TILLER MEANING IN HINDI - EXACT MATCHES

Tiller    
TILLER= खेतिहर (pr. {khetihar} )(Noun)
+9
0
TILLER= किसान (pr. {kisan} )(Noun)
+5
-3

AdvertisementsTILLER= पतवार (pr. {patavar} )(Noun)
+3
0
TILLER= चप्पू (pr. {chappu} )(Noun)
+3
-5
TILLER= हत्था (pr. {hattha} )(Noun)
Usage:Tiller is not there in the boat.
+1
-2

Advertisements


Discuss TillerMeaning

Word of the day

Word Of Day RSS Feed