yuddhapot ka kaptanniji yuddhapot ka karmachariniji vyavasayniji shikShak
niji shikShaNalayniji sanagaNakiy sahayakniji sanagaNakiy sahayakniji sanapattiniji sachiv
niji samasyaon par Ashrit reDiyo kathaniji sampatiniji sahayakniji samagriniji sevak
nijikaraNnijikaraN karananijikaraN karananijuniju
nijuThanijornijjnijharananijhaTana
nijhoTananijholniTanabniTarniTal
niTalakShniTiyaniTilakShniTolniTTh, niTThi
niTh, niThiniThallaniThalluniThalaniThur
niThurIniThurataniThuraIniThuravniThaur
niDarniDar/abhit/sahasiniDarataniDarata seniDarata se samana karana
niDarata se samana karananiDaratapurvakniDarapan (a)niDinniDeshak sammelan
niDainiDhalniDhilniNay sanabanadhiniNay sanabanadhi
nitnitanatnitanabnitanab sanabandhinitanabasanadhi
nitanabininitanabi (bin)nitambnitamb/kulhanitaram
nitalnitanatnitanat anuchitnitantnitas sthan
nitinitinnitivadinittahnity
nity prayognity karm (n)nity karm par niyanatraNahinnity karm par niyanatraNahinnity karm par niyanatraNahinata
nity ka niyamnity kriyanity gatinity charyanity nart
nity niyamnity naimittik karm (n)nity pratinity prayognity pralay
nity priyanity buddhinity bhavnity mitrnity mukt
nity yajnynity yauvananity sanabanadhnity sanabanadhi (dhin)nityakarm
nityacharchanityatanityadanityapratinityamatv
nityartunityasha: (shas)nityasamnityanityachar
nityananadnityanadhyaynityanitynityanity vastu viveknityabhiyukt
nityodyutnithanab (thanabh)nitharananitharavananithar
nitharananithalananidnidInidadru
nidaynidarananidarasananidarsh rup men parikShaNanidarshak
nidarshannidarshananidalannidahananida
nidadhnidannidan karananidan karananidan gaRah
nidan shalanidan shastrnidanajnynidanikanidara
nidaruNnidahnidigdhnidigdhanidigdhika
nididhyasnididhyasannidiyanidiShTnidesh
nideshaknideshak padnideshannideshapatrnideshatmak
nideshalaynideshininideshi (shin)nideshkiynideShTa (ShTT)
nidesnidoShniddhinidrnidra
nidra gatinidra gitnidra rognidra rog utpann karane vali ek prakar ki aphriki makkhinidrachar
nidrachar/nidrabhramaNnidracharinidrajanaknidraNnidrabhav
nidrayamannidrarahitnidralasnidralunidravastha
nidrasejannidrahinnidritnidhaDaknidhan
nidhan suchananidhan suchana paRaShTh (samachar patr ka)nidhan honanidhanakriyanidhanapati
nidhaninidharaknidhatavynidhannidhi
nidhi ke rup men sanagrah karananidhi nistaraNnidhi patinidhikaraNnidhinath
nidhipnidhipalnidhibannidhikaraNnidhish, nidhishvar
nidhuvannidheynidhyatnidhyannidhruv
nidhvanninadninadininayanninara
ninardninadninadananinaditninadi (din)
ninanninanaveninayaninarninarana
ninaraninavaNninaunaninauranindak kutsavadi
nindaniynindaninda karananinda karananinda lekh
nindatmaknindatmak Dhanag senindatmak Dhanag senindatmakata senindatmakata se
nindopakhyannindynindy logninyanabeninyanave
ninyaraninhiyananipanagnipajnipajana
nipajinipaTnipaT lenanipaTananipaTa
nipaTa denanipaTa denanipaTannipaTan karananipaTan karana
nipaTananipaTaranipaTavanipaTeranipaTh
nipaThannipatannipatitnipattanipatya
nipatrnipananipalnipaNagurnipak
nipatnipataknipatannipatananipatit
nipati (tin)nipannipiDaknipiDannipiDana
nipiDaitnipitnipitinipunasak karananipuDana
nipuNnipuN banananipuN banananipuN honanipuNata
nipuNata senipuNaIniputrnipunnipunI
nipunatanipunaInipuNata senipuNata seniput
niputanipeTanipoDananiporananiphan
nipharananiphalniphalaniphaknipharana
niphalanniphoTnibnibanadhnibanadh lekhak
nibanadh/prabandh/varNan/rachananibanadhaknibanadhakarnibanadhannibanadhan bhanag
nibanadhaninibanadhi (dhin)nibakaurinibaTananibaTana
nibaTaranibaTavnibaTeranibaTnanibaDana
nibaDaanibaddhnibandh sanagrahnibarnibarana
nibalnibahnibahananibahurnibahura
nibarananibahnibahaknibahananibiDa
nibuAnibukananibeDananibeDaaniberana
niberanibehananibehinibodhannibori
nibauri (bauli)nibhnibhananibharamnibharama
nibharos (si)nibhaunibhaganibhananibhaya gaya
nibhalannibhavnibhutnibhaRatatma (tman)nibhna
nibhranatnimnimanaTraNnimanatraNnimanatraN dena
nimanatraN patrnimanatraNatmaknimanatrananimanatritnimanatrit karana
nimanatrit vyaktiyon hetunimanatrit vyaktiyon hetunimaknimakinimakauDai
nimagnnimagn honanimachhaDaanimajjaknimajjak panaDubbi
nimajjak panaDubbinimajjannimajjan tapaknimajjananimajjaniy
nimajjitnimaTananimaTananimaTeranimat
nimatanimadnimantraknimantrak honanimantrak hona
nimantraN bhejananimarinimajnimajainiman
nimananimaniyanimaninimalnimi
nimi rajnimikhnimittnimitt karaNnimitt hona
nimittaknimittamatr honanimittik chhuTTinimiShnimiSh kShetr
nimiShanatarnimiShitnimilannimilanimilika
nimilitnimuNahanimuNadnimulnimuha
nimekhnimekhananimeTnimeShnimeShak
nimeShakaRatnimeShaNnimonanimoniyanimoya
nimauninimnnimn udbhaRatanimn bastinimn bhumi
nimn vargnimn honanimn avastha meN lananimn Ay vargnimn udbhaRata
nimn koTi ka samachar patrnimn jal star chinhnimn darnimn darje ka honanimn basti
nimn burjuAnimn bhuminimn mulynimn rakt chapnimn varg
nimn shreNi kanimn star kanimn star kanimn honanimnag
nimnaganimnagaminimnatamnimnatam RaN byaj darnimnatam binadu par pahuNachana
nimnatam binadu par pahuNachananimnabhuminimnayodhi (dhin)nimnalikhitnimnavargiy
nimnasthnimnahastakSharakartanimnanakitnimnaraNynimnikaraN
nimnonnatnimmannimluktinimlochnimlochani
nimlochaniyniyanaTrakniyanaTraNniyanaTraN karana
niyanaTraN rakhananiyanaTraN karananiyanaTraN ke baharniyanaTraN banaye rakhananiyanaTraN men
niyanaTraN men rakhananiyanaTraN men lananiyanaTraN men rakhananiyanaTraN men rakhnaniyanaTraN men lana
niyanaTraN men lenaniyanaTraN men lnaniyanaTraN rakhananiyanaTraN se bahar honaniyanaTraN se bahar hona
niyanaTraNaniyanaTraNananiyanaTrit karananiyanaTrit prakShepasTrniyanaTrit karana
niyanaTrit prakShepasTrniyanaTrit honaniyanatavyniyanataniyanata (taR)
niyanatrakniyanatrak livarniyanatraNniyanatraN karananiyanatraN haTana
niyanatraN karananiyanatraN mukt karananiyanatraN mukt karananiyanatraN muktiniyanatraN men
niyanatraN rakhananiyanatraN se bahar/kabu se baharniyanatraN haTananiyanatraNahinniyanatraNiy
niyanatritniyanatrit karananiyanatrit vitaraN karananiyanatrit kanapaniniyanatrit kanapan
niyanatrit karananiyanatrit vitaraN karananiyanatrit vitaraN karananiyatniyat karana
niyat karyniyat tithiniyat madhyantarniyat karananiyat kam
niyat kam niyukt karananiyat karyniyat khelniyat tithiniyat byaj par sthayi RaN men paravartit kar dena
niyat byaj par sthayi RaN men paravartit kar denaniyat madhyantarniyat shravaniyat samay{kisi kary ko shuru karane ka}niyat hona
niyatakal menniyatakalikniyatakalik patrikaniyatakalik patrikaniyatatapi
niyatanniyatavalaniyataniyatanashniyatatma (tman)
niyataptiniyatiniyativadniyativad sanabanadhiniyativadi (din)
niyatenadriyniyanTrak kampaniniyanTraNniyanTraN honaniyanTraN kakSh
niyanTraN ke bahar honaniyanTraN khnaniyanTraN men rakhananiyanTraN men rahane ke lie ichchhuk honaniyanTraN men lana
niyanTraN men honaniyanTraN honaniyanTrit karananiyanTrit karananiyantraN
niyantraN adhikarniyantraN adhikarniyantraN karananiyantraN kaniyantraN ya prabhav ke bahar
niyantraN haTananiyantraNiyniyantritniyantrit rakhananiyantrit karana
niyantrit rakhananiyamniyam pustikaniyam ka ullanaghan mat karoniyam tanatr
niyam nirdharaNniyam niShThniyam niShThataniyam patrniyam par
niyam palan karanevalaniyam pustikaniyam prakriyaniyam baddhniyam banana
niyam ya vyavahar viruddh/avaidhniyam viparitniyam viruddhniyam viruddh khelniyam viruddhata
niyam sthitiniyam haTananiyamata:niyamata: (tas)niyaman
niyamaniShThataniyamapatrniyamavadniyamavadiniyamaviruddh
niyamaviruddhniyamanukulataniyamanukulanniyamanusarniyamanusar kam se kam kam karana
niyamanusar kam se kam kam karane kaniyamanusar kam se kam kam karananiyamanusar kam se kam kam karane kaniyamanusar kary haDatalniyamanusar Thaharana
niyamapattiniyamavaliniyamitniyamit karananiyamit paDaav
niyamit prarthananiyamit raste par paDane valaniyamit samay parniyamit sainikniyamit Avagaman yatra seva
niyamit karananiyamit grahak honaniyamit paDaavniyamit prarthananiyamit raste par paDane vala
niyamit rua se girja jane valaniyamit rua se girja jane valaniyamit rup seniyamit rupase dhumapan karane vala vyaktiniyamit sanabhog karana
niyamit sanabhog karananiyamit samay parniyamit samay par kam parananiyamit samay par kam parananiyamit samay par sonena
niyamit sainikniyamitataniyami (min)niyamon ka anusaraN n karanevalaniyamon ka palan karate hue
niyamon ka palan karananiyamollanaghanniyamyniyarniyaraI
niyarananiyareniyal banananiyal banananiyaj
niyajamanadniyanniyamniyamakniyamak chhaDa
niyamak gaNniyamak chhaDaniyamak/karyavidhik mamalon ki visheSh samitiniyamak/karyavidhik mamalon ki visheSh samitiniyamat
niyarniyarananiyaraniyariyaniyare
niyavniyuktniyukt karananiyukt karananiyukt kavi
niyukt kiya jananiyukt kiya jananiyukt vyaktiniyukt honaniyukti
niyukti prastavniyutniyutvatniyuddhniyukt karana
niyukt karananiyainDarathalniyainDarathal manavniyainDarathal manavniyoktavy
niyokta (ktaR)niyogniyogasthniyoginiyogi (gin)
niyogyniyojakniyojak dayitvniyojanniyojana
niyojanalayniyojaniyniyojia karananiyojia karananiyojit
niyojit karananiyojit karananiyojit khel AkramaNniyojit gharniyojit bhenaT
niyojit shaharniyojit samajik vikasniyojit sena AkramaNniyojyniyoddha (ddhaR)
niymit rup se upasthit rahane valniymit rup se upasthit rahane valniranakniranakarniranakush
niranakush shaktiniranakush shasakniranakush shasak hatyaniranakush shasanniranakush hona
niranakushataniranakushatavadniranakushatavadiniranakushavadiniranag
niranag rupakniranajanniranajananiranajaniniranatar
niranatar parivartanniranatar Ata huAniranatar udyogniranatar parivartanniranatar prachaND
niranatar vidyaman khataraniranatarataniranataratayuktniranatarabhyasniranataral
niranadhniranabarniranabuniranabhniranash
niraRathaknirakarnirakevalnirakShnirakSh desh
nirakSh rekhanirakShannirakSharnirakSharatanirakSharata/muRhata
nirakh/avalokannirakhananiragniragunniraguniya
niraguniniragniniraghnirachunirachchh
nirajarnirajalnirajinirajosnirajosi
nirajharnirajharaninirajhariniraNainirat
niratananiratiniratishayniratyayniradI
niradoShiniradhaNniradhatuniradharniradharana
niradhiShThanniradhv (n)niranu (y)nirananiranug
niranunasikniranubanadhniranurodhniranainirantar
nirantar vyastnirantar prayatn karananirantar prayatn/daRaDhatanirantar vyastnirantar[buri Adaten]
nirantaratanirannnirannaniranvaynirapana
nirapamayniraparadhniraparadhinirapavarttnirapavad
nirapavad rup senirapaynirapekShnirapekSh apadannirapekSh man
nirapekSh rup senirapekShata vadnirapekShanirapekShitnirapekShi (kShin)
niraphalnirabanadhnirabanasiyanirabanasinirabarti
nirabalnirabahananirabannirabahananirabisi
nirabuddhiniraberanirabhaynirabharnirabhiman
nirabhilaShnirabhednirabhrniram sorniramana
niramarniramalniramaliniramaN karananiramaN karana
niramanniramananiramayalniramitrniramul
niramulananiramolniramolikniramohiniray
nirayaNnirargalnirarthnirarthaknirarthak bakavas
nirarthak batnirarthak rup senirarthak kam karananirarthak khojnirarthak gapp laDaana
nirarthak gapp laDaananirarthak chillahaTnirarthak Dhanag senirarthak Dhanag senirarthak pralap
nirarthak bakavas karananirarthak bakavasnirarthak batnirarthak batennirarthak rashi
nirarthak rup senirarthak shabdajalnirarthak samay barbad karananirarthak samay barbad karananirarthak samay barbad karana
nirarthak/betukanirarthak/vyarthnirarthakatanirarthakata senirarthakatapurvak
nirarhataniralasniravakashniravagrahniravachchhinn
niravadyniravadhiniravarodh karananiravalanabniravasheSh
niravasadniravasitniravaskaRatniravahalikaniravana
niravarniravarananiravahniravahananiraved
niravyaynirashnirashannirashruniras
nirasanaknirasannirasanirasitnirast
nirast karananirast kar denanirast karananirastaknirastikaraN
nirastrnirastr kar denanirastr kar denanirastrikaraNnirastrikaRat
nirasthinirasynirahanakarnirahanakarinirahanakaRat
nirahamnirahetunirahelniraniraI
niraI upakaraNniraI kiyaniraknirakaraNnirakaraN karana
nirakaraN karananirakaraN pratiyogita sanabanadhinirakaraN pratiyogita kanirakaraN pratiyogita sanabanadhinirakaraNiy
nirakartanirakanakShnirakanakSh ho karnirakanakShi (kShin)nirakar
nirakashnirakulnirakaRatnirakaRatinirakaRati (tin)
nirakranadnirakharaniragniragasnirachar
nirajiniraTniraTaniraDanabarniratanak
niratapniratapaniratmniradarniradarapurN
niradarapurN Dhanag seniradarapurN Dhanag seniradanniradeshniradhar
niradhinirananadnirananirapadnirapad kShetr
nirapad rup senirapad kShetrnirapad diyasalaInirapad rup senirapadata
nirapannirapunnirabadhniramayniramiSh
niramiSh bhoji (jin)niraynirayatnirayamnirayas
nirayudhnirar (a)niralniralanabniralanaba
niralakniralabhniralayniralasniralasy
niralaniralapanniralokniravananiravaraN
niravalanabniravaRatniravaRat karananiravaRat karananiravaRat karana/ughaDDana
nirashnirash kar denanirash karananirash kar denanirash karana
nirash karana/honanirash ke gart mennirash yuktnirash ho jananirash hona
nirashaknirashajanaknirashajanak batnirashajanak batnirashapurN
nirashanirasha senirashajanaknirashajanak ghaTananirashajanak Dhanag se
nirashajanak ghaTananirashajanak Dhanag senirashajanak Dhanag senirashajanak sthiti mennirashapurN
nirashapurN Dhanag senirashapurN Dhanag senirashapurvaknirashamaynirashavad
nirashavadatmaknirashavadinirashavadi Dhanag senirashavadi (din)nirashavadi Dhanag se
nirashit karananirashiShnirashinirashonmattnirashray
nirashray aur nirdhan lognirashrayatanirashritnirasniras hona
nirasannirasanirasinirasvadnirahar
nirinagnirinagiNinirinadriynirikShaNnirichchh
nirichchhannirichchhananirikShaknirikShak samuhnirikShak/guNadoSh vivechak
nirikShaNnirikShaN karananirikShaN karananirikShaN karana[ghar ya jayadadnirikShaNatmak
nirikShaNalaynirikShan karananirikShan karananirikShanirikShit
nirikShynirikShyamaNniritinirishnirishvar
nirishvaravadnirishvaravadi (din)niriShnirihnirihata
nirihaniruArniruArananiruktnirukti
niruchchhvasnirujniruttarnirutsahnirutsah ghumana phirana
nirutsah karananirutsah karana/dhamakana/Darana/bhay dikhananirutsah ghumana phirananirutsah se karananirutsah hona
nirutsah/nirutsahakaraknirutsahapurNnirutsahapurvaknirutsahit
nirutsahit karananirutsahit karata huAnirutsahit karananirutsahit karane valanirutsahit karane vala
nirutsahinirutsahi Dhanag senirutsuknirudaknirudan
niruddeshyniruddeshy batniruddeshy ghumananiruddeshy ghumananiruddeshy bat
niruddeshy seniruddeshyataniruddeshyata seniruddeshyata seniruddh
niruddh karananiruddh karananiruddh prakashniruddhakanaThniruddhagud
nirudyamnirudyama (min)nirudyognirudyog rah karnirudyog rah kar
nirudyoginirudvegnirupakar Adhinirupajivy bhuminirupaN karana
nirupaN karananirupadravnirupadravatanirupadravi (vin)nirupapatti
nirupabhognirupamnirupamanirupamitnirupayog
nirupayogi (gin)nirupaskaRatnirupahatnirupakhynirupadhi
nirupadhiknirupaynirupekShniruvarananiruvar
niruvarananiruuddeshyniruDhaniruDha lakShaNaniruDhavasti
niruDhaaniruDhainiruddesh ghumananiruddesh ghumananiruddeshy jivan bitana
niruddeshy jivan bitananiruddeshy rup men yojanaon ko karyanvit karananirupnirupaknirupak bhaSha
nirupak bhaShanirupaNnirupananirupamnirupit
nirupit karananirupit karananirupitinirupyniruh
niruh vastiniruhaNnirenirekhananirai
niraiThanirognirog (gi)nirog karananiroTha
niroddhavynirodhnirodh karananirodh pariNamnirodhak
nirodhannirodhan karananirodhananirodhanirodhachar
nirodhajnyanirodhatmaknirodhi (dhin)niropaNniropaN karana
niropaN karananiropit tvachanirnirRatnirRati
nirkhnirkh daroganirkh namanirkh banadinirganadh
nirganadh puShpinirgatnirgandhnirgamnirgam dvar
nirgam mulynirgamannirgamananirgamit puNajinirgarv
nirgavakShnirgaminirgunaThinirguTnirguDi
nirguNnirguN dharanirguN bhuminirguN sanapradaynirguNata
nirguNiyanirguNinirgunnirguDhanirgranath
nirgranathaknirgranathiknirgranathinnirgrahynirghanaT
nirghaTnirghatnirghaRaNnirghaRaNanirghoSh
nirchanirchhalnirjannirjan sthannirjan dvip men akele chhoDa dena ena
nirjan dvip men akele chhoDa denanirjan dvip men akele chhoDa denanirjan dvip men akele chhoDa dena enanirjan pradeshnirjan vanapranatar
nirjan sthannirjanatanirjaynirjarnirjara
nirjalnirjal karananirjal karananirjal khetinirjal dhulaI
nirjal dhulaI karananirjal dhulaI karananirjal dhulaI karane valanirjal pratisaraNnirjala ekadashi
nirjalitnirjalit honanirjalikaraNnirjalikaraN prakriyanirjalikaraN prakriya
nirjatnirjitnirjitinirjivnirjiv
nirjivapraynirjivaNuknirjivaNukatanirjivikaraNnirjhar
nirjhariNi, nirjharinirNaynirNay karananirNay denanirNay kar
nirNay karananirNay karana/pata lagananirNay karane men der karananirNay tak pahuNachananirNay dena
nirNay nirdharaNnirNay nirdharaN rekhanirNay badalananirNay lenanirNay vidhi
nirNay shaktinirNay sunananirNayakShamatanirNayannirNayahin
nirNayatmaknirNayatmak Dhanag senirNayatmak Dhanag senirNayatmakatanirNayopama
nirNarnirNayaknirNayak kalnirNayak ghaTaknirNayak Dhanag se
nirNayak banananirNayak mukaabalanirNayak muThabheDanirNayak kalnirNayak kShaN
nirNayak ghaTaknirNayak Dhanag senirNayak daur men pahuNachane vala vyaktinirNayak daur men pahuNachane vala vyaktinirNayak parikSha
nirNayak banananirNayak matnirNayak matnirNayak mukaabalanirNayak muThabheDa
nirNayak moDa parnirNayak ray denanirNayak laDDaInirNayak samitinirNayak sthiti men pahuNachana
nirNayak sthiti men pahuNachananirNayak sthiti men pahuNachananirNayak sthiti men pahuNachananirNayak/panachnirNayak/madhyasth
nirNiktnirNiktinirNit RaNinirNitnirNiti
nirNeknirNejaknirNejannirNeta (taR)nirt
nirtananirtasnirttaknirthaknirthak siddhant
nirthak siddhantnirdanaDnirdanarbhnirdInirdagdh
nirdatnirdaynirdayatanirdayata senirdayata se
nirdayata se vadh karananirdayata se shasan karananirdayata se shasan karananirdayatapurvak marananirdayatapurN vyavahar karana
nirdayatapurN vyavahar karananirdayatapurvaknirdayatasenirdayinirdayi vyakti
nirdayi aur matalabinirdayi vyaktinirdayi/du:ashilnirdayi/nichnirdar
nirdalnirdalannirdaliynirdaliy sthannirdaliy sadasy
nirdaliy sthannirdahannirdahananirdahaninirdata (taR)
nirdaraNnirdiShTnirdiShT karananirdiShT karananirdiShT sanakhya
nirdiShT siddhanatnirdugdhnirduShaNnirdeshnirdesh karana
nirdesh anaknirdesh karananirdesh granathnirdesh denanirdesh nirmit
nirdesh pustikanirdeshanirdeshaknirdeshak/sangketak/suchaknirdeshadaND
nirdeshannirdeshan karananirdeshan chhaDanirdeshan karananirdeshan chhaDa
nirdeshanaknirdeshanak men parivartan karane vala phalannirdeshatmaknirdeshikanirdeshika puchhatachh seva
nirdeshika puchhatachh sevanirdeshit karananirdeshinirdeShTanirdainy
nirdoshnirdoShnirdoSh ThaharananirdoSh sabit karananirdoSh sabit hona
nirdoShatanirdoShinirdravynirdvanadvnirdhan
nirdhan banananirdhan honanirdhanatanirdharaN karananirdharaN karana
nirdharit karananirdharmynirdhatannirdhatunirdhar
nirdharaknirdharak/niyatnirdharaNnirdharaN karananirdharaN karana/nishchay karana
nirdharananirdharitnirdharit auShadhinirdharit karananirdharit raShi
nirdharit samaynirdharit sthannirdharit auShadhinirdharit auShadhi ki aur matranirdharit auShadhi ki aur matra
nirdharit karananirdharit kiyananirdharit ki huI ruparekhanirdharit gati sima toDane vala chalaknirdharit gati sima toDane vala chalak
nirdharit mulynirdharit muly bhojannirdharit raShinirdharit samaynirdharit samay par milana
nirdharit se kam karmachariyon valanirdharit se kam karmachariyon valanirdharit se kam karmachariyon valanirdharit sthannirdharit hona
nirdharitinirdharynirdhutnirdhumnirdhum/dhumahin
nirdhotnirnarnirnathnirnayaknirnimitt
nirnimittaknirnimeShnirnimeSh daRaShTinirpakShnirphal
nirbanaddhnirbanadhnirbanadhannirbadhnirbadhan
nirbarhaNnirbalnirbal karananirbalatanirbahaN
nirbahananirbadhnirbadh pathnirbadh pathnirbadhan
nirbadhitnirbannirbijnirbijannirbir
nirbuddhinirbodhnirbhagnnirbhaTnirbhay
nirbhay honanirbhayatanirbhayatapurvaknirbharnirbhar karana
nirbhar rahananirbhar honanirbhar karananirbhar rahananirbhar huA
nirbhar honanirbharatanirbhartanirbhartsannirbhartsana
nirbhagynirbhasnirbhikatanirbhikata ka dikhava karananirbhikata ka dikhava karana
nirbhinnnirbhiknirbhik prashasaknirbhikatanirbhit
nirbhutinirbhaRatinirbhednirbhranatnirbhram
nirbhranatnirbhrantatanirmakShiknirmaN karananirmatsar
nirmathyanirmadnirmananirmanujnirmam
nirmam pratiyogitanirmamatapurvaknirmaynirmalnirmal karana
nirmalatanirmalanirmalanaginirmalinirmalikaraN
nirmalotpalnirmalopalnirmalyanirmaNnirmaN karana
nirmaN honanirmaN karananirmaN karana karananirmaN karana karananirmaN kala/vidya
nirmaN karynirmaN kaushalnirmaN vidyanirmaN honanirmaN/banavaT
nirmaNananirmaNakSheTrnirmaNashalanirmaNa yogy banananirmaNa yogy banana
nirmaNadhinnirmaNadhin karynirmatanirmata (taR)nirmata dvara anusanashit dava
nirmata dvara sanastut auShadhinirmatriknirmannirmanakarynirmana
nirmayaknirmarjannirmalynirmalyanirmas
nirmitnirmit honanirmunaDnirmuktnirmukti
nirmulnirmul karnirmulaknirmulannirmulikaraN
nirmulynirmulyatanirmaRaShTnirmeghnirmedh
nirmeynirmoknirmokShnirmochannirmochan karana
nirmochan karananirmolnirmohnirmohiniryatraN
niryaNniryatniryat karananiryat karniryat karana
niryat ki gIniryat ke liye anupayuktniryat shulkniryatakniryatan
niryatiniryamakniryasniryuktikniryuth
niryuShniryuhniryogyatanirlanachannirlakShy
nirlaj/besharmnirlajjnirlajjatanirlajjata senirlajjatapurvak vyavahar karana
nirlajjatapurNnirlajjatapurN haNasinirlajjatapurN haNasinirlajjatapurvaknirlajikaraN parakirya dvara sukhaya gaya bhojan
nirlinagnirliptnirlipt bhav senirliptatanirlunaThan
nirlekhannirlepnirlobhnirlobhinirllaj
nirvanashnirvaktavynirvachannirvachaniynirvanikaraN
nirvapaNnirvapaNinirvarnirvarNatanirvarNan
nirvartannirvartitnirvasannirvasiyatatanirvasu
nirvastrnirvastr rup senirvastr karananirvastr rup senirvastrata
nirvahaNnirvahaN sanadhinirvahannirvahananirvak (ch)
nirvakynirvachaknirvachak maNDalnirvachak vargnirvachak manaDal
nirvachak maNDalnirvachak vargnirvachak suchinirvachakiynirvachakiy rup se
nirvachannirvachan adhikarinirvachan adhikarinirvachan adhikari (rin)nirvachan karana
nirvachan kShetrnirvachanakShetrnirvachitnirvachit karananirvachit adhikari
nirvachit karananirvachit manuShynirvachynirvaNnirvaNi
nirvatnirvat panapnirvat pampnirvat panapnirvat pamp
nirvat pamp se sapha karananirvat pamp se sapha karananirvat paiknirvat phalasknirvat banad
nirvat botalnirvat marjaknirvat marjak se sapha karananirvat marjak se sapha karananirvad
nirvapnirvapaNnirvapitnirvarnirvary
nirvasnirvasaknirvasannirvasan/bahiShkarnirvasit
nirvasit karananirvasit karananirvasynirvahnirvah karana
nirvah kharchnirvah karananirvah kharchnirvah dannirvah nidhi
nirvah bhaRatinirvah majadurinirvah vyaynirvahaknirvahaN
nirvahaNiknirvahananirvahiknirvahikanirvahy yogyata
nirvikalpnirvikalp samadhinirvikalpaknirvikarnirvikarata
nirvikasnirvighnnirvighn rup senirvicharnirviNN
nirvitarknirvitark samadhinirvidynirvidhayannirvidhayit
nirvidhinirvidhitanirvirodhnirvivadnirvivad rup se
nirvivad rup senirvivadit tathynirvivadit tathynirvisheShnirviSh
nirviShanirviShinirviShTnirvijnirvij samadhi
nirvijanirvirnirviranirviryynirvaRatti
nirvekShnirvegnirvednirveshnirveShTan
nirvaiyaktikatanirvairnirvyathannirvyaliknirvyaj
nirvyadhinirvyaparnirvyuDhanirvyuDhainirvraN
nirharaNnirharnirharaknirhari (rin)nirhetu
nirrikShaNalaynilnilanabannilanaban binadunilanabit
nilanabit praNavattanilanabinilanabi nikShepnilajnilajI, nilajata
nilajjnilambannilambit karananilaynilayan
nilahanilaharanilajnilaTnilam
nilinapnilinap, nirjharinilinapanilinniloTiyana rasTika
nilohnivnivachharanivachhavarnivaD
nivaDaiyanivattnivananivapannivar
nivaranivartaknivartannivartitnivarti (rtin)
nivasatinivasathnivasannivasananivah
nivaInivakunivajnivajananivajish
nivaDanivaDaanivaDainivaNnivat
nivannivananivanyanivarnivar baph
nivaraknivaraNnivaraN karananivaraN karananivaraNiy vastu
nivaraNiy vastunivarannivarananivarinivary
nivalanivasnivas karananivas yogynivas karana
nivas ki anumatinivas ki anumatinivas yogynivas sanabanadhinivas sthan
nivas sthan mennivasa: sthannivasannivasasthannivasadhikar
nivasitnivasinivasi (sin)nivas sthannivas sthan
nivasyniviDaniviDatanividanividdhan
niviriShnivilniviveknivishamannivisheSh
niviShniviShTniviShT vastunivitniviti (tin)
nivirynivaRat karananivaRati vetannivaRattnivaRatti
nivaRatti vetannivaRattiknivaRattikanivaRattimargnivaRattimargi
nivaRattivadnivaRattivadinivednivedaknivedan
nivedan karananivedan karananivedan patrnivedanapatrnivedana
niveditnivedit karananivedit rup senivedyniverana
niveraniveshnivesh karananivesh karananivesh nyas se ikaI nyas men parivartit karana
niveshakniveshanniveshaniniveshitniveShT
niveShTanniveShynivyadhi (dhin)nivyuDhanivrat nalika
nivrat nalinivrat nalikanivrat nalinishnishanak
nishanagnishakanishaktnishacharnishaTh
nishaThanishatarnishabdnishabd abhinay naTaknishabd bhav
nishabd bhav darshananishabd bhav bhanagimanishabdaknishamannisharaN
nishalyanishanisha kalnisha kalnisha ketu
nisha gitnisha gaRahnisha charmnisha jalnisha nath
nisha patinisha putrnisha balnisha bhanaganisha maNi
nisha mukhnisha maRagnisha ratnnisha ruknisha van
nisha viharnisha hasanishanatnishanadhnishanadhata
nishanadhanishanadhinishakarnishakhatirnishakhya
nishacharnishachar patinishacharit bhuri chiDiyanishacharinishaT
nishaTaknishaTannishatnishatikram, nishatmaynishad
nishadinishannishan lagnanishan karananishan kona
nishan chhuTana [golph men]nishan dehinishan paTTinishan bana denanishan banna
nishan baradarnishan bharanishan lagananishan lagane valanishan lagna
nishan/pratiknishan{koDe ya DaNDe se mare jane ke}nishanachinishananishana banana
nishana lagananishana banananishana banananishana baNadhana/lakShy karananishana lagana
nishana lagnanishana lenanishana sadhananishaninishane par lagana
nishane par lagananishane me marananishane se niche marananishanebajnishanebaji
nishanebaJnishantnishandhanishapuShpnishaman
nishavasannishasaknishastanishahasnishahva
nishinishi nayaknishi patinishi puShpanishi vasar
nishikarnishichat karananishichat karananishichat rup sennishichat rup sen
nishichantnishicharnishichar rajnishichalananishichit kar lena
nishichit kar lenanishichit karananishitnishitanishidin
nishinathnishipalnishipuShpika, nishipuShpinishitnishith
nishith nathnishithyanishiynishunabhnishunabh mardini
nishunabhannishunabhi (min)nisheshnishaitnishotsarg
nishkalaNaknishkulnishchanadrnishchakriknishchakShu
nishchaynishchay karananishchay hinishchay karananishchay ke sath
nishchay n kar pananishchay n kar pane ki sthitinishchay sadhannishchay hinishchay{nirdharaN}
nishchayananishchayapurvaknishchayapurvak kahananishchayapurvak kahananishchayavan
nishchayavachaknishchayavachak upapadnishchayatmaknishchayatmak rup senishchayatmak shakti
nishchayatmak rup senishchayatmak shaktinishchayatmakatanishchayarthaknishchayi
nishchayennishcharnishchalnishchal honanishchalata
nishchalanagnishchayaknishchayak shabdnishchayak shabdnishchinat
nishchinat rahananishchinat rahananishchinat honanishchinatata:nishchinatata
nishchinatatapurvaknishchitnishchit karananishchit nirNaynishchit rup se
nishchit rup se kahananishchit hinishchit Adatnishchit kar lenanishchit karana
nishchit kalnishchit nahin , sanadeh purDnishchit nirNaynishchit pradesh mN honanishchit bat
nishchit matra men honanishchit matra vali rashinishchit rup senishchit rup se kahananishchit rup se
nishchit rup denanishchit rup dharaN karananishchit rup dharaN karananishchit rup lenanishchit rup se
nishchit rup se kisi bat ko phir se kahananishchit samay n honanishchit samay par phaTane vala bamnishchit samay se purv karananishchit samay se purv karana
nishchit sthan par rakhananishchit hinishchit hi nahinnishchit honanishchit/yatharth
nishchitananishchitInishchitatanishchitinishchittam vidhi
nishchintnishchint/beparavahnishchintatanishchiranishchila
nishchivakaNnishchetnishchetaknishchetak naiTras oksaiDnishchetan
nishchetanikaraNnishcheShTnishcheShT karaNnishcheShT dhumrapannishcheShTata
nishcheShTikaraNnishchainishchhanad (s)nishchhalnishchhay
nishchhednishramnishrayaNinishriknishreNika taRaN
nishreNinishreyasnishvasnishvasannishshanak
nishshanak ho karnishshanak ho karnishshaktnishshabdnishshar
nishshilnishsheShniShniShanagniShanagathi
niShanagi (gin)niShak putrniShakarshniShaktniShaNN
niShaNNakniShatrniShadniShadniShadya
niShadyapariShatniShadvarniShadvariniShadhniShadhabhas
niShadhavatiniShadhashvniShadniShad priyniShadakarShu
niShaditniShadi (din)niShiktniShiddhniShiddh hone ke karaN vanachhaniy lagane vali vastu
niShiddh kSheTrniShiddh ghoShit karananiShiddh hone ke karaN vanachhaniy lagane vali vastuniShiddhasthalniShiddhi
niShudanniShekniShechanniShechit karananiShedh
niShedh karananiShedh patrniShedh vidhiniShedhaniShedhak
niShedhanniShedhavadniShedhakShepniShedhajnyaniShedhatmak
niShedhatmak Dhanag seniShedhatmak Dhanag seniShedhatmakataniShedhadhikarniShedhit
niShevaNniShevaniShevitniShevi (vin)niShevy
niShaichaN/kaRhaniShkniShkanaTakniShkanaThniShkanap
niShkanabhniShkapaTniShkapaTataniShkapaTata seniShkapaTata se
niShkapaTatapurvakniShkapaTiniShkarniShkar sampattiniShkaruN
niShkartanniShkarmniShkarmaNyniShkarma (rman)niShkarSh
niShkarSh nikalananiShkarSh nikalananiShkarSh rahitniShkarShakniShkarShaN
niShkarShi (rShin)niShkars nikalananiShkalniShkalanakniShkalanak aurat
niShkalanakataniShkalanakitniShkalanakiniShkalaniShkali
niShkaluShniShkaShniShkaShayniShkamniShkam kary
niShkam karyniShkamitniShkaminiShkaraNniShkalak
niShkalanniShkalikniShkashniShkashanniShkashit
niShkaShniShkasniShkasak siTniShkasanniShkasit
niShkasit karananiShkasit honaniShkasit karananiShkasit bhruNniShkasit hona
niShkasininiShkinachanniShkilviShniShkiTakniShkiTaN
niShkiTitniShkiTit karananiShkunabhniShkuTniShkuTi
niShkulniShkulinniShkuShitniShkuhniShkuj
niShkuTniShkaRatniShkaRatiniShkaRati dhanniShkaRap
niShkaRaShTniShkaitavniShkaivalyniShkopaNniShkram
niShkramaNniShkramaNarthi (rthin)niShkramaNikaniShkramitiniShkray
niShkrayaNniShkranatniShkramyniShkriyniShkriy Dhanag se
niShkriy guptacharniShkriy jivan bitananiShkriy Dhanag seniShkriy paDaa rahananiShkriy pratirodh
niShkriy virodhniShkriy sajhedarniShkriy honaniShkriyataniShkriyatapurvak
niShkritniShkriyniShkreyniShklanakniShklesh
niShkvathniShchit rup denaniShchit rup denaniShchit rup denaniShchhal
niShTanakniShTiniShTigriniShTyniShTh
niShThaniShTha {rajabhakti}niShThanatniShThanniShThanak
niShThapurvakniShThavanniShThavan samarthakniShThavan (vat)niShThahin
niShThahinataniShThitniShThivniShThivanniShThur
niShThur Dhanag seniShThur Dhanag seniShThurataniShThuratapurvakniShThuratase
niShThurikniShThaivanniShThyutniShNniShNat
niShpanakniShpanadniShpanadanniShpakvniShpakSh
niShpakSh Dhanag seniShpakSh rup seniShpakSh Dhanag seniShpakSh rup seniShpakShata
niShpatakniShpati vidhiniShpattiniShpatti lekhniShpatr
niShpatrikaniShpadniShpannniShpann karyniShpapSh bhavana ke stha khelane vala khilaDai
niShparakramniShparikarniShparigrahniShparuShniShparyant
niShpalakniShpavanniShpatniShpadniShpadak
niShpadakagaNniShpadanniShpaditniShpadyniShpadyata
niShpapniShpap ThaharananiShparniShpavniShpiDan
niShputrniShpulakniShpeShaNniShpeShitniShpauruSh
niShprakanapniShprakarakniShprakashniShpracharniShpratap
niShpratighniShpratibhniShpratikarniShprabhniShprabh karana
niShprabh honaniShprabh kar denaniShprabh karananiShprabh honaniShprabhav karana
niShprabhavataniShprabhavit karananiShprabhavit karananiShprabhavi Dhanag seniShprabhavi Dhanag se
niShprabhavikaraNniShprayojanniShpraNniShprayniShprehi
niShphalniShphal karananiShphal kar denaniShphal kar denaniShphal karana
niShphal honaniShphalataniShphalata seniShphalaniShphali
niShphal kar denaniShphal kar denaniShphraNniShyanadniSh8205Tha
nisnis dyosnisaNaThnisanaknisanaki
nisanakochnisanagnisanadehnisanadhunisanas
nisanasananisaknisakarnisachaynisat
nisatarananisatarnisatarananisaddnisanehi
nisandehnisabatnisabatinisayananisarana
nisarananisargnisarg vijnyannisarg siddhnisargaj
nisargata: (tas)nisargavadnisargavadinisargavidnisargavetta
nisargayu (s)nisavasarnisasnisahaynisa
nisaNaknisaNasnisaNasanisaNasinisakar
nisacharnisathanisadnisannisanan
nisananisanathnisaninisapatinisaph
nisarnisaraknisarananisaranisavara
nisasnisasinisinisi nisinisinath
nisikarnisicharnisicharinisidinnisinath
nisinahnisipatinisipalnisimaNinisiyar
nisivasarnisiThanisithnisunisunabh
nisukanisugganisurnisudaknisudan
nisaRatnisaRatanisaRaShTnisaRaShTarthniseni
niseShnisesnisaininisognisoch
nisot (a)nisottarnisothnisodhuniski
niskevalnistanatunistanadrnistattvnistani
nistabdhnistabdhatanistamasknistarnistaranag
nistaraNnistarananistarinistarkynistal
nistalanistarnistar bijnistaraknistaraN
nistaraN deynistaraN panajinistarannistarananistara
nistimirnistirNnistuShnistuSh kShirnistuSh ratn
nistuShitnistejnistej karananistej paD jananistej hona
nistejananistailnistodnistrapnistrinash
nistrinash patrikanistruTinistraiguNynistraiNapuShpiknistvacha karana
nisnehnisneh phalanispanadnispaRahnispaRahata
nispaRahanispaRahinisprehinisphnisphal
nisphinisbatnisbatinisyanadnisyanadi (din)
nisyandannisyonnisravnisvnisvan
nisvannisvarthnisvarth bhav senisvarth bhav senissanakoch
nissanakochapurvaknissanagnissanatannissanadehnissanadeh rup se/bina shak v shubah
nissanashaynissattvnissandehnissaraNnissahay
nissahay kar denanissarnissaraknissaraNnissarit
nissimnissaRatnissnehnissneh phalanisspanad
nissvaknissvadunissvarthnissvarth bhav senissvarth bhav se
nissvarthatanihnihanagnihanag laDalanihanagam
nihanata (taR)nihakarmanihakalanaknihakamnihakami
nihachaknihachaynihachalnihachinatnihaTh, nihaTha
nihatnihatarthnihatthanihathtnihanan
nihanananihapapnihaphalnihalnihav
nihaSharananihasnihasananihaInihaU
nihakanihananihaninihaynihayat
niharniharananiharaniniharikaniharuA
nihalnihal lochannihalachanihalananihali
nihavnihinihinasannihichaynihichinat
nihitnihit hona